Nowości z Poznania
W roku 2017 wprowadzono następujące zmiany w systemie płatności związanych z produkcja rolną. Zmiany te dotyczą: Roślin wysokobiałkowych- w miejsce dotychczasowej płatności do roślin wysokobiałkowych wprowadzono dwie oddzielne płatności: do roślin strączkowych przeznaczonych na ziarno oraz do upraw paszowych, Płatność do powierzchni upraw owoców miękkich - w przypadku sektora owoców miękkich wsparcie będzie przysługiwało do upraw truskawek, Płatność do powierzchni uprawy buraków cukrowych - W związku ze zniesieniem kwotowania produkcji cukru, płatność będzie przysługiwała do powierzchni wszystkich upraw buraka cukrowego, a nie jak dotychczas tylko do powierzchni uprawy buraków kwotowych, Płatności do zwierząt - w przypadku sektorów młodego bydła i…
Ostatnio zmieniany 24 kwietnia 2017
03 kwietnia 2017

Premia na rozpoczęcie działalności gospodarczej tylko do 11 kwietnia

Opracowanie: Jarosław Cieśla • Zamieszczenie: Iwona Sadowska
Już tylko kilka dni pozostało na złożenie wniosku w ramach Poddziałanie 6.2 "Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich".  Pomoc oferowana przez ARiMR dla rolników lub domowników podlegających w pełnym zakresie ubezpieczeniu w KRUS wynosi 100 000 zł. O premię mogą starać się również rolnicy którzy przekazali swoje gospodarstwa w ramach poddziałania „Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa”. Podstawowymi warunkami otrzymania pomocy są również wielkość ekonomiczna gospodarstwa do 15 000 euro, nieprowadzenie przez ostatnie 24 miesiące działalności gospodarczej oraz położenie gospodarstwa w miejscowościach do 5 tys. mieszkańców. Beneficjent tego poddziałania otrzyma pomoc w dwóch transzach. Pierwsza transza wynosi 80…
Ostatnio zmieniany 03 kwietnia 2017
Informacja dla posiadaczy świń.     W związku ze zmianą ustawy z dnia 23  września  2016  r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwiania zwalczania chorób zakaźnych zwierząt  (Dz. U. poz. 1605), zmianie uległy formularze zgłoszenia a także sposób wypełniania druków. W zakresie identyfikacji świń zmiany dotyczą: świń, które urodziły się w danej siedzibie stada, muszą zostać oznakowane w terminie 30  dni od dnia ich urodzenia, przez założenie na lewą małżowinę uszną kolczyka, który zawiera numer siedziby stada urodzenia, następnie w ciągu 7  dni należy ten fakt zgłosić do  ARiMR, w przypadku gdy świnia została przemieszczona do siedziby stada innej niż…
Ostatnio zmieniany 28 marca 2017
08 marca 2017

Zaproszenie na spotkanie z rolnikami i mieszkańcami wsi w Kleszczewie

Opracowanie: ARiMR • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
Ostatnio zmieniany 08 marca 2017
01 marca 2017

Doradcy w fabryce modułów fotowoltaicznych w Bydgoszczy

Opracowanie: Iwona Sadowska
Dnia 22 lutego 2017 roku grupa doradców z Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, specjalizujących się w tematyce odnawialnych źródeł energii odwiedziła pierwszą w Europie fabrykę modułów fotowoltaicznych III generacji. Zakład produkcyjny FreeVoltTM rozpoczął działalność w 2015 roku. Został zbudowany w Bydgoszczy, na terenie Bydgoskiego Parku Technologiczno-Przemysłowego. Kapitał firmy jest w stu procentach polski. Linia produkcyjna została zainstalowana w nowoczesnej hali o powierzchni przekraczającej 6000m2. Wysokiej klasy system wytwórczy pozwala produkować najnowocześniejsze moduły fotowoltaiczne o długości nawet do 15 m. Proces technologiczny jest całkowicie zautomatyzowany, co daje możliwość wytworzenia 340 tysięcy modułów w ciągu roku o łącznej mocy 85 MWp…
Ostatnio zmieniany 01 marca 2017
04 stycznia 2017

Podsumowanie szkoleń w gminie Komorniki

Opracowanie: Iwona Sadowska
W 2016 roku w gminie Komorniki odbyło się 5 tzw. wykładów specjalisty i 10 wykładów poprowadzonych przez doradcę rolnego gminy Komorniki. Rolnicy chętnie uczestniczą w wykładach szczególnie, kiedy ich tematyka ściśle jest związana z bieżącymi problemami w rolnictwie, wymaganiami stawianymi rolnikom, a także dlatego że mogą poszerzyć swoją wiedzę związaną z pracą na roli. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się tematy związane z integrowaną ochroną roślin, racjonalnym nawożeniem zbóż, nowoczesnymi metodami uprawy rzepaku oraz rachunkowości rolnej. Od kilku lat wykłady z integrowanej ochrony roślin przeprowadza główny specjalista WODR pan Andrzej Obst. Na wykładach poruszane były kwestie dotyczące stosowania środków ochrony roślin, prawidłowego…
Ostatnio zmieniany 04 stycznia 2017
21 grudnia 2016

Pokrycie budynków eternitem

Opracowanie: Jan Nowak • Zamieszczenie: Kinga Kubicka
         Ustawa z 19 czerwca 1997 roku w zakresie stosowania wyrobów zawierających azbest , ma spowodować oczyszczenie kraju z azbestu do końca 2032 roku (DZ.U z 1997 roku nr 101, poz 628 z późniejszymi zmianami tj.DZ.U z 2004 r. nr 3 poz. 20) Na terenie powiatu poznańskiego działania  związane z likwidacją azbestu oraz wyrobów zawierających azbest trwają od 2006 roku. Zgodnie z zapisami „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032” na jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego, nałożono obowiązek m.in. aktualizacji programów usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających z azbest. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez wsparcie finansowe skierowane do…
28 listopada 2016

Obszar OSN w gminie Buk

Opracowanie: Wiesław Tchórzewski • Zamieszczenie: Kinga Kubicka
Od 13 lipca 2012 roku obowiązuje program działań mający na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych dla Obszarów Szczególnie Narażonych, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć, między innymi w Gminie Buk obejmujący wsie: Dakowy Suche, Dobieżyn, Dobra, Otusz, Szewce, Wielkawieś, Wiktorowo, Wysoczka, Żegowo, Buk, Sznyfin. Program działań został określony w rozporządzeniu Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 12 lipca 2012 r. i opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z 2012 r. w pozycji nr 3143. Jest on dostępny na stronie RZGW w Poznaniu (tel. 61 6654535), w biurze WODR lub w Urzędzie Miasta i Gminy. Program…
Ostatnio zmieniany 28 listopada 2016
05 października 2016

Finał konkursu kulinarnego Wielkopolskiej Izby Rolniczej

Opracowanie: Iwona Sadowska
Dnia 2 października bieżącego roku podczas Targów Rolno - Ogrodniczych „AGROMARSZ” w Marszewie odbyła się uroczystość podsumowująca konkurs organizowany przez Wielkopolską Izbę Rolniczą pod hasłem „Pyra i korbol w kuchni wielkopolskiej”. Konkurs trwał od kwietnia do września, a warunkiem uczestnictwa było przygotowanie i  przeprowadzenie degustacji przy okazji różnych spotkań takich jak: targi czy dożynki.   Po weryfikacji nadesłanych zgłoszeń komisja konkursowa wyłoniła finalistów. W pawilonie wystawowym zostało przygotowanych szesnaście stoisk, których twórczynie prześcigały się w różnorodności potraw,  ich oryginalnych nazwach i doborze składników, zaś  całość  była okraszona własnoręcznie wykonanymi dekoracjami nawiązującymi do jesieni.  Stoiska konkursowe oceniali członkowie komisji pośród których byli…
Ostatnio zmieniany 05 października 2016