11 września 2017

Dożynki gminne 2017 w gminie Stęszew

Opracowanie: Kinga Kubicka
  Tegoroczne gminne dożynki zorganizowane zostały 27 sierpnia w Słupi. Rozpoczęły się one tradycyjnie mszą w kościele p.w. Wszystkich Świętych. Podczas mszy poświęcone zostały wieńce dożynkowe wykonane przez 12 sołectw oraz chleb dożynkowy. Po uroczystej mszy korowód z udziałem kapeli Dudziarskiej przemaszerował pod scenę główną. Przybyłych gości przywitał Burmistrz Włodzimierz Pińczak oraz sołtys Słupi Grzegorz Pietruszyński. Tradycyjnie jak co roku obrzędy dożynkowe prowadził zespól Modrzanki .Podczas dożynek nie mogło zabraknąć starostów, którymi w tym roku byli Dorota Kalemba i Jarosław Czub. Przekazali oni burmistrzowi chleb a delegacja wieńcowa Słupi wieniec przewodniczącemu Rady Gminy. Zgodnie z obyczajem burmistrz poczęstował zgromadzonych chlebem…
Ostatnio zmieniany 11 września 2017
02 sierpnia 2017

Integrowana ochrona roślin obowiązkiem wszystkich profesjonalnych użytkowników środków ochrony roślin

Opracowanie: Marzena Węsierska • Zamieszczenie: Iwona Sadowska
        Dnia 7 marca 2017 roku w Komornikach odbył się wykład z zakresu integrowanej ochrony roślin. Wykład przeprowadził główny specjalista z ochrony roślin WODR w Poznaniu  pan Andrzej Obst. Tematem spotkania była „ Integrowana ochrona roślin w zakresie zwalczania szkodników w roślinach uprawnych”. Od 1 stycznia 2014 roku został wprowadzony obowiązek stosowania ogólnych zasad integrowanej ochrony roślin przez wszystkich profesjonalnych użytkowników środków ochrony roślin. Rolnicy z zainteresowaniem wysłuchali prelekcji z wiedzy na temat ochrony roślin przed organizmami szkodliwymi z wykorzystaniem wszystkich dostępnych metod ochrony, w szczególności  nie chemicznych. Wykładowca zwrócił szczególną uwagę na monitorowanie szkodników  i znaczenie …
Ostatnio zmieniany 02 sierpnia 2017
07 maja 2017

Zmiany w systemie dopłat bezpośrednich w 2017 roku

Opracowanie: Jarosław Cieśla • Zamieszczenie: Iwona Sadowska
W bieżącej kampanii składania wniosków obszarowych zostały wprowadzone niewielkie zmiany w porównaniu z rokiem 2016. Pierwsza z nich dotyczy płatności zwierzęcej. Zmniejszona została liczba zwierząt jaką rolnicy deklarują do płatności dla bydła oraz płatności dla krów. W ubiegłym roku można było zadeklarować maksymalnie 30 sztuk zwierząt zarówno do jednej jak i drugiej płatności. W roku 2017 maksymalna liczba zwierząt wynosi dla tych płatności po 20 sztuk. Nie uległa natomiast zmianie minimalna wymagana liczba zwierząt, która wynosi 3 sztuki. Pozostałe warunki płatności dla bydła i krów nie uległy zmianie. Do podstawowych wymogów należą wiek zwierząt (dla krów co najmniej 24 miesiące…
25 kwietnia 2017

PROW 2014-2020 - szansa dla małych gospodarstw

Opracowanie: Jarosław Cieśla • Zamieszczenie: Iwona Sadowska
Niebawem, bo już 28 kwietnia  ARiMR zakończy nabór wniosków na kolejne działanie skierowane do małych gospodarstw rolnych. Pierwsze działanie na jakie rolnicy – właściciele niewielkich gospodarstw rolnych – mogli składać w bieżącym roku wnioski  to „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”.  Nabór wniosków na to działanie odbył się na przełomie marca i kwietnia br. Działanie dedykowane było dla osób które miały pomysł na utworzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, która stanowiłaby alternatywne źródło dochodu w stosunku do prowadzonej wcześniej działalności rolniczej. Trwający obecnie nabór wniosków  na operacje typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” przeznaczona jest dla rolników chcących modernizować i rozwijać własne gospodarstwa. Warunkiem ubiegania…
Ostatnio zmieniany 25 kwietnia 2017
W roku 2017 wprowadzono następujące zmiany w systemie płatności związanych z produkcja rolną. Zmiany te dotyczą: Roślin wysokobiałkowych- w miejsce dotychczasowej płatności do roślin wysokobiałkowych wprowadzono dwie oddzielne płatności: do roślin strączkowych przeznaczonych na ziarno oraz do upraw paszowych, Płatność do powierzchni upraw owoców miękkich - w przypadku sektora owoców miękkich wsparcie będzie przysługiwało do upraw truskawek, Płatność do powierzchni uprawy buraków cukrowych - W związku ze zniesieniem kwotowania produkcji cukru, płatność będzie przysługiwała do powierzchni wszystkich upraw buraka cukrowego, a nie jak dotychczas tylko do powierzchni uprawy buraków kwotowych, Płatności do zwierząt - w przypadku sektorów młodego bydła i…
Ostatnio zmieniany 24 kwietnia 2017
03 kwietnia 2017

Premia na rozpoczęcie działalności gospodarczej tylko do 11 kwietnia

Opracowanie: Jarosław Cieśla • Zamieszczenie: Iwona Sadowska
Już tylko kilka dni pozostało na złożenie wniosku w ramach Poddziałanie 6.2 "Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich".  Pomoc oferowana przez ARiMR dla rolników lub domowników podlegających w pełnym zakresie ubezpieczeniu w KRUS wynosi 100 000 zł. O premię mogą starać się również rolnicy którzy przekazali swoje gospodarstwa w ramach poddziałania „Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa”. Podstawowymi warunkami otrzymania pomocy są również wielkość ekonomiczna gospodarstwa do 15 000 euro, nieprowadzenie przez ostatnie 24 miesiące działalności gospodarczej oraz położenie gospodarstwa w miejscowościach do 5 tys. mieszkańców. Beneficjent tego poddziałania otrzyma pomoc w dwóch transzach. Pierwsza transza wynosi 80…
Ostatnio zmieniany 03 kwietnia 2017
Informacja dla posiadaczy świń.     W związku ze zmianą ustawy z dnia 23  września  2016  r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwiania zwalczania chorób zakaźnych zwierząt  (Dz. U. poz. 1605), zmianie uległy formularze zgłoszenia a także sposób wypełniania druków. W zakresie identyfikacji świń zmiany dotyczą: świń, które urodziły się w danej siedzibie stada, muszą zostać oznakowane w terminie 30  dni od dnia ich urodzenia, przez założenie na lewą małżowinę uszną kolczyka, który zawiera numer siedziby stada urodzenia, następnie w ciągu 7  dni należy ten fakt zgłosić do  ARiMR, w przypadku gdy świnia została przemieszczona do siedziby stada innej niż…
Ostatnio zmieniany 28 marca 2017
08 marca 2017

Zaproszenie na spotkanie z rolnikami i mieszkańcami wsi w Kleszczewie

Opracowanie: ARiMR • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
Ostatnio zmieniany 08 marca 2017
01 marca 2017

Doradcy w fabryce modułów fotowoltaicznych w Bydgoszczy

Opracowanie: Iwona Sadowska
Dnia 22 lutego 2017 roku grupa doradców z Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, specjalizujących się w tematyce odnawialnych źródeł energii odwiedziła pierwszą w Europie fabrykę modułów fotowoltaicznych III generacji. Zakład produkcyjny FreeVoltTM rozpoczął działalność w 2015 roku. Został zbudowany w Bydgoszczy, na terenie Bydgoskiego Parku Technologiczno-Przemysłowego. Kapitał firmy jest w stu procentach polski. Linia produkcyjna została zainstalowana w nowoczesnej hali o powierzchni przekraczającej 6000m2. Wysokiej klasy system wytwórczy pozwala produkować najnowocześniejsze moduły fotowoltaiczne o długości nawet do 15 m. Proces technologiczny jest całkowicie zautomatyzowany, co daje możliwość wytworzenia 340 tysięcy modułów w ciągu roku o łącznej mocy 85 MWp…
Ostatnio zmieniany 01 marca 2017