02 czerwca 2020

Płatności Bezpośrednie – termin złożenia wniosku upływa 15 czerwca 2020

Opracowanie: Szymon Matecki • Zamieszczenie: Katarzyna Szczepańska
 • wielkość czcionki Zmniejsz czcionkę Zmniejsz czcionkę Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
 • PDF
 • Wydrukuj
 • Email

Szanowni Rolnicy, Producenci Rolni,

W tegorocznej Kampanii E-wniosek Plus 2020, wnioski o płatności bezpośrednie można składać od 15 marca 2020 do 15 czerwca 2020. Należy tego dokonać w wersji elektronicznej, za pomocą systemu E-wniosek Plus udostępnionego na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl w zakładce płatności bezpośrednie.

Płatności przysługują rolnikom posiadającym co najmniej 1 ha użytków rolnych kwalifikujących się do płatności. Producenci rolni, posiadający gospodarstwo rolne o powierzchni nie większej niż 10 ha gruntów ornych, u których w stosunku do roku 2019 nie nastąpiły żadne zmiany, np. w powiększeniu lub zmniejszeniu areału upraw na gruntach kwalifikujących się do płatności, mogą złożyć oświadczenie potwierdzające brak zmian do dnia 8 czerwca 2020 na formularzu udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na ich stronie internetowej. Oświadczenie należy przesłać pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście do Biura Powiatowego ARIMR właściwego ze względu na adres zamieszkania.

Płatności bezpośrednie w roku 2020, o jakie mogą ubiegać się beneficjenci to m.in.:

 •  Jednolita Płatność Obszarowa (JPO),
 •  Płatność z tytułu praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska (tzw. Płatność za zazielenienie),
 •  Płatność dla młodych rolników,
 •  Płatność dodatkowa (redystrybucyjna),
 •  Płatności związane z produkcją.

W ramach płatności związanej z produkcją możemy otrzymać dotację do powierzchni, m.in.:

 •  buraków cukrowych,
 •  uprawy ziemniaków skrobiowych,
 •  uprawy truskawek,
 •  upraw roślin strączkowych na ziarno,
 •  upraw roślin pastewnych,
 •  uprawy pomidorów.

W ramach płatności związanej z produkcją, możemy otrzymać również płatność do zwierząt tj.:

 •  Płatność do krów,
 •  Płatność do bydła,
 •  Płatność do kóz,
 •  Płatność do owiec.

W Kampanii E-wniosek Plus w roku 2020 pojawiła się nowa płatność, z której skorzystać mogą rolnicy, zajmujący się hodowlą trzody chlewnej oraz bydła mlecznego lub opasowego, tzw. „Płatność Dobrostanowa”. Celem wspomnianej płatności jest zapewnienie zwierzętom lepszych warunków bytowych, a w efekcie poprawienie ich jakość życia.

Szanowni Producenci Rolni, jeżeli chcielibyście uzyskać więcej informacji o płatnościach bezpośrednich, zapraszamy do kontaktu z doradcami Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Kontakty można znaleźć na stronie internetowej Ośrodka Doradztwa Rolniczego http://www.wodr.poznan.pl/kontakt-wodr/doradcy-w-powiatach .

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie strony internetowej www.arimr.gov.pl .

Czytany 507 razy Ostatnio zmieniany 03 czerwca 2020