29 listopada 2019

Bioasekuracja w gospodarstwie rolnym.

Opracowanie: Marzena Węsierska • Zamieszczenie: Katarzyna Szczepańska
  • wielkość czcionki Zmniejsz czcionkę Zmniejsz czcionkę Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
  • PDF
  • Wydrukuj
  • Email

W związku z zagrożeniem szerzenia się afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terytorium Polski od dnia 9 lutego 2018 roku obowiązuje rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi wprowadzające nowe prawo, a z nim obowiązki i zakazy dla hodowców świń. Mają one na celu zwiększenie zabezpieczenia gospodarstw przed ewentualnym przeniesieniem wirusa ASF.

Za ochronę stada przed ASF odpowiada jego właściciel i to przede wszystkim od niego zależy czy będzie miał problem z chorobą. Przestrzeganie podstawowych zasad bioasekuracji ma pomóc w ochronie stad przed afrykańskim pomorem świń. Jednym z głównych tematów szkoleń, na które doradcy gminni zapraszali rolników w 2019 roku była bioasekuracja w gospodarstwie rolnym.

W gminie Komorniki odbyły się dwa szkolenia gminne poświęcone temu tematowi. Wzięło w nich udział 40 rolników. Zapoznali się oni z nowymi obowiązkami, których muszą przestrzegać hodowcy trzody chlewnej. Wśród tych obowiązków są:

- prowadzenie rejestru środków transportu do przewozu świń,

- prowadzenie rejestru wejść osób do pomieszczeń, w których utrzymywana jest trzoda,

- wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami do pomieszczeń, przy czym szerokość mat nie powinna być mniejsza niż szerokość danego wejścia,

- zabezpieczenie budynków, w których trzymane są świnie przed dostępem zwierząt wolno żyjących oraz psów i kotów,

- utrzymywanie świń w odrębnych pomieszczeniach przeznaczonych tylko dla nich,

- obsługą zwierząt zajmują się osoby, które wykonują te czynności tylko w danym gospodarstwie,

- osoby obsługujące stado robią to w odzieży ochronnej przeznaczonej tylko do tego celu,

- stosowanie środków higieny, w tym mycie rąk oraz oczyszczanie i odkażanie obuwia,

- oczyszczanie i odkażanie sprzętu wykorzystywanego do obsługi,

- prowadzenie rejestru oraz spisu posiadanych świń,

- w przypadku utrzymywania trzody w systemie otwartym, zabezpieczenie wybiegu podwójnym ogrodzeniem o wysokości co najmniej 1,5 m.

Wprowadzono również zakaz obsługi zwierząt przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu. Nie wolno wnosić lub wwozić na teren gospodarstwa, w którym utrzymywane są świnie, zwłok dzików, tusz i części dzików nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, gdy istnieje podejrzenie, że mogły być skażone wirusem ASF.

Kontrolą przestrzegania obowiązków i zakazów w gospodarstwach, w których hodowane są świnie zajmują się pracownicy Inspekcji Weterynaryjnej.

Czytany 361 razy