07 maja 2017

Zmiany w systemie dopłat bezpośrednich w 2017 roku

Opracowanie: Jarosław Cieśla • Zamieszczenie: Iwona Sadowska
  • wielkość czcionki Zmniejsz czcionkę Zmniejsz czcionkę Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
  • PDF
  • Wydrukuj
  • Email
Oceń ten artykuł
(1 głos)

W bieżącej kampanii składania wniosków obszarowych zostały wprowadzone niewielkie zmiany w porównaniu z rokiem 2016. Pierwsza z nich dotyczy płatności zwierzęcej. Zmniejszona została liczba zwierząt jaką rolnicy deklarują do płatności dla bydła oraz płatności dla krów. W ubiegłym roku można było zadeklarować maksymalnie 30 sztuk zwierząt zarówno do jednej jak i drugiej płatności. W roku 2017 maksymalna liczba zwierząt wynosi dla tych płatności po 20 sztuk. Nie uległa natomiast zmianie minimalna wymagana liczba zwierząt, która wynosi 3 sztuki. Pozostałe warunki płatności dla bydła i krów nie uległy zmianie. Do podstawowych wymogów należą wiek zwierząt (dla krów co najmniej 24 miesiące na dzień 15 maja a dla bydła nie ukończenie wieku 24 miesięcy w dniu 15 maja) oraz konieczność przetrzymywania zgłoszonej sztuki przez 30 dni od daty złożenia wniosku. ARiMR wprowadziła ułatwienie dla posiadaczy owiec oraz kóz, którzy tylko zaznaczają na wniosku chęć otrzymania płatności, jednak nie muszą wypisywać poszczególnych sztuk na odrębnym oświadczeniu.

Kolejna istotna zmiana dotyczy płatności do upraw roślin wysokobiałkowych. W bieżącym roku występują dwa rodzaje płatności w tym zakresie. Pierwsza płatność dotyczy roślin wysokobiałkowych na ziarno, druga płatność roślin wysokobiałkowych na paszę. Wykaz roślin kwalifikujących się do poszczególnych płatności znajduje się w instrukcji dołączonej do spersonalizowanego wniosku przekazanego rolnikom przez ARiMR.

W bieżącej kampanii rolnicy nie dostarczają niektórych oświadczeń wymaganych w ubiegłorocznej kampanii. Młodzi rolnicy wnioskujący o dodatkową płatność zamiast oświadczenia zaznaczają na pierwszej stronie wniosku czy prowadzą gospodarstwo samodzielnie lub pozostają w związku małżeńskim lub prowadzą faktyczną kontrolę nad osobą prawną bądź jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej. Ponadto dzierżawcy gruntów z zasobu ANR nie muszą dostarczać oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością, jednak podobnie jak w ubiegłym roku o płatności do gruntów wchodzących w skład zasobu ANR mogą występować tylko rolnicy posiadający tytuł prawny do dysponowania nieruchomością na dzień 31 maja.

W związku ze zniesieniem systemu kwotowania produkcji buraków cukrowych rolnicy mogą się ubiegać o dopłaty do całej produkcji buraków, jednak pod warunkiem posiadania umowy kontraktacyjnej na zadeklarowaną powierzchnię. Wielu rolników błędnie zrozumiało tą zmianę zakładając możliwość zadeklarowania do płatności do buraków cukrowych całej powierzchni uprawy, bez względu na zapisy umowy kontraktacyjnej.

Kolejna zmiana dotyczy płatności do owoców miękkich, która w bieżącym roku dotyczy tylko upraw truskawek. Z tej płatności zostały wykluczone maliny.

Ponadto rolnicy oraz doradcy sporządzający wnioski o płatności obszarowe powinni zwrócić szczególną  uwagę na dostarczoną wraz z wnioskiem spersonalizowanym tabelę zawierającą informacje na temat działek ewidencyjnych. W związku z wymogami zazielenienia rolnicy mają obowiązek podawania wszystkich gruntów ornych gospodarstwa. Dlatego należy dostosować się do powierzchni tzw. maksymalnego kwalifikującego się obszaru oraz powierzchni gruntów ornych, TUZ i  upraw trwałych. W przypadku rozbieżności pomiędzy danymi zawartymi w tabeli a stanem faktycznym należy to wyjaśnić na materiale graficznym.

Opracował: Jarosław Cieśla, WODR Poznań

Czytany 468 razy