27 września 2019

Dobre Praktyki Rolnicze – działania chroniące środowisko naturalne w gospodarstwach rolnych.

Opracowanie: DanutaMatusiak • Zamieszczenie: Danuta Matusiak
 • wielkość czcionki Zmniejsz czcionkę Zmniejsz czcionkę Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
 • PDF
 • Wydrukuj
 • Email
 • Galeria

Informujemy, że wczoraj w naszym powiecie, w Marszewie odbyło się spotkanie rolników i mieszkańców wsi w ramach warsztatów „Wdrażanie Programu Azotanowego”. Warsztaty te organizowane są na zlecenie Fundacji na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa przez Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego w całym kraju. W naszym województwie cały cykl takich spotkań rozpoczęło 18 września szkolenie w Kole, które przeprowadzili Liliana Tatara i Janusz Jurkiewicz. Drugie z cyklu warsztaty w Marszewie, 26.09. br. przeprowadziły Danuta Matusiak i Izabela Grzesiak, frekwencja była zadawalająca, duże zainteresowanie tematem - aktywność uczestników. Szkolenia te mają na celu pomóc rolnikom przygotować się do stosowania w praktyce przepisów wynikających z Programu Azotanowego. Stanowią one część projektu „ Ograniczenie zanieczyszczeń azotem pochodzenia rolniczego metodą poprawy jakości wód” współfinansowanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Realizacja projektu to przygotowanie min. 300 doradców rolnych i ok. 3750 rolników do wdrażania obowiązującego od lipca 2018 r. „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”, co przełoży się na poprawę jakości zasobów wód. Dobre praktyki rolnicze ograniczające zanieczyszczenie środowiska związkami azotu pochodzącymi z rolnictwa to temat ważny, aktualny ale i nie łatwy, ponieważ wdrażanie w praktyce rolniczej wymogów wynikających np. z Programu Azotanowego jest obecnie na różnym etapie.

W programie warsztatów są następujące zagadnienia:

 1. Problem zanieczyszczenia wód azotem pochodzenia rolniczego
 2. Obowiązki rolników wynikające z nowych regulacji prawnych – dokumentacja działań, system opłat i kontroli
 3. Bilansowanie azotu w gospodarstwie
 4. Przygotowanie planów nawozowych
 5. Obliczanie stanu średniorocznego zwierząt i Dużych Jednostek Przeliczeniowych różnych grup zwierząt gospodarskich
 6. Obliczanie powierzchni płyt obornikowych i pojemności zbiorników na gnojowicę
 7. Uzyskiwanie pozwoleń wodno-prawnych
 8. Możliwości pozyskania finasowania na inwestycje w ramach PROW

 

Czytany 383 razy Ostatnio zmieniany 27 września 2019