06 listopada 2018

Co należy wiedzieć o zasadach ochrony wód przed zanieczyszczeniami ze źródeł rolniczych i jakiej pomocy można oczekiwać w związku z wdrażaniem tych zasad?

Opracowanie: Danuta Matusiak
  • wielkość czcionki Zmniejsz czcionkę Zmniejsz czcionkę Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
  • PDF
  • Wydrukuj
  • Email

Dotychczas wyznaczone były obszary szczególnie narażone na spływ azotu pochodzenia rolniczego (OSN) i na nich obowiązywały programy działań, które nie przyniosły oczekiwanej poprawy jakości wód. Dawne OSN i programy działań zastąpił tzn. „PROGRAM AZOTANOWY” tj.: Program działań mający na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu (Dz. U z 2018 r. poz.1339), który OBOWIĄZUJE JUŻ NA OBSZARZE CAŁEGO KRAJU OD 26 LIPCA 2018 ROKU. Wymagania programu azotanowego obecnie obejmują m.in. posiadanie: odpowiednich miejsc do przechowywania stałych i płynnych nawozów naturalnych, infrastruktury do składowania i przechowywania kiszonek, ewidencji zabiegów agrotechnicznych związanych z nawożeniem azotem, planów nawożenia azotem.

Obowiązek sporządzania planu przepisy wprowadzają z dniem 1 stycznia 2019 r. Przepisy dotyczące obowiązku dostosowania powierzchni lub pojemności miejsc do przechowywania nawozów naturalnych do wymogów określonych w programie, zaczną obowiązywać 31 grudnia 2021r. dla podmiotów prowadzących chów i hodowlę zwierząt gospodarskich w liczbie większej niż 210 DJP. Natomiast do końca 2024 r. będą miały czas na dostosowanie się do wymogów programu azotanowego, podmioty prowadzące chów lub hodowlę zwierząt w liczbie mniejszej lub równej 210 DJP.

Na 1,3 mld zł szacuje się całą pomoc dla gospodarstw w związku z wdrażaniem działań inwestycyjnych programu azotanowego. W ramach PROW przewidziana jest pomoc na doposażenie gospodarstw, w których jest prowadzona produkcja zwierzęca, w płyty lub zbiorniki do przechowywania nawozów naturalnych lub pasz soczystych oraz na zakup nowych maszyn i urządzeń do aplikowania nawozów naturalnych. Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi na jedno gospodarstwo rolne wyniesie 100 tys. zł. Pomoc będzie przyznawana w formie refundacji części kosztów kwalifikowalnych danej operacji a jej poziom to 50 % kosztów kwalifikowalnych ( w przypadku młodych rolników 60%).

Rząd RP przewidział również potrzebę finansowania przedsięwzięć związanych z wdrażaniem programu azotanowego, poprzez instrumenty zwrotne, ( pomoc publiczna) ze środków Narodowego i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki. Rosnące wymagania środowiskowe wynikają z obowiązków Polski jako państwa członkowskiego w zakresie wdrażania dyrektywy azotanowej, mają doprowadzić do dobrego stanu wód poprzez poprawę praktyk rolniczych zgodnych z programem azotanowym. Doradztwo rolnicze  udzielała pomocy w rozwiązywaniu problemów w ochronie środowiska w obszarze gospodarowania rolniczego - zachęcam do kontaktu z doradcami w Powiatowych Zespołach Doradztwa Rolniczego.

 

Danuta Matusiak

Czytany 835 razy Ostatnio zmieniany 06 listopada 2018

Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.