18 grudnia 2020

Cykl życia odmiany

Opracowanie: Barbara Skrzypniak • Zamieszczenie: Danuta Matusiak
  • wielkość czcionki Zmniejsz czcionkę Zmniejsz czcionkę Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
  • PDF
  • Wydrukuj
  • Email

Cykl życia odmiany

 

Cykl życia produktu to jedno z pojęć marketingowych, oznaczające okres, w którym produkt jest obecny na rynku. W moim opisie produktem jest odmiana rośliny.

Pojawienie się nowej odmiany musi być poprzedzone rzetelną oceną hodowcy, wieloma badaniami oraz rejestracją w uprawnionym do tego urzędzie.

Cykl życia odmiany składa się z czterech faz:

  • Pierwsza to – wprowadzenie na rynek nowej odmiany. W fazie tej odbywają się działania promocyjne, m.in. poprzez reklamę, demonstrację, promocję, edukowanie przyszłych konsumentów o sposobie użytkowania produktu. Na tym etapie koszty są duże , dochody małe. Ceny nowych produktów ustalane są na poziomie zapewniającym zwrot kosztów.

Sprzedaż nasion najczęściej przynosi zyski po jednym lub dwóch sezonach sprzedaży. W dobrej sytuacji, tzn. przy braku konkurencji danej odmiany ten „dobry czas” może trwać nawet kilka lat. Sytuacja ulega zmianie gdy pojawia się „nowość” konkurencji, która przejmuje część rynku sprzedaży.

  • Drugi etap to dojrzałość odmiany. Zaczyna się, gdy na  rynku jest  kilka podobnych odmian. Nasza odmiana przynosi dochody, ale są one bardziej skromne, a jej udział w rynku mniej dynamiczny. W wielu krajach jest to moment wprowadzenia nowej bliźniaczo podobnej odmiany. Wprowadzając ją na rynek korzysta się z wypracowanej wcześniej dobrej opinii i zastosowanej promocji.

 Nasycenie odmiany pojawia się gdy jest duża ilość podobnych odmian, co skutkuje, sytuacją w której  sprzedaż nasion utrzymuje się na pewnym poziomie nie gwarantującym odpowiedniego dochodu.

  • Trzeci etap to spadek popytu. Związany jest z zainteresowaniem się inną odmianą proponowaną przez inne firmy. Sprzedaż nasion maleje, stają się mniej atrakcyjne do nowo wprowadzanych na rynek.
  • Czwarty etap to wycofanie lub skreślenie. Jest to ostatni etap w cyklu „życia” odmiany. Podejmuje się decyzje o wycofaniu jej z rejestru lub tzw. listy rekomendowanej. Taki krok podejmuje się, gdy odmiana nie przynosi już jakichkolwiek zysków. Skreślenia dokonuje odpowiedni urząd w sytuacji gdy nie ma wniosku hodowcy lub nie zostały dokonane odpowiednie opłaty.

Aby wydłużyć cykl odmiany firma może wprowadzać na rynek w cyklu 2 lub 3 letnim podobne odmiany, stosując podobną zbliżoną nazwę, która będzie się kojarzyć z poprzednio udostępnianą. W celu osiągnięcia większego sukcesu można wypromować dana odmianę w nowych kanałach dystrybucji zdobywając w ten sposób większe rynki zbytu. Często też zabiegiem marketingowym jest obniżenie ceny znanej, ale lekko już nasyconej rynkiem   odmiany.

Zabiegi te wykonywane są przez hodowców odmian cyklicznie, co umożliwia dochód i szukanie coraz lepszych bardziej dopracowanych odmian.

 

Żródło:

- „ Marketing Nasion” Roman Hołubowicz.

- „Wikipedia”- wolna encyklopedia – strona internetowa.

Opracowanie: Barbara Skrzypniak , główny doradca PZDR nr 7

Czytany 188 razy Ostatnio zmieniany 18 grudnia 2020