Nowości z Pleszewa
02 marca 2021

Dlaczego rok 2021 nazwano Międzynarodowym Rokiem Owoców i Warzyw?

Opracowanie: Dorota Piękna - Paterczyk • Zamieszczenie: Danuta Matusiak
    Pomimo wielu cennych właściwości, jakie wnoszą do organizmu owoce i warzywa, ciągle spożywamy ich za mało. Warto zatem podkreślać pozytywną ich rolę i informować społeczeństwo, że warzywa i owoce są niezbędnymi składnikami zdrowej i zróżnicowanej diety. Wpływają pozytywnie na wzmocnienie układu odpornościowego, dostarczają organizmowi wielu cennych składników odżywczych, pomagają zmniejszyć ryzyko wystąpienia wielu chorób. Biorąc pod uwagę te wszystkie elementy, Organizacja Narodów Zjednoczonych postanowiła ustanowić rok 2021 Międzynarodowym Rokiem Owoców i Warzyw. Sekretarz Generalny ONZ Antonio Guterres w grudniowym wystąpieniu podkreślił ważność problemu i zwrócił uwagę na większą promocję spożywania warzyw i owoców oraz podnoszenie świadomości na temat znaczenia owoców i warzyw w żywieniu ludzi, w bezpieczeństwie żywnościowym oraz w osiąganiu celów zrównoważonego rozwoju ONZ.  W związku z takim hasłem FAO zaplanowało…
Ostatnio zmieniany 02 marca 2021
24 lutego 2021

Wiroidy?

Opracowanie: Barbara Skrzypniak • Zamieszczenie: Danuta Matusiak
Wyjaśnienie pojęcia wiroidy.               Wiroidy to najmniejsze bezkomórkowe znane czynniki zakaźne roślin. Składają się z jednej zamkniętej kolistej cząsteczki jednoniciowego RNA o długości kilkuset nukleotydów ( 240 -400 ). Nie kodują żadnych białek, nie posiadają osłonki białkowej. Mają zdolność do samoreplikacji, nie posiadają natomiast własnych enzymów metabolicznych. Do namnażania – replikacji wykorzystują enzymy gospodarza. Nie należą do żywych organizmów. Wiroidy replikując się w komórce roślinnej cząstkami kwasu rybonukleinowego zakażają tylko rośliny wyższe powodując objawy chorobowe podobne do objawów wiroz. Wiroidy mogą atakować rośliny jednoroczne, np. wiroid bladości owoców ogórka , a także wieloletnie, np. owoce cytrusowe. Choroby wywołane przez wiroidy występują głównie w rejonach…
Ostatnio zmieniany 24 lutego 2021
29 stycznia 2021

Zaproszenie na szkolenie

Opracowanie: Danuta Matusiak
UWAGA ROLNICY, Szkolenie internetowe Ochrona zwierząt w szczególności w zakresie przepisów obowiązujących przy uboju z konieczności zwierząt gospodarskich poza rzeźnią Spotkanie online (webinarium) – bezpłatne, liczba uczestników 50 osób, dla zainteresowanych i zarejesrtowanych rozpocznie się o godzinie 9 00 (potrwa do 11 30) w dniu 15 lutego (poniedziałek) 2021 roku.   ZAPRASZA Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego nr 7 Marszew 25; 63-300 Pleszew Zapisy przyjmuje, szczegółowych informacji udziela organizatorka Danuta Matusiak, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. 508 753 991
28 stycznia 2021

Bioróżnorodność

Opracowanie: Danuta Matusiak
Już w 1992 roku w Rio de Janerio na „Szczycie Ziemi” podjęto Konwencję o różnorodności biologicznej, w której zdefiniowano ją następująco: „Różnorodność biologiczna to zmienność żywych organizmów zamieszkujących wszystkie środowiska oraz zmienność systemów ekologicznych, których częścią są te organizmy, przy czym tak ujęta zmienność obejmuje różnorodność wewnątrzgatunkową, międzygatunkową i różnorodność ekosystemów”. Celem Konwencji o różnorodności biologicznej podpisanej przez 190 sygnatariuszy było znaczne zmniejszenie utraty różnorodności biologicznej do 2010 roku, cel ten nie został osiągnięty. Dlaczego różnorodność biologiczna i ekosystemy wymagają ochrony? Ekosystemy pełnią niezbędne funkcje, zapewniając żywność, słodką wodę, czyste powietrze i schronienie. Pozwalają łagodzić ryzyko klęsk żywiołowych, ograniczają występowanie szkodników i chorób…
Ostatnio zmieniany 29 stycznia 2021
14 stycznia 2021

Ogólne zasady ochrony roślin przed chorobami wirusowymi

Opracowanie: Barbara Skrzypniak • Zamieszczenie: Danuta Matusiak
    Wirusy są infekcyjnymi czynnikami chorobotwórczymi. Posiadają zdolność do zakażania roślin oraz namnażania się w żywych komórkach. Choroby roślin wywołane przez wirusy mogą być przenoszone przez: nasiona, bulwy, cebule wieloletnie, owady, mszyce, roztocza , a w glebie przez nicienie i grzyby. U roślin wirusy wnikają głównie do komórek skórki tylko niektóre z nich do miękiszu. Zjawisko to wywołane jest przez wektory. Wirusy same nie mogą się rozmnażać, do tego celu wykorzystują metabolizm rośliny. Namnażanie się pojawiającego się wirusa polega na replikacji, a następnie na biosyntezie białka kasydy i łączeniu obu tych elementów. Choroby wirusowe wyróżniają się dużą rozmaitością objawów od drobnych,…
Ostatnio zmieniany 28 stycznia 2021
18 grudnia 2020

Cykl życia odmiany

Opracowanie: Barbara Skrzypniak • Zamieszczenie: Danuta Matusiak
Cykl życia odmiany   Cykl życia produktu to jedno z pojęć marketingowych, oznaczające okres, w którym produkt jest obecny na rynku. W moim opisie produktem jest odmiana rośliny. Pojawienie się nowej odmiany musi być poprzedzone rzetelną oceną hodowcy, wieloma badaniami oraz rejestracją w uprawnionym do tego urzędzie. Cykl życia odmiany składa się z czterech faz: Pierwsza to – wprowadzenie na rynek nowej odmiany. W fazie tej odbywają się działania promocyjne, m.in. poprzez reklamę, demonstrację, promocję, edukowanie przyszłych konsumentów o sposobie użytkowania produktu. Na tym etapie koszty są duże , dochody małe. Ceny nowych produktów ustalane są na poziomie zapewniającym zwrot kosztów. Sprzedaż…
Ostatnio zmieniany 18 grudnia 2020
18 grudnia 2020

Bioasekuracja

Opracowanie: Maciej Kałużny • Zamieszczenie: Danuta Matusiak
Biosekuracja w gospodarstwie rolnym   Bioasekuracja jest to działanie prowadzone na terenie gospodarstwa, jak i w jego najbliższym otoczeniu mające na celu ochronę biologiczną i zdrowotną gospodarstwa. Celem bioasekuracji jest ograniczenie rozprzestrzeniania się w obrębie gospodarstwa wirusów, bakterii, mykoplazm, pasożytów, wektorów biologicznych, poprzez stworzenie środowiska maksymalnie wolnego od drobnoustrojów chorobotwórczych. Bioasekuracja jest więc zestawem praktycznych działań i środków, które pomagają zapobiegać przedostawaniu się infekcji do budynków inwentarskich oraz kontrolę rozprzestrzeniania się infekcji na terenie fermy. Ochrona gospodarstwa jest definiowana jako planowanie oraz wdrażanie programu minimalizującego występowanie ryzyka, które mogłoby wywierać szkodliwy wpływ na pogłowie świń, budynki inwentarskie oraz inne zabudowania. Afrykański…
Ostatnio zmieniany 18 grudnia 2020
02 listopada 2020

Chemizm fotosyntezy, faza jasna i ciemna

Opracowanie: Barbara Skrzypniak • Zamieszczenie: Danuta Matusiak
Fotosynteza jest procesem , podczas którego następuje synteza związków organicznych z dwutlenku węgla i wody. Charakterystyczna jest tylko dla organizmów roślinnych, w wyniku wykorzystania energii światła w specjalnie do tego przystosowanych organellach – chloroplastach. Fotosynteza składa się z dwóch oddzielnych, ale powiązanych ze sobą faz: fazy jasnej i fazy ciemnej. W fazie jasnej zachodzą reakcje fotochemiczne, czyli wymagające obecności światła, lokalizują się w błonach tylakoidów, czyli spłaszczonych pęcherzyków wewnątrz chloroplastów. W błonach tych występują barwniki fotosyntetyczne, tzw. chlorofile  oraz przenośniki elektronowe. Procesy zachodzące w tej fazie określane są jako fosforyzacja fotosyntetyczna . Foton światła padający na cząstkę chlorofilu wybija z…
Ostatnio zmieniany 29 grudnia 2020
02 listopada 2020

Uprawa selera korzeniowego

Opracowanie: Andrzej Otto • Zamieszczenie: Danuta Matusiak
Seler korzeniowy  Apium graveolens Var.rapaceum. zajmuje coraz większa powierzchnię w strukturze upraw w naszej gminie .Kilka praktycznych uwag na temat tej uprawy. Seler korzeniowy   uprawia się na najlepszych glebach  tzn. glebach kompleksów pszennych  kompleksu żytniego bardzo dobrego. Seler dobrze rośnie w warunkach uregulowanego odczynu gleby- odczyn obojętny i na glebach zasobnych w próchnice. Seler uprawia się w pierwszym roku po oborniku lub po nawozach zielonych przyoranych w jesieni.  Nawożenie  opieramy  o  wyniki zasobności gleby. Gdy nie mamy badanej gleby co jest błędem,  stosujemy nawożenie na poziomie. Azot 150kg czystego składnika na 1 hektar. Fosfor 150 kg czystego składnika na 1…
Ostatnio zmieniany 02 listopada 2020