Nowości z Pleszewa
02 listopada 2020

Chemizm fotosyntezy, faza jasna i ciemna

Opracowanie: Danuta Matusiak
Fotosynteza jest procesem , podczas którego następuje synteza związków organicznych z dwutlenku węgla i wody. Charakterystyczna jest tylko dla organizmów roślinnych, w wyniku wykorzystania energii światła w specjalnie do tego przystosowanych organellach – chloroplastach. Fotosynteza składa się z dwóch oddzielnych, ale powiązanych ze sobą faz: fazy jasnej i fazy ciemnej. W fazie jasnej zachodzą reakcje fotochemiczne, czyli wymagające obecności światła, lokalizują się w błonach tylakoidów, czyli spłaszczonych pęcherzyków wewnątrz chloroplastów. W błonach tych występują barwniki fotosyntetyczne, tzw. chlorofile  oraz przenośniki elektronowe. Procesy zachodzące w tej fazie określane są jako fosforyzacja fotosyntetyczna . Foton światła padający na cząstkę chlorofilu wybija z…
02 listopada 2020

Uprawa selera korzeniowego

Opracowanie: Andrzej Otto • Zamieszczenie: Danuta Matusiak
Seler korzeniowy  Apium graveolens Var.rapaceum. zajmuje coraz większa powierzchnię w strukturze upraw w naszej gminie .Kilka praktycznych uwag na temat tej uprawy. Seler korzeniowy   uprawia się na najlepszych glebach  tzn. glebach kompleksów pszennych  kompleksu żytniego bardzo dobrego. Seler dobrze rośnie w warunkach uregulowanego odczynu gleby- odczyn obojętny i na glebach zasobnych w próchnice. Seler uprawia się w pierwszym roku po oborniku lub po nawozach zielonych przyoranych w jesieni.  Nawożenie  opieramy  o  wyniki zasobności gleby. Gdy nie mamy badanej gleby co jest błędem,  stosujemy nawożenie na poziomie. Azot 150kg czystego składnika na 1 hektar. Fosfor 150 kg czystego składnika na 1…
Ostatnio zmieniany 02 listopada 2020
22 października 2020

Podsumowanie zadania 9 w projekcie eDWIN

Opracowanie: Dorota Piękna - Paterczyk • Zamieszczenie: Danuta Matusiak
30 września 2020 r w budynku Dyrekcji Instytutu Ochrony Roślin- Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu odbyło się spotkanie podsumowujące działania realizowane w zadaniu 9 w projekcie eDWIN. Zaproszonych gości powitała dr Magdalena Jakubowska z IOR-PIB - koordynator merytoryczny z ramienia Instytutu. Pani Magdalena przedstawiła program spotkania i poprosiła o zabranie głosu dyrektora instytutu Prof. dr hab. Marek Mrówczyński, zwrócił uwagę i podkreślił ważność zadań związanych z ochroną roślin i dużej roli doradztwa w przekazywaniu i wdrażaniu działań związanych z ochroną roślin. Poinformował, że kraje Unii Europejskiej do 2030 roku znacząco ograniczą zużycie środków ochrony roślin i nawozów. Na zakończenie swojego wystąpienia zaprosił na 61 Sesję Naukową IOR, która odbędzie się w dniach 10-12.02.2021 r. pod hasłem „Nowe strategie ochrony roślin”. Sesja…
Ostatnio zmieniany 23 października 2020
16 października 2020

Ogłoszenie

Opracowanie: Danuta Matusiak
UWAGA ROLNICY, Szkolenie internetowe „Program azotanowy”- co należy wiedzieć? Spotkanie online (webinarium) – bezpłatne, liczba uczestników 50 osób, dla zainteresowanych i zarejesrtowanych rozpocznie się o godzinie 900 (potrwa do 1330) w dniu 6 listopada (tj. piątek) 2020 roku.   ZAPRASZA Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego nr 7 Marszew 25; 63-300 Pleszew Zapisy przyjmuje, szczegółowych informacji udziela organizatorka Danuta Matusiak, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. 508 753 991
09 października 2020

Relacja z jesiennego AGROMARSZU

Opracowanie: Janusz Michałowicz • Zamieszczenie: Danuta Matusiak
                         Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu zorganizował 7 października 2020 r. na terenie Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego nr 7 z siedzibą w Marszewie, jedyne w tym szczególnym roku spotkanie w ramach wydarzenia Jesienne Targi Rolno-Ogrodnicze AGROMARSZ. Wydarzenie to odbyło się pod hasłem „Przyjazna Energia w Domu i Zagrodzie”, było poświęcone pozyskiwaniu energii z odnawialnych źródeł oraz uprawie kukurydzy jako rośliny potencjalnie energetycznej.                          Celem organizatorów było promowanie efektywnego gospodarowania energią elektryczną i cieplną w gospodarstwach rolnych w kierunku zrównoważonego jej wykorzystania.                          Inaczej niż zazwyczaj impreza miała miejsce w środku tygodnia tj. w środę – dzień roboczy a nie w niedzielę.…
Ostatnio zmieniany 12 października 2020
23 września 2020

W Marszewie po raz drugi o rozwoju lokalnym …

Opracowanie: Jolanta Szczepańska • Zamieszczenie: Danuta Matusiak
22 września br. w WODR w Marszewie odbyła się konferencja pod hasłem „Rozwój lokalny – dla siebie, dla rodziny i dla środowiska”. Jest to kontynuacja problematyki związanej z zagadnieniem rozwoju lokalnego, rozpoczętej podczas konferencji rok temu. W spotkaniu uczestniczyły głównie przedstawicielki KGW z powiatu pleszewskiego, jarocińskiego, kaliskiego i krotoszyńskiego. Jako wprowadzenie do konferencji zagadnienie rozwoju lokalnego oraz jego ogromne znaczenie dla społeczności lokalnych przedstawiła Jolanta Szczepańska - doradca WODR. Konkluzja z wystąpienia uświadomiła zebranym, że rozwój lokalny zależy od aktywności i kreatywności mieszkańców danego obszaru. Aby mówić o rozwoju nie wystarczy zapał i zaangażowanie lidera. Jego działania muszą mieć poparcie innych członków społeczności lokalnej. Tylko wspólne działanie może przynosić oczekiwane efekty i być przez społeczność lokalną zauważone oraz akceptowane. Można powiedzieć, że z rozwojem…
Ostatnio zmieniany 23 września 2020
23 września 2020

Dożynki w gminie Gołuchów

Opracowanie: Andrzej Otto • Zamieszczenie: Danuta Matusiak
W gminie Gołuchów Dożynki Gminne odbywają się w ostatnią niedzielę sierpnia. W tym roku bardzo szczególnym ze względu na pandemię, rolnicy dziękowali za dobre plony 30 sierpnia podczas mszy św. dziękczynnej w Kościele p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Kucharkach. Mieszkańcy wiosek Parafii Kucharki: Czechel, Czerminek, Kucharki, Szkudła byli gospodarzami tegorocznych uroczystości, które po raz drugi w historii gminy miały odbyć się poza Gołuchowem. Starostowie Patrycja Wysocka z Czechla oraz Adam Grabski ze Szkudły i asystenci Kamila Wasielewska z Czerminka i Michał Gramala z Kucharek złożyli bochen chleba z tegorocznej mąki. Podczas mszy wieńce dożynkowe przekazały delegacje rolników wiosek należących do parafii Kucharki. W każdej wiosce o dożynkach przypominały tradycyjne witacze.
Ostatnio zmieniany 23 września 2020
14 września 2020

Plantacja nagietka lekarskiego w Kucharach

Opracowanie: Dorota Piękna-Paterczyk • Zamieszczenie: Danuta Matusiak
  Kuchary to wieś położona w gmina Gołuchów, oddalona około 10 km na północny zachód od Kalisza. Na terenie gminy ponad 80% powierzchni stanowią użytki rolne, z dominującą uprawą zbóż i kukurydzy. Duży procent powierzchni zajmują uprawy pomidorów pod osłonami, warzyw gruntowych oraz ziemniaków wczesnych. Kuchary większości osób kojarzą się z dużą koncentracja upraw warzywnych oraz nasiennych. Wśród producentów materiału nasiennego jest pan Wiesław Walasiak, który od wielu lat uprawia warzywa. Pan Wiesław od dawna zamierzał rozpocząć w swoim gospodarstwie produkcję materiału nasiennego roślin ozdobnych. I tak to 2 lata temu zdecydował się na uprawę nasienną nagietka lekarskiego i podjął współpracę z Przedsiębiorstwem Hodowlano-Nasiennym Sp.…
Ostatnio zmieniany 15 września 2020
10 sierpnia 2020

Słów kilka na temat lawendy!

Opracowanie: Dorota Piękna-Paterczyk • Zamieszczenie: Danuta Matusiak
W wielu ogrodach na rabatach, murkach, balkonach oraz parapetach zauważyć można rosnącą lawendę. Moda na obsadzanie ogrodów lawendą pojawiła się wiele lat temu i cały czas trwa. Lawenda najczęściej kojarzy się z Prowansją, bo to właśnie tam rośnie jej bardzo dużo i wytwarzane są z niej przepyszne lawendowe miody. Ta ozdobna roślina pochodzi z południa Europy, gdzie w stanie naturalnym porasta suche, wapienne zbocza. Uprawiana jest w wielu krajach. Lawendowe pola spotkać można między innymi we Włoszech, Francji Hiszpanii, Anglii oraz w Polsce. U nas lawendowe pola są również, ale….. nie w takim stopniu, ponieważ lawenda jest raczej ozdobą ogrodów…
Ostatnio zmieniany 10 sierpnia 2020