Nowości z Piły
20 września 2019

Dni Kukurydzy-Wiktorówko

Opracowanie: Marcin Baumgart • Zamieszczenie: Paweł Kopaniarz
W dniu 17 września 2019 o godzinie 11 odbył się pokaz kolekcji odmian kukurydzy na terenie gospodarstwa Pana Franciszka Kapeji w Wiktorówku gmina Łobżenica. Zaprezentowano 23 odmiany kukurydzy pastewnej oferowanych przez firmę nasienna KWS Polska. Były to odmiany o liczbie FAO od 210 do 240. Przedstawiciele firmy KWS przedstawili na plantacji charakterystykę poszczególnych odmian. W pokazie uczestniczyło kilkadziesiąt rolników w powiatu pilskiego, przedstawiciele władz samorządowych gminy, oraz trzech doradców z PZDR nr 1. Po wysłuchaniu prelekcji dotyczącej charakterystyk odmian kukurydzy uczestnicy pokazu udali się na wspólny poczęstunek zorganizowany przez firmę KWS, oraz wymienili się doświadczeniami w zakresie uprawy kukurydzy. W…
Ostatnio zmieniany 20 września 2019
19 czerwca 2019

Dni Pola w Nowej Wsi Ujskiej

Opracowanie: Marcin Baumgart • Zamieszczenie: Iwona Walkowiak
W dniu 18 czerwca bieżącego roku Powiatowy Zespół Doradztwa  Rolniczego nr 1w powiecie pilskim zorganizował spotkanie na poletkach  Zakładu Doświadczalnego Oceny Odmian w Nowej Wsi Ujskiej. ZDOO wchodzi w skład Centralnego Ośrodka Badania  Odmian Roślin Uprawnych Słupia Wielka. Powstał on w 1952 roku i jest najdalej na północ wysuniętym w województwie wielkopolskim ośrodkiem. Powierzchnia gospodarstwa wynosi 156 ha. W tym płodozmian doświadczalny stanowi  115 ha. Warunki klimatyczno-glebowe są zbliżone  do warunków  północnej Wielkopolski. Dlatego prowadzone jest tutaj Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe (PDO).Jest to regionalny(wojewódzki)system badań odmianowo-agrotechnicznych mający na celu dostarczenie rolnikom możliwie pełnej informacji o przydatności  zarejestrowanych odmian do uprawy w…
Ostatnio zmieniany 19 czerwca 2019
05 czerwca 2019

XVII Regionalne Święto Sadowników

Opracowanie: Marcin Baumgart • Zamieszczenie: Iwona Walkowiak
W dniu pierwszego  czerwca bieżącego roku po raz siedemnasty w Pobórce Wielkiej gmina Białośliwie w Regionalnym Centrum Sadownictwa odbyły się uroczystości  związane ze świętem sadowników.  Święto jest obchodzone co roku w pierwsza sobotę czerwca. Uroczystości rozpoczęły o godzinie 10 – tej mszą świętą w kaplicy w Pobórce Wielkiej.  O godzinie 11 –tej rozpoczęło seminarium sadownicze. Trwało ono do godziny 15-tej. Tematy seminarium głównie poświęcone były ochronie owadów pszczołowatych. Pierwszy temat wygłosił pan doktor Dariusz Treter z Instytutu Ogrodnictwa i  Pszczelarstwa w Puławach. Drugi temat; ‘’Bezpieczna Ochrona sadów z uwzględnieniem pszczół-możliwości minimalizacji stosowania środków ochrony roślin” przedstawiła pani Barbara Błaszczyńska z firmy Agrosimex. Ponadto swoją ofertę towarową przedstawiło trzech przedstawicieli firm…
Ostatnio zmieniany 05 czerwca 2019
18 marca 2019

Polska wołowina-wołowina z przyszłością!

Opracowanie: Izabela Saturska • Zamieszczenie: Paweł Kopaniarz
W dniu 12 marca 2019 r. w Rudzie, koło Wyrzyska, w restauracji Cieszymir, odbyło się szkolenie dla Producentów Żywca Wołowego. Licznie przyjechali rolnicy z powiatu chodzieskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego, pilskiego i złotowskiego. W spotkaniu brali również udział doradcy z Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Szkolenie zostało zorganizowane przez WODR w Poznaniu i Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego. Spotkanie rozpoczął Powiatowy Lekarz Weterynarii z Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Pile, Robert Gotkowski. Przedstawił aktualne uwarunkowania prawne w zakresie uboju z konieczności bydła w gospodarstwie. Kolejny wykładowca Mariusz Dolas poprowadził wykład żywieniowy, który precyzował technologię optymalnego odchowu cieląt i dalszy chów, w celu osiągnięcia wysokiej jakości…
13 lutego 2019

Relacja ze spotkania „Wspólnie dla wielkopolskiej wsi” w powiecie pilskim

Opracowanie: Marcin Baumgart • Zamieszczenie: Paweł Kopaniarz
W dniu 12 lutego 2019 roku o godzinie 10:00 w sali Zespołu Szkół w Łobżenicy przy ulicy Złotowskiej 15 odbyło się spotkanie rolników z powiatu pilskiego z instytucjami działającymi w sferze około rolniczej pod patronatem Wojewody Wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmanna. W spotkaniu uczestniczyło ponad pięćdziesięciu rolników. Spotkanie prowadziła pani Grażyna Suchocka kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Pile. Na początku spotkania omówiła działalność Biura Powiatowego ARiMR w Pile, oraz przedstawiła aplikacje z których mogą rolnicy korzystać przy rejestracji zwierząt i składaniu wniosków obszarowych. W dalszej części głos zabrała pani dyrektor Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu Wiesława Witaszak.…
Ostatnio zmieniany 13 lutego 2019
03 stycznia 2019

Usługowy odchów żywca wieprzowego

Opracowanie: Marcin Baumgart • Zamieszczenie: Urszula Baran
W dniu 14-12-2018 roku w Kunowie gmina Łobżenica odbyło się uroczyste otwarcie dwóch budynków tuczarni do odchowu 1700 sztuk zwierząt. Pokaz zorganizowała firma GOBARTO zajmująca się zlecaniem odchowu tuczników, odbiorem, przetwórstwem mięsa wieprzowego i dystrybucją przetworów. W związku z trudną sytuacją na rynku wieprzowiny i brakiem opłacalności coraz więcej rolników przechodzi na usługowy odchów świń. Współpraca rolników z firmami zlecającymi odchów tuczników polega na podpisaniu odpowiedniej umowy na 15 lat. Do podpisania takich umów preferowani są rolnicy w wieku do 50 lat, mający doświadczenie w produkcji trzody chlewnej; mają lub wybudują budynki inwentarskie w odległości 400 – 500 m od skupisk ludzkich i rozliczają się z podatku VAT na zasadach ogólnych. Rolnik zapewnia budynek własny istniejący lub nowo wybudowany, spełniający wymogi dobrostanu zwierząt. Zapewnia własną…
Ostatnio zmieniany 03 stycznia 2019
31 grudnia 2018

Informacja

Opracowanie: Joanna Sawicka • Zamieszczenie: Urszula Baran
Ostatnio zmieniany 31 grudnia 2018
31 grudnia 2018

Ostatni dzień na dokonanie spisu zwierząt

Opracowanie: Joanna Sawicka • Zamieszczenie: Urszula Baran
W dniu 31 grudnia b.r. upływa ostatni termin na dokonanie spisu zwierząt w gospodarstwie. W tym roku po raz pierwszy zwolnieni są z niego posiadacze bydła! Spisu nie muszą dokonywać posiadacze drobiu. Obowiązek spoczywa więc jedynie na posiadaczach świń oraz kóz i owiec. Dodatkowo, posiadacze świń zobowiązani są dostarczyć wyniki ewidencji do Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nie później, niż w ciągu 7 dni od daty dokonania spisu.
31 grudnia 2018

Plany nawożenia azotem obowiązkowe od 1 stycznia 2019 roku

Opracowanie: Izabela Saturska • Zamieszczenie: Urszula Baran
Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczaniu nakłada obowiązek przygotowania planu nawożenia azotem na każdą działkę rolną w gospodarstwie. Obowiązuje od 01.01.2019 r . Dokumentację należy przechowywać 3 lata od zakończenia nawożenia.
Ostatnio zmieniany 31 grudnia 2018