30 grudnia 2019

Podsumowanie doradztwa grupowego prowadzonego na terenie gminy Ostrzeszów w 2019 roku

Opracowanie: Tomasz Szymański • Zamieszczenie: Magdalena Sowizdrzał
  • wielkość czcionki Zmniejsz czcionkę Zmniejsz czcionkę Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
  • PDF
  • Wydrukuj
  • Email

W 2019 r na terenie wsi Kochłowy i Turze grupa rolników prowadzących gospodarstwa o areale 20-30 ha UR, nastawionych na produkcję żywca wieprzowego w cyklu zamkniętym, zaczęła się aktywnie interesować możliwością rozwoju swoich gospodarstw poprzez pozyskanie środków finansowych oferowanych w ramach PROW 2014-2020, ewentualnie z pomocy krajowej. Po wnikliwej analizie sytuacji zaproponowałem im skorzystanie z metody doradczej – Doradztwo Grupowe. Ostrzeszowska grupa jest nowopowstałą o możliwościach zwiększenia uczestników.

W 2019 r. dla rolników w/w grupy odbyły się 4 spotkania których głównym priorytetem była: ,,Pomoc unijna i krajowa dla gospodarstw rolnych”

Na spotkaniach omówiłem:

- możliwości pozyskania funduszy w ramach PROW 2014-2020, zasady sporządzania niezbędnej dokumentacji składanej z wnioskiem do ARiMR,

- przedstawiłem informacje jak skorzystać z kredytów preferencyjnych w ramach pomocy krajowej,

Przedstawionymi dodatkowo tematami, o szczególnej randze, były:

-profilaktyka Afrykańskiego Pomoru Świń, temat bardzo ważny z uwagi na rosnące zagrożenie wystąpienia ASF w stadach trzody chlewnej w wielkopolsce,

-program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych.

Prowadzone doradztwo grupowe pozwoliło rolnikom uzupełnić i poszerzyć wiedzę na powyższe tematy, wymienić poglądy między rolnikami praktykami, pozyskana wiedza być może przyczyni się w przyszłości do pozyskania środków finansowych przez rolników uczestniczących w działaniach doradczych. Praca z grupą będzie kontynuowana w latach następnych.

Czytany 503 razy