31 lipca 2017

Podsumowanie konkursu bioasekuracji

Opracowanie: Tomasz Szymański • Zamieszczenie: Magdalena Sowiżdrzał
  • wielkość czcionki Zmniejsz czcionkę Zmniejsz czcionkę Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
  • PDF
  • Wydrukuj
  • Email
  • Galeria
Oceń ten artykuł
(4 głosów)

Zagrożenie Afrykańskim Pomorom Świń stało się realne wobec występowania od 2014r. ognisk ASF w populacji dzików i świń domowych na terenie wschodnich województw kraju, zwłaszcza województw: podlaskie, mazowieckie, lubelskie.

Państwowe Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. w Poznaniu wydawca czasopisma dla rolników ,,Poradnik Rolniczy” postanowiło pomóc w rozwiązaniu problemu organizując dla rolników konkurs z zakresu bioasekuracji pod nazwą ,,Bronimy się przed ASF”, we współpracy z Wojewódzkim Inspektoratem Weterynarii, Wielkopolską Izbą Rolniczą i Spółdzielczą Grupą Bankową. W propagowanie konkursu czynnie włączyli się również pracownicy Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Konkurs rozpoczął się od dnia 4.10 2016r. naborem uczestników do konkursu. Zgłoszone gospodarstwa w miesiącu czerwcu 2017r.- zgodnie z regulaminem konkursu oceniły powiatowe komisje, w których skład wchodzili przedstawiciele: Powiatowego Inspektoratu Weterynarii, Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego, Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Do konkursu z terenu powiatu ostrzeszowskiego dzięki zaangażowaniu pracowników PZDR w Ostrzeszowie zgłosiły się dwa gospodarstwa, z których rodzinne gospodarstwo państwa Danuty i Wiesława Olejników uzyskało największą liczbę punktów spośród wszystkich gospodarstw zgłoszonych do konkursu.

Pan Wiesław Olejnik prowadzi gospodarstwo rolne od 1986 roku, aktualnie jest to 40 ha UR w tym 25 ha UR własnych, 15 ha dzierżawionych. Cały areał gospodarstwa rolnik obsiewa zbożami ( pszenica ozima, pszenżyto ozime, mieszanki zbożowe) uzyskując wysokie plony. Gospodarstwo jest wyspecjalizowane w produkcji trzody chlewnej – aktualnie utrzymywane jest 95-100 loch w cyklu zamkniętym. Produkcja jest prowadzona w obiektach inwentarskich: tuczarni komorowej na głębokiej ściółce, oraz nowym budynku porodówki wraz z odchowalnią - system utrzymania rusztowy z podziałem na sektory loch luźnych: sektor porodowy i odchowalnię. Rolnik uzyskuje bardzo dobre wyniki zarówno w rozrodzie jak i prowadzonym do wagi ok 110 kg tuczu.

Rolnik od lat współpracuje z Powiatowym Zespołem Doradztwa Rolniczego w Ostrzeszowie, specjalistą branżowym ds. trzody chlewnej p. Michałem Bartzem, chętnie uczestniczy w szkoleniach z zakresu technologii produkcji roślinnej i zwierzęcej, ekonomiki rolnictwa i organizowanych pokazach. Jest również laureatem organizowanych przez WODR w Poznaniu konkursów mięsności. Gospodarstwo jest również objęte systemem rachunkowości rolniczej ,,Polski FADN”, której wyniki na bieżąco są analizowane w gospodarstwie.

W dniu 11.07.2017r. rolnik został nagrodzony w obecności przedstawiciela organizatora konkursu redaktora czasopisma Poradnik Rolniczy p. Dominiki Stancelewskiej oraz przez przedstawiciela firmy ,,Faska” nagrodą rzeczową: agregatem do bielenia i dezynfekcji typu Fa -100, ponadto firma CID oraz SGB ufundowały bony na zakup środka do dezynfekcji ,,Virocid” oraz mat dezynfekcyjnych.

Pan Wiesław Olejnik docenia znaczenie dezynfekcji zwłaszcza przy ciągle rosnącej koncentracji produkcji i wobec zagrożeń chorobami. Otrzymane nagrody pozwolą na sprawne przeprowadzenie dezynfekcji pomieszczeń inwentarskich i podnieść profilaktykę na jeszcze wyższy poziom.

 

Czytany 464 razy