Nowości z Ostrzeszowa
31 lipca 2017

Podsumowanie konkursu bioasekuracji

Opracowanie: Tomasz Szymański • Zamieszczenie: Magdalena Sowiżdrzał
Zagrożenie Afrykańskim Pomorom Świń stało się realne wobec występowania od 2014r. ognisk ASF w populacji dzików i świń domowych na terenie wschodnich województw kraju, zwłaszcza województw: podlaskie, mazowieckie, lubelskie. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. w Poznaniu wydawca czasopisma dla rolników ,,Poradnik Rolniczy” postanowiło pomóc w rozwiązaniu problemu organizując dla rolników konkurs z zakresu bioasekuracji pod nazwą ,,Bronimy się przed ASF”, we współpracy z Wojewódzkim Inspektoratem Weterynarii, Wielkopolską Izbą Rolniczą i Spółdzielczą Grupą Bankową. W propagowanie konkursu czynnie włączyli się również pracownicy Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Konkurs rozpoczął się od dnia 4.10 2016r. naborem uczestników do konkursu. Zgłoszone…
30 maja 2017

Forum rolniczo – łowieckie w Ostrzeszowie

Opracowanie: Grzegorz Orzechowski • Zamieszczenie: Magdalena Sowiżdrzał
W dniu 19.05.2017r. w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Ostrzeszowie odbyło się wspólne spotkanie rolników i myśliwych z terenu powiatu ostrzeszowskiego. W spotkaniu tym udział wzięli zaproszeni goście w osobach Starosty Powiatu Ostrzeszowskiego – Lecha Janickiego, Prezesa Wielkopolskiej Izby Rolniczej – Piotra Walkowskiego, Prezesa Powiatowej Izby Rolniczej – Jacka Bochna, Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ostrzeszowie – Krzysztofa Lamka, Nadleśniczego Lasów Państwowych w Przedborowie  - Wojciecha Bąka, przedstawiciele Kół Łowieckich działających na naszym terenie, doradcy Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu oraz nieliczni ale aktywni poszkodowani rolnicy. Spotkanie otworzył Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Omówił istniejącą sytuację w zakresie szkód łowieckich wyrządzanych przez zwierzynę leśną w uprawach rolnych. Sytuacja jest o tyle poważna,…
08 marca 2017

Wspólnie dla wielkopolskiej wsi

Opracowanie: Magdalena Sowiżdrzał
W dniu 27 lutego w Starostwie Powiatowym w Ostrzeszowie odbyło się spotkanie z rolnikami i mieszkańcami wsi pod patronatem Wojewody Wielkopolskiego organizowane w ramach wspólnej inicjatywy instytucji rolniczych takich jak: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Agencja Rynku Rolnego, Agencja Nieruchomości Rolnych i Wielkopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii. Tematem spotkania były aktualności w rolnictwie dotyczące m.in.: działań PROW 2014-2020 – Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej i Restrukturyzacja małych gospodarstw, dopłaty do materiału siewnego, sytuacji dot. afrykańskiego pomoru świń, zagrożeń związanych z grypą ptaków oraz rolniczego handlu detalicznego, ubezpieczeń społecznych rolników, zmian w służbach doradczych oraz  przetargów z ANR. W czasie trwania spotkania uczestnicy mieli możliwość zadawania…
15 lutego 2017

Robot udojowy w oborze - gmina Doruchów

Opracowanie: Idzi Baraniak • Zamieszczenie: Magdalena Sowiżdrzał
Gospodarstwo Pana Łukasza Drzazgi położone jest w Skarydzewie gmina Doruchów- powiat ostrzeszowski, specjalizuje się w produkcji mleka. Powierzchnia gospodarstwa 45 ha. Struktura upraw i zasiewów w gospodarstwie kształtuje się następująco–kukurydza na kiszonkę 25 ha i użytki zielone 15 ha, pozostałe stanowią zboża paszowe/pszenżyto ozime, żyto ozime i jęczmień  jary/. Baza paszowa szczególnie zboża paszowe nie wystarczają na pełne zapotrzebowanie żywienia i dlatego dawka pokarmowa jest uzupełniana mieszanką pełnoporcjową podawana automatycznie przez robota udojowego wg tabeli żywienia. Zapotrzebowania ustalane jest zgodnie z wydajnością indywidualnie dla każdej sztuki. Gospodarstwo jest wyposażone w ciągniki i maszyny rolnicze niezbędne do prowadzenia działalności produkcyjnej. Ciągniki  rolnicze John DEERE 140 KM, Deutz Fahr 100 KM, New…
Ostatnio zmieniany 15 lutego 2017
09 lutego 2017

Zaproszenie na spotkanie z rolnikami i mieszkańcami wsi w Ostrzeszowie

Opracowanie: ARiMR • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
Ostatnio zmieniany 09 lutego 2017
22 grudnia 2016

Podsumowanie działalności Lokalnej Grupy Dyskusyjnej na terenie Gminy Doruchów w 2016 roku

Opracowanie: Idzi Baraniak • Zamieszczenie: Magdalena Sowiżdrzał
W 2012 roku na terenie gminy Doruchów powiat ostrzeszowski została utworzona Lokalna Grupa Dyskusyjna jako metoda doradcza /doradztwo grupowe/. Grupa składa się 10 rolników producentów trzody chlewnej, w grupie pracuje się metodą dyskusji. w grupie skupieni są  rolnicy producenci trzody chlewnej, produkujący tuczniki w cyklu zamkniętym. W 2016 roku w grupie rozwiązywane były problemy produkcją, żywieniem świń /nowe technologie/ oraz zoohigieną w gospodarstwach jako ważnymi czynnikami poprawiającymi produkcję żywca wieprzowego. Na spotkaniach omawiano i analizowano problemy występujące w produkcji trzody chlewnej/tuczniki/. W celu poprawy efektywności tuczu zwracano uwagę na bilansowanie pasz–układanie dawek pokarmowych w poszczególnych przedziałach wagowych tuczników. W 2016 spotykano się 4-krotnie w gospodarstwie P. Mariusza Szykuły, omawiano między innymi: wykorzystanie roślin strączkowych…
Ostatnio zmieniany 22 grudnia 2016
19 grudnia 2016

Gospodarstwo demonstracyjne w gminie Doruchów-powiat ostrzeszowski

Opracowanie: Idzi Baraniak • Zamieszczenie: Magdalena Sowiżdrzał
Gospodarstwo Pana Mariusza Szykuły z miejscowości Przytocznica należy do sieci gospodarstw demonstracyjnych. Gospodarstwo wyróżnia wysoki poziom produkcji rolniczej i  dobre wyniki ekonomiczne. Pan Mariusz Szykuła prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni 45 ha. Produkcja roślinna oparta jest głównie na uprawie zbóż/pszenica ozima, jęczmień ozimy i  jary, mieszanki zbożowe i  kukurydza na ziarno wykorzystywana na potrzeby produkcji zwierzęcej/ produkcja tuczników w cyklu zamkniętym i  bydła opasowego. W gospodarstwie utrzymywanych jest 90 macior /produkcja tuczników cykl zamknięty w nowo wybudowanej chlewni/bezściółkowo/ i  około 60 sztuk opasów/cielęta z  zakupu/. W produkcji tuczników rolnik robi wszystko w kierunku dobrostanu, krzyżowania towarowego oraz wymiany stada podstawowego /lochy wymiana i  wprowadzanie do hodowli/. W nowym obiekcie chlewni zapewnione są idealne…
16 grudnia 2016

Podsumowanie Lokalnej Grupy Dyskusyjnej na terenie gminy Grabów nad Prosną

Opracowanie: Maria Jeziorna • Zamieszczenie: Magdalena Sowiżdrzał
W 2016 roku w gminie Grabów nad Prosną odbyły się 4 spotkania szkoleniowe Lokalnej Grupy Dyskusyjnej po jednym w każdym kwartale. Tematami i problemami wiodącymi w działalności grupy jest ochrona roślin rolniczych przed chorobami, szkodnikami i chwastami ze szczególnym uwzględnieniem zasad integrowanej ochrony roślin. Dla przypomnienia integrowana ochrona roślin jest sposobem ochrony roślin przed organizmami szkodliwymi. Zgodnie z ogólną zasadą nad chemiczne metody zwalczania organizmów szkodliwych przedkładać należy metody biologiczne, fizyczne i inne metody niechemiczne jeżeli oczywiście zapewniają one dostateczną ochronę przed organizmami szkodliwymi. Omawiana była także aktualna sytuacja w rolnictwie, możliwość pozyskania środków unijnych na rozwój gospodarstwa.    
Ostatnio zmieniany 16 grudnia 2016
14 listopada 2016

Wyjazd studyjny rolników z powiatu ostrzeszowskiego - AGRO SHOW 2016

Opracowanie: Jan Kałużny • Zamieszczenie: Magdalena Sowiżdrzał
W dniu 22.09.2016 roku Zespół Doradczy w powiecie ostrzeszowskim zorganizował wyjazd dla rolników i doradców na XVIII Międzynarodową Wystawę Rolniczą AGRO-SHOW – będącą jedną z największych i najważniejszych plenerowych wystaw rolniczych w Europie. Obecnie oprócz wystawców z branży techniki rolniczej znajdowały się również producenci nasion, środków ochrony roślin, pasz, nawozów itp. Setki wystawców zaprezentowało swoje najnowocześniejsze produkty i usługi, a także innowacyjne techniki kultywacji i zbioru. Podczas tegorocznej wystawy odbyła się także druga debata zorganizowana wspólnie przez PIGMIUR i redakcję rolną TVP 1 na temat: „PROW 2014-2020 – jak optymalnie wykorzystać szansę na rozwój i modernizację gospodarstw?”, która cieszyła się dużym zainteresowaniem. Wystawa ta od lat jest postrzegana jako doskonała platforma…
Ostatnio zmieniany 14 listopada 2016