Nowości z Ostrzeszowa
11 września 2018

Dożynki Powiatowo-Gminne w powiecie ostrzeszowskim

Opracowanie: Idzi Baraniak • Zamieszczenie: Magdalena Sowiżdrzał
W niedzielę 26.08.2018 roku w Doruchowie na stadionie sportowym odbyły się powiatowe i gminne dożynki. Uroczystości dożynkowe rozpoczęły się mszą świętą w kościele parafialnym w Doruchowie. Następnie obrzęd dożynkowy barwnym korowodem wyruszył na stadion. Starostami dożynek byli Katarzyna Grel z Giżyc i Łukasz Drzazga ze Skarydzewa natomiast gospodarzami dożynek Starosta Ostrzeszowski Lech Janicki i Wójt Gminy Doruchów Józef Wilkosz. Po przywitaniu zaproszonych gości, okolicznościowych przemówieniach, podziękowano rolnikom za trud w tegorocznych żniwach spowodowanych suszą. Na dożynkach nie zabrakło również stoiska Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, na którym dostępne były informacje, broszury i ulotki dotyczące bieżących tematów rolniczych. Odwiedzających stoisko czekał również słodki poczęstunek przygotowany przez Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego…
31 sierpnia 2018

Dożynki Gminno-Parafialne w Czajkowie

Opracowanie: Tomasz Szymański • Zamieszczenie: Magdalena Sowiżdrzał
Tradycyjne podziękowania za zebrane plony corocznie kultywuje gmina Czajków. Dnia 19 sierpnia 2018r w Czajkowie odbyły się Dożynki Gminno-Parafialne. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą odprawioną przez księdza Wikariusza Adriana Jurka w miejscowym kościele. Po jej zakończeniu barwny korowód dożynkowy z Starostami Dożynek Panią Lucyną Jeziorek z Klonu oraz Panem Markiem Kopciem z Czajkowa na czele wyruszył w kierunku boiska sportowego gdzie odbywała się główna ceremonia dożynkowa. Po wspólnym odśpiewaniu hymnu państwowego Wójt Gminy Czajków Henryk Plichta powitał zaproszonych gości. Obrzęd chleba przeprowadził zespół ,,Czajkowianki” podczas, którego Starostowie dożynek złożyli bochen chleba na ręce Wójta Gminy Czajków. Uczestnicy dożynek mogli skosztować smakowite regionalne potrawy przygotowane przez miejscowe…
Ostatnio zmieniany 31 sierpnia 2018
23 lipca 2018

Szacowanie strat spowodowanych suszą w gminie Ostrzeszów

Opracowanie: Magdalena Sowiżdrzał
Susza dała się we znaki rolnikom niemalże w całym kraju, w tym także w powiecie ostrzeszowskim – w gminie Ostrzeszów. Tegoroczne zbiory nie będą udane, a zebrane ziarno będzie słabej jakości. Komisja szacująca w składzie: przedstawiciele UMiG, pracownicy WODR oraz przedstawiciel WIR zlustrowała pola na miejscu i ustaliła wysokość szkód. Niestety szkody w zbożach jarych jak i ozimych oraz TUZ są duże – straty sięgają 60-80%. Po wyszacowaniu szkód, rolnicy będą mogli skorzystać z następującej pomocy: może być ona udzielona w formie niskooprocentowanych kredytów przyznawanych na preferencyjnych warunkach, mogą również ubiegać się w KRUS o odroczenie i rozłożenie na raty płatności ale też o ulgi w opłatach czynszu (rolnicy, którzy dzierżawią grunty od Skarbu Państwa) a nawet…
Ostatnio zmieniany 23 lipca 2018
08 czerwca 2018

Rolnik Farmer Roku 2017 w powiecie ostrzeszowskim

Opracowanie: Idzi Baraniak • Zamieszczenie: Magdalena Sowiżdrzał
W XXIV  Edycji Ogólnopolskiego Konkursu ROLNIK –FARMER ROKU z ponad 300 zgłoszeń, Kapituła Konkursu wyłoniła 28 finalistów. W grupie finalistów znalazło się gospodarstwo rodzinne Państwa Małgorzaty i Łukasza Drzazgów ze Skarydzewa, gmina Doruchów w powiecie ostrzeszowskim /PZDR Ostrzeszów/. Gospodarstwo zostało zgłoszone przez WODR w Poznaniu - Powiatowy Zespół Doradztwa  Rolniczego w Ostrzeszowie. Państwo Drzazgowie gospodarują na 48,25 ha, specjalizując się w produkcji mleka. Produkcja roślinna dostosowana do zapotrzebowania głównie na pasze wykorzystywane w żywieniu krów mlecznych i pozostałego bydła /kukurydza kiszonkowa, łąki trwałe, trawy na gruntach ornych i zboża z przeznaczeniem na pasze/. Krowy mleczne utrzymywane są w nowo wybudowanej oborze wolnostanowiskowej – 60 stanowisk, wyposażonej w robota udojowego /rozwiązanie innowacyjne/. W uprawie…
Ostatnio zmieniany 08 czerwca 2018
29 marca 2018

Obrzędy Wielkanocne – wczoraj i dziś

Opracowanie: Krystyna Piszczałka • Zamieszczenie: Magdalena Sowiżdrzał
Wielkanoc jest najstarszym i najważniejszym świętem chrześcijańskim upamiętniającym śmierć na krzyżu i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, i wiąże się z wieloma tradycjami. Część tych tradycji ma wymiar duchowy i wiąże się z naszą chrześcijańską wiarą w ukrzyżowanie Syna Bożego, druga część to tradycja ludowa oraz świat przyrody, które splatają się w jedną całość. Barwne zwyczaje Wielkanocne wiążą się z wieloma tradycjami, sięgającymi nawet XIV wieku. Wielkanoc wypada u nas w okresie wiosennym, czyli mniej więcej wtedy, gdy nasi pogańscy praojcowie urządzali święto wiosny. Nic więc dziwnego, że wiele tradycyjnych obrzędów wielkanocnych, korzeniami tkwi w zamierzchłych czasach pogańskich. Do nich należy topienie „marzanny” symbolizującej zimę, zwyczaj to starodawny, ale kultywowany do dzisiaj szczególnie…
31 stycznia 2018

Wspólnie dla wielkopolskiej wsi w powiecie ostrzeszowskim

Opracowanie: Magdalena Sowiżdrzał
W dniu 24.01.2018r. w Starostwie Powiatowym w Ostrzeszowie odbyło się spotkanie z rolnikami i mieszkańcami wsi pod patronatem Wojewody Wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmanna „Wspólnie dla wielkopolskiej wsi”. W imieniu Wojewody na spotkanie przybyła Wicewojewoda Marlena Maląg. Spotkanie informacyjne zorganizowane w ramach wspólnej inicjatywy instytucji rolniczych takich jak: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Wielkopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej. Podczas spotkania poruszone zostały najważniejsze tematy z zakresu rolnictwa, m.in.: Planowane do uruchomienia działania z PROW 2014-2020: Modernizacja gospodarstw rolnych (nabór od 19.02 – 20.03.2018r.), Premia dla młodych rolników, Premia na…
28 grudnia 2017

Tradycyjne potrawy Kuchni Południowej Wielkopolski

Opracowanie: Krystyna Piszczałka • Zamieszczenie: Magdalena Sowiżdrzał
Jeśli chodzi o południową Wielkopolskę to chciałabym się skupić na tradycji kulinarnej ziemi ostrzeszowskiej. Kiedyś dzielono kuchnię na dworską, która była wykwintna i bogata oraz kuchnię chłopską, skromną i prostą. Ale nawet ci najbiedniejsi w ramach swoich możliwości i dostępnych środków tworzyli całkiem smakowite potrawy. Na terenie naszego powiatu tak jak wszędzie na terenach wiejskich, gospodynie korzystały z  dóbr jakie dała im ziemia. Podstawą tradycyjnej kuchni były ziemniaki, różne gatunki kasz – jęczmienna, jaglana, gryczana na terenach od rzeki Prosny w kierunku Sieradza zwana tatarką oraz kasza manna. Z  warzyw uprawiano kapustę, fasolę, buraki czerwone, ogórki, marchew, pietruszkę, dynię zwaną banią, sałatę oraz cebule i pomidory. Z …
Ostatnio zmieniany 29 grudnia 2017
22 grudnia 2017

Konferencja w Ostrzeszowie

Opracowanie: Grzegorz Orzechowski • Zamieszczenie: Magdalena Sowiżdrzał
W dniu 6.12.2017 r. Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w powiecie ostrzeszowskim, zorganizował konferencję nt. Pozyskiwanie środków z UE PROW 2014 - 2020. W konferencji udział wzięła liczna grupa rolników powiatu ostrzeszowskiego, delegaci Powiatowej Izby Rolniczej oraz doradców WODR Poznań. W czasie konferencji omówiono następujące zagadnienia. Kierownik PZDR w Ostrzeszowie Jan Kałużny omówił terminarz oraz wymogi działań PROW przewidzianych w 2018 r. takich jak: Poddziałanie: Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, które trwale przekażą swoje gospodarstwa. Typ operacji „Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa”  Poddziałanie: Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych. Typ operacji ”Modernizacja gospodarstw rolnych” – nabór obszar a, b, c i d.…
Ostatnio zmieniany 22 grudnia 2017
18 grudnia 2017

Podsumowanie działalności Lokalnej Grupy Dyskusyjnej na terenie Gminy Doruchów w 2017 roku

Opracowanie: Idzi Baraniak • Zamieszczenie: Magdalena Sowiżdrzał
W 2012 roku na terenie gminy Doruchów - powiat ostrzeszowski została utworzona Lokalna Grupa Dyskusyjna jako metoda doradcza /doradztwo grupowe/. Grupa składa się z  rolników producentów trzody chlewnej, gdzie pracuje się metodą dyskusji i wymiany spostrzeżeń z pracy we własnych gospodarstwach .W grupie skupieni są rolnicy producenci trzody chlewnej, produkujący tuczniki w cyklu zamkniętym. W 2017 roku w grupie rozwiązywane były problemy z produkcją, żywieniem świń /nowe technologie/ oraz zoohigieną w gospodarstwach jako ważnymi czynnikami poprawiającymi produkcję żywca wieprzowego. Na spotkaniach omawiano i analizowano problemy występujące w produkcji trzody chlewnej /odchowu prosiąt i tuczu/. W celu poprawy efektywności tuczu zwracano uwagę na bilansowanie pasz – układanie dawek pokarmowych w poszczególnych przedziałach wagowych…
Ostatnio zmieniany 18 grudnia 2017