Nowości z Ostrzeszowa
30 grudnia 2019

Podsumowanie doradztwa grupowego prowadzonego na terenie gminy Ostrzeszów w 2019 roku

Opracowanie: Tomasz Szymański • Zamieszczenie: Magdalena Sowizdrzał
W 2019 r na terenie wsi Kochłowy i Turze grupa rolników prowadzących gospodarstwa o areale 20-30 ha UR, nastawionych na produkcję żywca wieprzowego w cyklu zamkniętym, zaczęła się aktywnie interesować możliwością rozwoju swoich gospodarstw poprzez pozyskanie środków finansowych oferowanych w ramach PROW 2014-2020, ewentualnie z pomocy krajowej. Po wnikliwej analizie sytuacji zaproponowałem im skorzystanie z metody doradczej – Doradztwo Grupowe. Ostrzeszowska grupa jest nowopowstałą o możliwościach zwiększenia uczestników. W 2019 r. dla rolników w/w grupy odbyły się 4 spotkania których głównym priorytetem była: ,,Pomoc unijna i krajowa dla gospodarstw rolnych” Na spotkaniach omówiłem: - możliwości pozyskania funduszy w ramach PROW 2014-2020, zasady sporządzania niezbędnej dokumentacji składanej z wnioskiem do ARiMR,…
09 grudnia 2019

Konferencja - Bioasekuracja w gospodarstwach rolnych

Opracowanie: Jan Kałużny • Zamieszczenie: Magdalena Sowizdrzał
W dniu 06.12.2019 r. przeprowadzona została konferencja powiatowa nt. Bioasekuracja w gospodarstwach rolnych. Udział wzięło w niej 31 rolników głównie z gminy Ostrzeszów. Całość zorganizował i przeprowadził Jan Kałużny – Kierownik PZDR nr 8. Po wstępnym przedstawieniu najważniejszych założeń wynikających z tematyki bioasekuracji tzn. przepisów prawnych dotyczących wymogów, które muszą spełniać gospodarstwa rolne utrzymujące trzodę chlewną. Czyli: uzupełnienie mat dezynfekcyjnych, siatek w oknach, odzież ochronna, dezynfekcja pomieszczeń itd. Zwrócono uwagę na obowiązującą dokumentację, którą rolnik jest zobowiązany prowadzić (rejestr osób i pojazdów wjeżdżających do gospodarstwa, ewidencję pasz wyprodukowanych w gospodarstwie, rejestr użytych środków dezynfekcyjnych itd. ). Następnie głos zabrał Powiatowy Lekarz Weterynarii Krzysztof Lamek, który przedstawił przepisy obowiązujące…
05 grudnia 2019

Aktualna sytuacja w bioasekuracji gospodarstwa

Opracowanie: Grzegorz Orzechowski • Zamieszczenie: Magdalena Sowizdrzał
Terenów dotkniętych ASF niestety ciągle przybywa. Programem bioasekuracji objęty zostały już cały kraj. Każdy rolnik, utrzymujący świnie, musi się do niego zastosować lub podjąć decyzję o zaprzestaniu chowu trzody chlewnej. W dniu 06.11.2019 r. odbyło się Posiedzenie Komisji Rolnictwa Rady Gminy Kobyla Góra poświęcone miedzy innymi temu problemowi. Gościem na tym spotkaniu był lekarz Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Ostrzeszowie. Podczas swojego wystąpienia przedstawił aktualną sytuację o walce z ASF. Dlatego też postanowiłem podzielić się z Państwem informacjami uzyskanymi na tym spotkaniu. Rozszerzający się zasięg występowania wirusa przyczynił się do podjęcia decyzji o wprowadzeniu rygorystycznych przepisów odnośnie bioasekuracji w całym kraju. Obecnie na terenie gmin naszego powiatu…
15 listopada 2019

65 – lecie KGW Przyjazne Doruchów

Opracowanie: Idzi Baraniak • Zamieszczenie: Magdalena Sowizdrzał
W dniu 22 października 2019 roku odbyło się spotkanie Koła Gospodyń Wiejskich Doruchów z okazji jubileuszu 65 – lecia powstania KGW w Doruchowie. Obchody rozpoczęły się od Mszy Świętej w Kościele Parafialnym w Doruchowie. Dalsza część obchodów odbyła się w Gminnym Ośrodku Kultury w Doruchowie, gdzie została przedstawiona historia powstania KGW. Podczas spotkania jubileuszowego nie zabrakło smacznych potraw przygotowanych przez członkinie KGW w Doruchowie. Na zakończenie uroczystości została zaprezentowana wystawa połączona ze zwiedzaniem Izby Tradycji Ludowej, w której znajdują się przedmioty związane z gospodarstwem domowym, które były używane dawniej. Na zakończenie życzyć należy kolejnych lat zaangażowania Koła Gospodyń Wiejskich w upowszechnianie tradycji ludowych, a także wielu sukcesów w życiu osobistym członkiń…
24 października 2019

Wyjazd rolników z powiatu ostrzeszowskiego na AGRO SHOW 2019

Opracowanie: Magdalena Sowizdrzał
  Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego nr 8 w powiecie ostrzeszowskim w dniu 20.09.2019r. zorganizował wyjazd rolników na XXI Międzynarodową Wystawę Rolniczą AGRO-SHOW w Bednarach. AGRO SHOW od lat jest doskonałym miejscem nie tylko zobaczenia najnowszych i najnowocześniejszych maszyn i urządzeń rolniczych, ale także zapoznanie się z aktualną ofertą producentów nawozów, nasion, środków ochrony roślin, firm z sektora finansowego i innych związanych z rolnictwem. W trakcie wystawy odbywały się konkursy, pokazy maszyn ale również konferencje nt. „Gospodarstwo rolno produkcyjne w zgodzie z naturą i środowiskiem”, konferencja Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, oraz ,,Innowacja w rolnictwie tu i teraz” Uczestnicy z naszego powiatu…
Ostatnio zmieniany 24 października 2019
14 października 2019

Działalność Kół Gospodyń Wiejskich na terenie gminy Grabów nad Prosną

Opracowanie: Anna Ostrowicz • Zamieszczenie: Magdalena Sowizdrzał
Na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną do 27 grudnia 2018 roku zostało zarejestrowanych, aż 11 kół gospodyń wiejskich. Koła te dostają dotacje i mogą brać udział w konkursach o pieniądze na taką działalność. W Gminie Grabów nad Prosną funkcjonują takie Koła Gospodyń Wiejskich w następujących miejscowościach: Grabów-Pustkowie „Stokrotka”, Grabów-Wójtostwo, Chlewo, Marszałki, Kopeć, Bobrowniki, Książenice, Bukownica, Zawady, Giżyce, Kuźnica Bobrowska. Fakt, że w skład Gminy Grabów nad Prosną wchodzi 16 sołectw, a 11 Kół Gospodyń Wiejskich to liczba i tak piorunująca. Jak można zauważyć, wyjątkowych i zaradnych Pań nie brakuje. Dodatkową korzyścią, która wynika z rejestracji jest otrzymanie przez Koła Gospodyń Wiejskich osobowości prawnej, co pozwala…
25 września 2019

Dożynki Powiatowo-Gminne w Grabowie nad Prosną

Opracowanie: Tomasz Szymański • Zamieszczenie: Magdalena Sowizdrzał
Tradycyjne podziękowania za zebrane plony corocznie kultywuje powiat ostrzeszowski i gmina Grabów n/Prosną. Dnia 25 sierpnia 2019 r odbyły się w Grabowie n/ Prosną Dożynki Gminno- Powiatowe. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą odprawioną w miejscowym kościele. Po jej zakończeniu barwny korowód dożynkowy z Starostami Dożynek na czele Panią Katarzyną Ostrowicz z Bukownicy i Panem Aleksandrem Ofierskim z Książenic wyruszył w kierunku boiska sportowego, gdzie odbywała się główna ceremonia dożynkowa. Po wspólnym odśpiewaniu hymnu państwowego gospodarze dożynek starosta ostrzeszowski Lech Janicki oraz burmistrz miasta i gminy Grabów n/ Prosną Maksymilian Ptak powitali zaproszonych gości. Obrzęd chleba przeprowadził zespół folklorystyczny ”Doruchowianie”, podczas którego starostowie dożynek złożyli bochen chleba na ręce gospodarzy…
Ostatnio zmieniany 25 września 2019
09 września 2019

Dożynki Gminno- Parafialne w Czajkowie

Opracowanie: Ewa Kiełtyka • Zamieszczenie: Magdalena Sowizdrzał
W dniu 18 sierpnia 2019 roku odbyły się Gminno – Parafialne dożynki w Czajkowie, których organizatorem był Wójt Gminy Henryk Plichta i  Proboszcz Parafii pw. Św. Stanisława B.M. Andrzej Chrobak. Natomiast starostami dożynek byli Alicja Przezak i  Łukasz Wolski. Święto plonów tradycyjnie o godzinie 14:00 rozpoczęto mszą świętą dziękczynną w intencji rolników. Następnie wszyscy zebrani wzięli udział w barwnym korowodzie dożynkowym na stadion sportowy, gdzie serdecznie przywitano wszystkich zgromadzonych po czym kontynuowano obchody. Każde sołectwo z przymrużeniem oka i  w humorystyczny sposób przedstawiło życie na wsi, a panie z Kół Gospodyń Wiejskich na swoich stoiskach zaprezentowały tradycyjne potrawy. Po raz pierwszy zaprezentowało swoje stoisko Gospodarstwo Rybackie Pana Leszka Roja i  Tadeusza Radzieja…
Ostatnio zmieniany 09 września 2019
16 lipca 2019

XIV Ogólnopolski Festiwal Pasztetników i Potraw z Gęsi w Ostrzeszowie

Opracowanie: Agnieszka Pacyna • Zamieszczenie: Magdalena Sowizdrzał
Dnia 30 czerwca 2019 roku w Ostrzeszowie odbył się XIV Ogólnopolski Festiwal Pasztetników i Potraw z Gęsi. Impreza została zorganizowana przez Ostrzeszowską Lokalną Grupę Działania pod patronatem honorowym Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Festiwal rozpoczął się oceną pasztetów, potraw z gęsi, nalewek oraz ciast drożdżowych z owocami. W trakcie festiwalu odbywało się wiele konkursów m. in. konkurs na najlepsze naleśniki, przeganianie gęsi, czy konkurs dla przedszkolaków na najładniejszą kukiełkę gęsi. Swój udział w festiwalu miały również Koła Gospodyń Wiejskich, które wystawiały swoje dania do skosztowania. Konkurs na najładniejsze stoisko wygrało KGW Niedźwiedź. Jak co roku tradycyjnie w jedynej w Polsce Alei Gwiazd…
Ostatnio zmieniany 16 lipca 2019