07 sierpnia 2020

Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze

Opracowanie: Ewa Zając • Zamieszczenie: Magdalena Buksakowska
  • wielkość czcionki Zmniejsz czcionkę Zmniejsz czcionkę Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
  • PDF
  • Wydrukuj
  • Email

Od 3 do 31 sierpnia producenci rolni mogą składać do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w ich posiadaniu lub współposiadaniu wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Do wniosku dołączyć należy faktury za paliwo rolnicze zakupione w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2020 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2020 rok. Mogą to być zarówno oryginały, jak i kopie faktur. Na fakturach widniały identyczne dane osobowe, jak we wniosku o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze. Na fakturze musi być wpisana data zakupu paliwa. Nie jest obowiązkowe umieszczanie na fakturze informacji, o numerze rejestracyjnym ciągnika rolniczego, ani kodu CN oleju napędowego.

 

Wniosek o zwrot akcyzy można pobrać ze strony Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi lub z Urzędu Gminy. Stawka dopłaty do paliwa rolniczego wynosić będzie 100 złotych do każdego 1 ha użytków rolnych (tj. 1 zł do 1 litra paliwa) oraz 30 zł do dużej jednostki przeliczeniowej (DJP) bydła. W przypadku ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego w odniesieniu do bydła, do wniosku należy także dołączyć wydany przez biuro powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dokument zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w 2019 roku. O zwrot do posiadanych sztuk bydła ubiegać się można jednorazowo w danym roku. Zaświadczenie takie składają tylko Ci hodowcy, którzy nie zrobili tego w lutym br.  

 

Zwrot podatku będzie wypłacany w terminie 1 - 30 października 2020 r. gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Czytany 217 razy