27 kwietnia 2017

Dopłaty do materiału siewnego 2017.

Opracowanie: Dominika Ciupka • Zamieszczenie: Adrian Jędroszka
  • wielkość czcionki Zmniejsz czcionkę Zmniejsz czcionkę Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
  • PDF
  • Wydrukuj
  • Email
Oceń ten artykuł
(1 głos)

    Tylko do 25 czerwca br. można składać wnioski aby uzyskać dopłatę z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany. Tak, jak co roku można ubiegać się o zwrot do materiału siewnego zbóż jarych i ozimych, roślin strączkowych i ziemniaków, a także mieszanek zbożowych i pastewnych, ale tylko w przypadku, gdy wszystkie składniki mieszanki są materiałem elitarnym lub kwalifikowanym. 

     Jakie warunki trzeba spełnić aby móc ubiegać się o dopłatę? Przede wszystkim trzeba być producentem rolnym, posiadającym minimum 1 ha działek rolnych, zużyć do siewu lub sadzenia w plonie głównym materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany. Materiał ten musi być wysiany/wysadzony przed złożeniem wniosku. Podstawą uzyskania dopłaty jest złożenie wniosku wraz z załącznikami w oddziale terenowym Agencji Rynku Rolnego.

     Jakie dane są potrzebne aby wypełnić wniosek? Wszelkie dane osobowe, adresowe, numer gospodarstwa nadany przez ARiMR, numer rejestracyjny nadany przez ARR, numer konta. Rolnik we wniosku wypełnia informacje o gatunku i powierzchni obsianych roślin, masie zużytego materiału siewnego, numerze faktury, która jest dowodem zakupu oraz dane o działkach, do których występuje o zwrot do materiału siewnego  zgodnie ze składanym wnioskiem o dopłaty obszarowe na dany rok. Uzyskana pomoc ma charakter pomocy de minimis, a więc nie może przekroczyć 15 000 euro na gospodarstwo w ciągu 3 lat, tj. 2 lat poprzedzających złożenie wniosku i danego roku. Pomoc, jaką rolnik uzyskał w tych latach, musi wykazać w oparciu o otrzymane decyzje. Do wniosku trzeba dołączyć oryginały lub potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie faktur poświadczające zakup materiału siewnego kwalifikowanego lub elitarnego, formularz informacji przedstawionych przez wnioskodawcę, inne wymagane załączniki a także wszystkie decyzje o uzyskanej pomocy de minimis, chyba że zostały wpisane do wniosku.

     Na jakiej wielkości dopłatę rolnik może liczyć? Stawki nie są określone z góry. Wysokość dopłat jest ustalana corocznie w drodze Rozporządzenia Rady Ministrów. Stawki na rok 2017 będą określone do dnia 30 września br. W terminie 60 dni od wejścia w życie Rozporządzenia Dyrektor Oddziału Terenowego ARR wydaje decyzję o udzieleniu pomocy, a w ciągu 30 dni od decyzji rolnik otrzymuje wypłatę dotacji.

Rolnik, który otrzymał dopłatę do materiału siewnego musi pamiętać, że jest zobowiązany przechowywać dokumentację przez 10 lat od jej przyznania.

Czytany 275 razy Ostatnio zmieniany 27 kwietnia 2017