Nowości z Ostrowa
04 listopada 2020

Dopłaty obszarowe w 2020 roku

Opracowanie: Dariusz Bryś • Zamieszczenie: Magdalena Buksakowska
Od 16 października 2020r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła wypłatę dopłat obszarowych. Kwoty przelewane na konta rolników stanowią 70% całości z zakresu JPO oraz 85% w pozostałych płatnościach PROW. Wypłata zaliczek ma zostać zakończona 30 listopada 2020r., a od grudnia będzie wypłacana reszta kwoty. W tym roku stawki dla poszczególnych dopłat wynoszą: - jednolita płatność obszarowa: 483,79 zł /ha - płatność za zazielenienie: 323,85 zł /ha - płatność związana do zwierząt: 1) bydło – 326,76 zł za sztukę zwierzęcia gatunku bydło domowe (Bos taurus); 2) krowy – 412,11 zł za sztukę samicy gatunku bydło domowe (Bos taurus); 3) owce…
07 sierpnia 2020

Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze

Opracowanie: Ewa Zając • Zamieszczenie: Magdalena Buksakowska
Od 3 do 31 sierpnia producenci rolni mogą składać do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w ich posiadaniu lub współposiadaniu wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Do wniosku dołączyć należy faktury za paliwo rolnicze zakupione w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2020 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2020 rok. Mogą to być zarówno oryginały, jak i kopie faktur. Na fakturach widniały identyczne dane osobowe, jak we wniosku o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze. Na fakturze musi być wpisana data zakupu paliwa. Nie jest…
29 czerwca 2020

Program „Moja Woda”

Opracowanie: Dorota Witek • Zamieszczenie: Magdalena Buksakowska
Ministerstwo Klimatu oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej mają w planie uruchomić nabór  wniosków na dotację do przydomowych instalacji, które zatrzymują wody opadowe lub roztopowe. Z tego programu będzie można uzyskać do 5 tyś. zł dotacji.  Właściciel domu jednorodzinnego będzie mógł się starać o refundację kosztów poniesionych po 1 czerwca 2020r. Wysokość refundacji to maksymalnie 80% poniesionych wydatków. Wsparcie przewidziano na zakup, montaż i uruchomienie instalacji pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem.  Dotacją objęte będą również przewody odprowadzające wodę opadową, zbiorniki retencyjne podziemne lub nadziemne, oczka wodne, instalacje rozsączające oraz elementy do…
28 kwietnia 2020

Tarcza antykryzysowa dla rolników

Opracowanie: Dorota Witek • Zamieszczenie: Magdalena Buksakowska
Podczas pandemii  COVID – 19 rolnicy objęci  są taką samą pomocą jak inni przedsiębiorcy. Ustawa o COVID – 19 przewiduje: zwolnienie ze składek KRUS (II kwartał) utrzymany jest zasiłek opiekuńczy dla opiekunów zajmujących się opieką nad dziećmi do lat 8  są utrzymane w mocy wszystkie orzeczenia wystawione przez KRUS  są utrzymane zasiłki  opiekuńcze rodzicom dzieci o znacznym  lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniu  o potrzebie kształcenia specjalnego  osoby z zagranicy pracujące w rolnictwie mogą zostać w Polsce do czasu zakończenia epidemii plus dodatkowy miesiąc po ogłoszeniu ustania epidemii COVID – 19  rolnicy zatrudniający pracowników w swoim gospodarstwie zwolnieni są z…
24 stycznia 2020

Grypa ptaków w powiecie ostrowskim

Opracowanie: Magdalena Jarosik • Zamieszczenie: Magdalena Buksakowska
Drodzy rolnicy, w związku z nasileniem się w ostatnim czasie objawów chorobowych grypy ptaków w powiecie ostrowskim, zwracamy się do wszystkich hodowców drobiu, o bezwarunkowe przestrzeganie zaleceń Głównego Inspektora Weterynarii w zakresie ochrony drobiu przed tą wysoce zjadliwą chorobą. Pamiętaj: - karmić i poić drób w pomieszczeniach zamkniętych, bez dostępu dzikich ptaków - przetrzymywać drób na ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem braku możliwości kontaktu z dzikim ptactwem - odizolować od innego drobiu, kaczek i gęsi - przechowywać pasze, w tym zielonki, w zamkniętych pomieszczeniach lub pod szczelnym przykryciem, bez braku dostępu dzikiego ptactwa - unikać pojenia ptaków i czyszczenia kurników wodą…
26 listopada 2019

Zaproszenie na konferencję pt. „Nowe technologie w produkcji bydła – transfer zarodków”

Opracowanie: Paulina Hybsz • Zamieszczenie: Magdalena Buksakowska
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego nr 8 w powiecie ostrowskim serdecznie zaprasza hodowców bydła na konferencję pod tytułem „Nowe technologie w produkcji bydła – transfer zarodków”. Konferencja odbędzie się 03.12.2019 r. w sali Urzędu Gminy Sieroszewice, ul. Ostrowska 65, 63-405 Sieroszewice. PROGRAM KONFERENCJI 10.00 – 10.15 Oficjalne otwarcie konferencji 10.15 – 11.00 Ocena wartości użytkowej – niezbędne informacje i najnowsze narzędzia (ocena, doradztwo żywieniowe, doradztwo zootechniczne, badanie PAG, SOL) oraz ich wykorzystanie w pracy hodowlanej – Aneta Neneman, Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka, Dział Oceny 11.00 – 11.45 Wykorzystanie genotypowania i selekcji genomowej w zarządzaniu stadem bydła mlecznego (genotypowanie zwierząt, indeks ekonomiczny, nowe wartości w ocenie WH, DoKo, ocena typu i budowy – rutyna +) – Aneta…
Ostatnio zmieniany 03 grudnia 2019
06 listopada 2019

Święto plonów w Sośniach

Opracowanie: Zbigniew Gronostaj • Zamieszczenie: Magdalena Buksakowska
Dożynki Gminie w Sośniach odbyły się w tym roku 21 września. Po mszy dziękczynnej celebrowanej przez proboszcza Leszka Grodzińskiego, dożynkowy korowód przy akompaniamencie Gminnej Orkiestry Dętej przemaszerował na teren ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego Biały Daniel. Tegorocznymi starostami byli: Stefania Wasek z Kałkowskiego i Grzegorz Pierucki z Dobrzeca. Na początku uroczystości Gospodarze przekazali bochen chleba z tegorocznych plonów na ręce wójta Stanisława Budzika, który podziękował Starościnie i Staroście dożynek i przybyłym rolnikom za ich trud i pracowitość. Przywitał też licznie przybyłych zaproszonych gości. Następnie przedstawiciele sołectw zaprezentowali swoje arcydzieła czyli pięknie wykonane wieńce dożynkowe. Po części oficjalnej nastąpiła część artystyczna przygotowana przez uczniów…
07 czerwca 2019

Relacja z XX Targów Rolno - Ogrodniczych w Przygodzicach

Opracowanie: Zbigniew Gronostaj • Zamieszczenie: Magdalena Buksakowska
Na terenach dawnej szkoły rolniczej w Przygodzicach dnia 28 kwietnia 2019 r. odbyły się  XX jubileuszowe Targi Rolno-Ogrodnicze. Wystawcy na około 5000m2 przedstawili ofertę: maszyn rolniczych oraz szeroką gamę środków do produkcji rolniczej. Na targach promowały się rodzimi producenci z branży rolniczej i instytucje oraz organizacje związane z otoczeniem  rolnictwa. Przeprowadzone zostały także  pokazy pracy sprzętu rolniczego, ratownictwa medycznego oraz pokaz zaprzęgów konnych. Jak zawsze ogromnym zainteresowaniem cieszył się kiermasz wyrobów rękodzielnictwa i artykułów ogrodniczych, a szczególnie sadzonek drzew owocowych, krzewów ozdobnych i szerokiej gamy kwiatów ozdobnych. Zwiedzający mogli zakupić artykuły do ogrodu czy sadzonki do ogródka bezpośrednio od producenta,…
25 kwietnia 2019

Zapraszamy na XX Targi Rolno-Ogrodnicze - Przygodzice 28.04.2019

Opracowanie: Magdalena Buksakowska
W najbliższą niedzielę 28 kwietnia, w godzinach od 9:00 – do 17:00 w Przygodzicach, odbędą się XX Targi Rolno-Ogrodnicze. Przewidziany jest kiermasz drzew, krzewów oraz kwiatów, a także wystawa maszyn, sprzętu rolniczego, środków do produkcji rolnej oraz pokaz pracy maszyn. Podczas targów odbędzie się również pokaz zaprzęgów konnych. Przewidziane są również liczne atrakcje dla najmłodszych. Serdecznie zapraszamy.