Wspólne inicjatywy łączą, czego świadkiem byliśmy podczas spotkania „Wspólnie dla Wielkopolskiej Wsi”, które odbyło się 21.02.2019 r. w Parkowie w sali Ochotniczej Straży Pożarnej. W spotkaniu uczestniczyły następujące instytucje działające na rzecz rolników i mieszkańców obszarów wiejskich: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Poznaniu reprezentowana przez zastępcę dyrektora Sławomira Bilińskiego oraz przedstawiciela Biura Wsparcia Inwestycyjnego Piotra Radel ; Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu reprezentowany przez dyrektora Wiesławę Nowak, kierownika PZDR nr 4 z siedzibą w Poznaniu Jarosława Cieślę, koordynatora powiatu obornickiego Ninę Bartol oraz doradcę Krystiana Karnickiego; Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa reprezentowana przez kierownika oddziału Agnieszkę Żmudzką i zajmującą się nadzorem fitosanitarnym i nasiennym Monikę Musiał; Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego reprezentowana przez kierownika…
Ostatnio zmieniany 11 marca 2019
26 grudnia 2018

Zbigniew Zając - doceniony i odznaczony

Opracowanie: Nina Bartol
Podczas Uroczystej Sesji Radnych w Gminie Oborniki Zbigniew Zając w uznaniu za zasługi w wkład w rozwoju  rolnictwa,  został odznaczony przez Kapitułę Medalem „Zasłużony dla Ziemi Obornickiej”.  Zbigniew Zając studiował   na Akademii Rolniczej na Wydziale Zootechniki. Potem staż pracy w Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Dziewokluczu. Następnie przez 15lat Główny Specjalista ds. produkcji zwierzęcej w Przedsiębiorstwie Państwowych Gospodarstw Rolnych w Objezierzu. A od 15.03.1993 pracował w Wielkopolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego na stanowisku Głównego specjalisty ds. bydła . W 1997 roku na objął stanowisko Kierownika Zespołu Doradczego w Obornikach.  Brał udział w pracach Zespołu,  który w 1995 roku opracował Wojewódzki Program Restrukturyzacji…
Ostatnio zmieniany 26 grudnia 2018
26 grudnia 2018

Podsumowanie Działalności Lokalnej Grupy Dyskusyjnej

Opracowanie: Nina Bartol
Rok 2018 jest kolejnym rokiem działania Lokalnej Grupy Dyskusyjnej na terenie Gminy Ryczywół. Jej funkcjonowanie rozpoczęło się w 2012 roku i było kontynuowane w kolejnych latach. w 2018 roku zgodnie z ustalonym harmonogramem odbyły się cztery spotkania, po jednym w każdym kwartale. Tematem wiodącym w działalności grupy jest integrowana ochrona roślin, ale poruszane były również inne tematy interesujące członków grupy dyskusyjnej. Pierwsze spotkanie Lokalnej Grupy Dyskusyjnej odbyło się 13 marca br, a jego tematem było, ,,Rozpoznawania i zwalczania chwastów, chorób i szkodników”. Ze względów pogodowych praktyczne rozpoznawanie agrofagów odbyło się na pokazie w dniu 14 kwietnia. Kolejne spotkanie Lokalnej Grupy Dyskusyjnej odbyło się w dniu 25 czerwca połączone z pokazem w Gospodarstwie Demonstracyjnym. Szkolenie rozpoczęło się w Gminnym Ośrodku Kultury…
Uzyskanie wysokiego plonu z produkcji roślinnej wcale nie jest prostą sprawą. Trzeba posiadać dużą wiedzę na temat uprawianego gatunku i nieustannie prowadzić obserwację pola. Dodatkowo trzeba spełniać szereg wymogów jako producent rolny. Jednym z przepisów jaki obowiązuje od 1 stycznia 2014 roku jest prowadzenie produkcji zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin. Polega ona na właściwym doborze takich elementów jak: prawidłowy płodozmian i agrotechnika, racjonalne nawożenie (oparte o zasobność gleby i potrzeby pokarmowe rośliny) oraz biologiczna, a w uzasadnionych wypadkach (po przekroczeniu ekonomicznych progów szkodliwości patogenów) także chemiczna ochrona roślin. Integrowana ochrona roślin została zdefiniowana jako staranne rozważenie wszystkich dostępnych metod ochrony roślin, a następnie podjęcie właściwych działań mających na celu zahamowanie…
Ostatnio zmieniany 26 grudnia 2018
Uzyskanie wysokiego plonu z produkcji roślinnej wcale nie jest prostą sprawą. Trzeba posiadać dużą wiedzę na temat uprawianego gatunku i nieustannie prowadzić obserwację pola. Dodatkowo trzeba spełniać szereg wymogów jako producent rolny. Jednym z przepisów jaki obowiązuje od 1 stycznia 2014 roku jest prowadzenie produkcji zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin. Polega ona na właściwym doborze takich elementów jak: prawidłowy płodozmian i agrotechnika, racjonalne nawożenie (oparte o zasobność gleby i potrzeby pokarmowe rośliny) oraz biologiczna, a w uzasadnionych wypadkach (po przekroczeniu ekonomicznych progów szkodliwości patogenów) także chemiczna ochrona roślin. Integrowana ochrona roślin została zdefiniowana jako staranne rozważenie wszystkich dostępnych metod ochrony roślin, a następnie podjęcie właściwych działań mających na celu…
14 grudnia 2018

Plan Zadań Ochronnych dla Doliny Samicy – Natura 2000

Opracowanie: Grzegorz Baier • Zamieszczenie: Nina Bartol
Spotkanie dotyczące planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Samicy PLB 300013 odbyło się w dniu 4 grudnia 2018 roku w Wargowie na terenie gminy Oborniki. Organizatorem był Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu. Było to trzecie spotkanie, dwa poprzednie odbyły się: w dniu 28 czerwca 2018r. w Zespole Szkół im .Adama Mickiewicza w Objezierzu oraz 27 września 2018r. w Wargowie. W zajęciach warsztatowych, uczestniczyli przedstawiciele : Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu, Urzędów Gmin: Oborniki, Suchy Las, Rokietnica, Nadleśnictwa w Obornikach, doradcy z Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Obornikach, ekolodzy i zainteresowani rolnicy. Celem spotkania było omówienie stanu i sporządzenie projektu planu zadań ochronnych (PZO)na okres 10 lat. Zgodnie z art.2/a ust.2…
Każdy rok jest inny. w 2017roku rolnicy zmagali się z deszczami nawalnymi. Ogromne ilości oleju napędowego, które zostało przeznaczone na konieczne prace na polu, trudno zliczyć. A bez pomocy sąsiedzkiej, prawie nie możliwe były żniwa. Zazwyczaj na użytkach rolnych podczas żniw prócz kombajnu był jeden traktor z dwoma przyczepami. w 2017 roku wręcz przeciwnie – jeden traktor zaczepiony do kombajnu, a dwa do przyczep. Bywało i tak, jak kombajn nie mógł wyjechać z powodu wysokiego wysycenia wodą profilu glebowego, to nawet kilka ciągników wspomagało proces przywrócenia sprzętu do pracy. w wielu miejscach nie można było skosić kukurydzę, dopiero kiedy nastał przymrozek. w 2018 roku niektórzy rolnicy mogą powiedzieć, że dwa…
Ostatnio zmieniany 14 grudnia 2018
28 listopada 2018

Tlenek węgla –niebezpieczny gaz

Opracowanie: Nina Bartol, Zbigniew Zając • Zamieszczenie: Nina Bartol
W każdym sezonie grzewczym dochodzi do zatruć tlenkiem węgla, wskutek, czego w Polsce prawie 100 osób traci życie - wielu poszkodowanych to rolnicy i ich rodziny. Podczas wywiadówek w szkołach powiatu obornickiego zostały przekazane informacje na temat czadu, rodzice zapoznali się z przyczynami i skutkami oraz w jaki sposób należy postępować w takiej sytuacji zagrażającej życie. Edukacja to najważniejszy krok w walce o zdrowie i życie najbliższych. Tlenek węgla, potocznie zwany czadem, powstaje w wyniku niepełnego spalania (drewna, węgla, oleju opałowego gazu) przy braku możliwości dopływu świeżego powietrza (tlenu) do urządzenia, w którym następuje spalanie. W pomieszczeniach mieszkalnych czad może uwalniać się z pieca węglowego, gazowego i olejowego, kominka, kuchni…
28 listopada 2018

Uścikowo promuje gminę Oborniki w Senacie RP

Opracowanie: Tomasz Węgrzak • Zamieszczenie: Nina Bartol
W dniu 24.10.2018 roku w Senacie RP w Warszawie odbyło się uroczyste otwarcie wystawy poświęconej Sołectwu Uścikowo oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Uścikowie.               Przygotowania do otwarcia wystawy trwały od kwietnia 2017 roku, kiedy dh Tomasz Węgrzak na zaproszenie Senatora RP Jana Filipa Libickiego oraz Wicemarszałek Senatu RP Marii Koc udał się do Senatu RP na rozmowę dotyczącą możliwości zaprezentowania dziejów oraz funkcjonowania społeczności lokalnej z Uścikowa. Przez cały ten okres, aż do października 2018 roku, zarówno Sołectwo i OSP Uścikowo, jak również Senat RP przygotowywali się do otwarcia wystawy poświęconej Małym Ojczyznom.             Decyzja o terminie wystawy zapadła w październiku, jednak potwierdzenie terminu nastąpiło w piątek 19.10.2018 roku. w związku…
Ostatnio zmieniany 28 listopada 2018