25 maja 2018

Ogromna wiedza i wielkie serce

Opracowanie: Nina Bartol • Zamieszczenie: Nina Bartol
  • wielkość czcionki Zmniejsz czcionkę Zmniejsz czcionkę Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
  • PDF
  • Wydrukuj
  • Email
  • Galeria
Oceń ten artykuł
(11 głosów)

Maciej Tyrakowski, tak można opisać doradę z powiatu obornickiego. Dnia 8 grudnia 2017r świętowaliśmy jego pierwszy dzień emerytury oraz 65-te urodziny.

Doradca ukończył Państwowe Technikum Rolnicze w Gołańczy w 1972 roku uzyskując tytuł technika rolnika. Pracę zawodową rozpoczął 1 lipca 1972 roku w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Bobrownikach jako stażysta. Od kwietnia 1973 do kwietnia 1975 roku odbywał Zasadniczą Służbę Wojskową. w trakcie trwania dalszej pracy zawodowej był powoływany na ćwiczenia i szkolenia w zakresie obronności kraju w konsekwencji uzyskując stopień wojskowy młodszego chorążego. Po odbyciu Zasadniczej Służby Wojskowej od 2.05.1975 roku był zatrudniony w Urzędzie Gminy w Łeknie w Gminnej Służbie Rolnej na stanowisku instruktora. w wyniku reorganizacji Urzędu Gminy w Łeknie w styczniu 1977 roku na zasadzie porozumienia stron został przeniesiony do pracy w Gminnej Służbie Rolnej w Gminie Wągrowiec. w związku z reorganizacją gminnych służb rolnych w byłym województwie pilskim został przeniesiony do pracy najpierw w Wojewódzkim Ośrodku Postępu Rolniczego a po późniejszych zmianach w Wojewódzkim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Starej Łubiance w charakterze specjalisty ds. doradztwa rolniczego. Po likwidacji województwa pilskiego został przeniesiony do pracy w Wielkopolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Od 01.01.1991 do 7.12.2017 roku pracował na terenie gminy Rogoźno. w 2011 roku Minister Rolnictwa i Rozwoju wsi odznaczony odznaką honorową „ZASŁUŻONY DLA ROLNICTWA”.

 

Maciej Tyrakowski zawsze mówił: „Moja praca zawodowa pod sztandarami instytucji, które na przestrzeni lat podlegały różnym przekształceniom organizacyjnym zawsze związana była z doradztwem kierowanym do producentów rolnych, których dobro było dla mnie priorytetem.” Pracę jaką wykonywał dla rolników z Gminy Rogoźno i nie tylko, również Obornik i Ryczywołu wykraczała daleko poza zakres obowiązków. Wielokrotnie razem prowadziliśmy szkolenia, a ja nie mogłam wyjść z podziwu z umiejętności przekazania informacji. Maciej w bardzo umiejętny sposób dobierał informacje, które są najważniejsze, ważne i mniej ważne. Akcentował, podkreślał istotę danego zagadnienia. Ogromną wiedzą dzielił się w sposób jasny i w pełni zrozumiały, nawet dla laika. Rolnicy podczas takich szkoleń byli wpatrzeni w doradcę, wręcz łaknęli tej wiedzy. z dyscypliną na szkoleniach nie miał nigdy kłopotu, cisza. Na pytania, które padały ze strony osób zebranych na spotkaniu, odpowiadał rzeczowo, konkretnie i profesjonalnie.

Niezwykłą osobowość, ogromną wiedza, wielkie zaangażowanie zostało nagrodzone 27.12.2017r. podczas Rady Radnych Gminy Rogoźno . Maciej Tyrakowski z rąk Pana Burmistrza Romana Szuberskieg otrzymał odznakę honorową „ZASŁUŻONY DLA ZIEMI ROGOZIŃSKIEJ”. Również Wielkopolska Izba Rolnicza wręczyła Podziękowanie . Sołtysi wyrazili swoja wdziecznosc  za współpracę i pomoc w klęskach oraz wielu trudnych sprawach.

Obecnie szczęśliwy emeryt, zakochany w rodzinie, a zwłaszcza w żonie i wnukach. Kiedy dzwonię o poradę, czy zapytać się co słychać, zawsze w tle słyszę wnuki, a głos w telefonie ma radosny.

Czytany 630 razy