Nowości z Obornik
07 września 2017

Jęczmień ozimy - jakie odmiany wybrać do zasiewów jesiennych w 2017roku

Opracowanie: Grzegorz Baier • Zamieszczenie: Nina Bartol
W Polsce uprawia się 130-180 tys. ha. jęczmienia ozimego. Średnie plony przekraczają 32- 35 dt/ha. Natomiast w ogólnopolskich doświadczeniach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego przekraczają 90 dt/ha. Wymagania glebowe jęczmienia ozimego są mniejsze niż pszenicy ozimej ale większe niż żyta. Do uprawy nadają się gleby średnio zwięzłe kompleksu pszennego wadliwego , żytniego bardzo dobrego i dobrego , klas bonitacyjnych IIIB- IVB w wysokiej kulturze, o pH 5,5-7, zasobne w magnez. Ryzykowna jest uprawa na glebach lekkich i glebach zwięzłych o nieuregulowanych stosunkach wodno-powietrznych. Najlepszym przedplonem dla jęczmienia ozimego są rzepak ozimy , wczesne ziemniaki, rośliny strączkowe. Jednak te stanowiska są zarezerwowane dla pszenicy ozimej. Dlatego najczęściej jęczmień ozimy uprawiany jest po pszenicy…
Zbiory rzepaku ozimego mamy za sobą, należy pomyśleć o zasiewach rzepaku w sezonie 2017/2018. Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej opublikował wstępne wyniki plonowania rzepaku ozimego w 2017 roku. Dotyczą one odmian wpisanych do Krajowego rejestru i wybranych odmian wpisanych do katalogu wspólnotowego (CCA). Odmiany były badane w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO) i obejmowały 82% realizowanych doświadczeń i mają charakter wstępny. W 2017 r, wzorcem dla badanych odmian było 16 odmian populacyjnych, średni plon wzorca wyniósł 41,2 dt/ha, w 2016r plon wzorca 35,6 dt/ha, a w 2015r  45,0 dt/ha Odmiany populacyjne   Odmiana % wzorca 2017 % wzorca 2016 % wzorca 2015 BIRDY 113 103 109 SY ILONA 109 110 106…
21 lipca 2017

Rzepak ozimy- Lista Odmian Zalecanych dla Wielkopolski w 2017roku

Opracowanie: Grzegorz Baier • Zamieszczenie: Nina Bartol
Pozostał miesiąc do podjęcia decyzji o wyborze odmiany rzepaku ozimego pod przyszłoroczne zbiory. Obecnie w krajowym rejestrze wpisanych jest 128 odmian rzepaku ozimego . 90 odmian to odmiany mieszańcowe natomiast 38 to odmiany populacyjne. 90% zarejestrowanych odmian pochodzi z zagranicy . Połowę stanowią odmiany wpisane do rejestru w ostatnich 5latach. Jednak oferta handlowa jest szersza ze względu na sprzedaż przez firmy nasienne materiału siewnego odmian wpisanych do CCA (Wspólnotowy Katalog Odmian Roślin Rolniczych). Dlatego wybór odmiany nie może być przypadkowy. Pomocne w wyborze odmiany mogą okazać się wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych w Wielkopolsce Do krajowego rejestru wpisano w 2017r. 14 nowych odmian rzepaku ozimego : Alasco (Limagrain), Anniston…
21 lipca 2017

CHROŃMY POWIETRZE PRZED SZKODLIWYMI GAZAMI

Opracowanie: Maciej Tyrakowski • Zamieszczenie: Nina Bartol
Dwutlenek węgla to bardzo szkodliwy dla zdrowia gaz, który wydziela się do środowiska głównie podczas spalania. Koncentracja tego gazu w powietrzu wzrasta zimą - w sezonie grzewczym, kiedy to uruchamiane są często przestarzałe, niesprawne instalacje do ogrzewania domostw. w sprzyjających warunkach atmosferycznych wraz z innymi, niemniej szkodliwymi związkami chemicznymi wydzielanymi podczas spalania może tworzyć tzw. SMOG. Ilość wydzielanych podczas spalania substancji szkodliwych dla środowiska, życia i zdrowia można ograniczyć, jeśli poprawi się sprawność grzewczą urządzeń do ogrzewania domostw. Mając na uwadze powyższe Rada Miejska w Rogoźnie podjęła Uchwałę nr XLIII/411/2017 z dnia 14 lipca 2017 roku, która określa zasady przydzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań z zakresu poprawy jakości powietrza obejmujących wymianę źródeł…
21 lipca 2017

ŻNIWA W GMINIE ROGOŹNO ROZPOCZĘTE

Opracowanie: Maciej Tyrakowski • Zamieszczenie: Nina Bartol
W sobotę 15 lipca 2017 roku w gminie Rogoźno rozpoczęły się żniwa. Rolnicy przystąpili do zbioru jęczmienia ozimego. Wilgotność ziarna od 12% - 19%, jakość ziarna bardzo dobra. Plony od 50 - 80 dt/ha. Nocny deszcz z niedzieli na poniedziałek przerwał prace żniwne. Prognoza pogody na najbliższe dni przewiduje bezdeszczową pogodę z wysoką temperaturą, która będzie sprzyjać dojrzewaniu zbóż i rzepaku. Mając na uwadze to, że pogoda w bieżącym roku zmienia się bardzo dynamicznie, rolnicy muszą być gotowi aby każdą sprzyjającą żniwowaniu chwilę wykorzystać do zbioru zbóż i rzepaku.
Ostatnio zmieniany 21 lipca 2017
19 lipca 2017

Progi ekonomicznej szkodliwości patogenów w integrowanej ochronie roślin

Opracowanie: Krystian Karnicki • Zamieszczenie: Nina Bartol
Przed przystąpieniem do ochrony chemicznej roślin rolniczych należy wykonać lustrację w celu określenia głównego sprawcy choroby (ocenić należy również występowanie innych patogenów w polu- chwastów i szkodników). Znajomość progów szkodliwości jest niezbędna przed podjęciem decyzji dotyczących chemicznego zwalczania patogenów. Progi ekonomicznej szkodliwości określają, kiedy stosowanie chemicznej ochrony roślin staje się opłacalne, tzn. przy jakiej liczebności organizmów szkodliwych dla roślin straty jakie mogą one spowodować przewyższają koszty ich chemicznego zwalczania. Wartość progów szkodliwości podawana jest w procentach porażenia roślin lub liści z pierwszymi objawami chorób lub jako procent porażenia powierzchni liści. Narzędzia, wykorzystywane w integrowanej ochronie roślin: metodyki integrowanej ochrony roślin poszczególnych upraw, progi ekonomicznej szkodliwości patogenów –…
19 lipca 2017

Niedziela ze Smakiem

Opracowanie: Nina Bartol • Zamieszczenie: Nina Bartol
Od 21 lat w czerwcu władze gminy Oborniki zapraszają mieszkańców na DNI OBORNIK, którym towarzyszy wiele wydarzeń artystycznych, kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych. w organizację obchodów angażuje się wiele instytucji, stowarzyszeń oraz mieszkańców gminy. „Niedziela ze Smakiem ” była jednym z wielu wydarzeń w ramach obchodów DNI OBORNIK, Nowa lokalizacja przy młynie Dahlmanna dała temu wydarzaniu szczególne znaczenie. w tym roku gościliśmy aż dwie kulinarne gwiazdy – Robert Makłowicz, którego nie trzeba przedstawiać i Asia Krajniak wschodząca gwiazda kulinarnych show. Burmistrz Obornik Tomasz Szrama ogłosił konkurs pod hasłem „Podróże Kulinarne”. Pyszne dania przygotowało 6 drużyn : Mazepy, UTW Oborniki, Objezierskie asy z klasy, Kuchenne Bękarty, ToNieMaNazwy, Dąbrówka Leśna. Jury w składzie Rober Makłowicz, Krystyna…
17 lipca 2017

Dzień Pola w Gościejewie

Opracowanie: Zbigniew Zając • Zamieszczenie: Nina Bartol
Kilka tygodni przed żniwami 14 czerwca 2017 roku w Gościejewie gmina Rogoźno w Gospodarstwie Demonstracyjnym Pana Marka Banasiaka po raz kolejny zorganizowano „Dzień Pola”, na którym spotkali się producenci zbóż i rzepaku. Tradycyjnie program imprezy obejmował część polową, w trakcie której na poletkach zademonstrowano uczestnikom najnowsze odmiany zbóż i rzepaku zarówno te znane już rolnikom jak i te, które wkrótce zostaną zarejestrowane i będą na rynku dostępne już jesienią bieżącego roku. Dokonując charakterystyki najważniejszych cech prezentowanych odmian zbóż i rzepaku omówiono między innymi ich potencjał plonowania, zimotrwałość, odporność na choroby i wyleganie.  Rolnicy ze szczególną uwagą słuchali informacji i opinii o zaletach odmian mieszańcowych zbóż i rzepaku – mimo tego, że nasiona takich odmian są droższe i muszą być…
Ostatnio zmieniany 19 lipca 2017
07 lipca 2017

Sytuacja w produkcji roślinnej na terenie gminy Rogoźno

Opracowanie: Maciej Tyrakowski • Zamieszczenie: Nina Bartol
Tegoroczny okres wegetacji dla większości roślin uprawnych w gminie Rogoźno przebiega w korzystnych warunkach atmosferycznych. w stosunku do lat ubiegłych wyższy poziom opadów atmosferycznych głównie w miesiącach maj i czerwiec korzystnie wpłynął na wzrost i rozwój większości roślin uprawnych. Zjawisko to jest zauważalne przede wszystkim na glebach słabszych gminy, na których wegetację, a tym samym wysokość plonu w latach poprzednich limitowała występująca susza. Wyższe opady w miesiącu maju niekorzystnie wpłynęły na termin siewu kukurydzy szczególnie na glebach mocniejszych i niezmeliorowanych, na których w miejscach bardziej zagłębionych termin siewu kukurydzy mocno się opóźnił. Plantacje kukurydzy na tych powierzchniach są mocno opóźnione w rozwoju, a dość niska temperatura powietrza nie przyczynia się do szybkiego nadrobienia…