Nowości z Obornik
24 września 2019

Czy wiecie, że na rynku w Ryczywole stoi ryczący wół

Opracowanie: Krystian Karnicki • Zamieszczenie: Nina Bartol
Podczas modernizacji rynku w Ryczywole w celu nawiązania do legendy powstania nazwy miejscowości, postanowiono postawić posąg woła. Jedna z legend głosi, że podczas orki rolnik wyorał obraz Matki Boskiej, wtedy woły zaprzęgnięte do pługa zatrzymały się, uklękły i zaczęły ryczeć. Obecnie ryczywolski rynek ozdabia posąg woła, w dodatku kiedy się do niego podejdzie blisko to ryczy.
Ostatnio zmieniany 24 września 2019
24 września 2019

Prawidłowe zagospodarowanie resztek pożniwnych

Opracowanie: Krystian Karnicki • Zamieszczenie: Nina Bartol
Dbając o prawidłową żyzność i strukturę gleby należy zwrócić szczególną uwagę na pozostawione resztki pożniwne po uprawie głównej. Podstawowa zasada uprawy roli brzmi: ,,Zabiegów uprawowych powinno się stosować tak dużo jak jest to konieczne, aby stworzyć roślinie korzystne warunki wzrostu i rozwoju, a zarazem tak mało jak jest to możliwe”. Ta zasada obowiązuje również w przypadku sposobów zagospodarowania resztek pożniwnych. Zazwyczaj resztki pożniwne stanowi pozostawiona na polu słoma, ale także korzenie, opadłe liście, łuszczyny i inne drobne części roślin uprawnych. Ilość pozostawionej masy zależy od rośliny uprawnej i jest bardzo zróżnicowana. Przyjmuje się że rośliny zbożowe pozostawiają 3– 5 ton suchej masy resztek, kukurydza na kiszonkę…
Ostatnio zmieniany 24 września 2019
Wspólne inicjatywy łączą, czego świadkiem byliśmy podczas spotkania „Wspólnie dla Wielkopolskiej Wsi”, które odbyło się 21.02.2019 r. w Parkowie w sali Ochotniczej Straży Pożarnej. W spotkaniu uczestniczyły następujące instytucje działające na rzecz rolników i mieszkańców obszarów wiejskich: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Poznaniu reprezentowana przez zastępcę dyrektora Sławomira Bilińskiego oraz przedstawiciela Biura Wsparcia Inwestycyjnego Piotra Radel ; Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu reprezentowany przez dyrektora Wiesławę Nowak, kierownika PZDR nr 4 z siedzibą w Poznaniu Jarosława Cieślę, koordynatora powiatu obornickiego Ninę Bartol oraz doradcę Krystiana Karnickiego; Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa reprezentowana przez kierownika oddziału Agnieszkę Żmudzką i zajmującą się nadzorem fitosanitarnym i nasiennym Monikę Musiał; Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego reprezentowana przez kierownika…
Ostatnio zmieniany 11 marca 2019
26 grudnia 2018

Zbigniew Zając - doceniony i odznaczony

Opracowanie: Nina Bartol
Podczas Uroczystej Sesji Radnych w Gminie Oborniki Zbigniew Zając w uznaniu za zasługi w wkład w rozwoju  rolnictwa,  został odznaczony przez Kapitułę Medalem „Zasłużony dla Ziemi Obornickiej”.  Zbigniew Zając studiował   na Akademii Rolniczej na Wydziale Zootechniki. Potem staż pracy w Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Dziewokluczu. Następnie przez 15lat Główny Specjalista ds. produkcji zwierzęcej w Przedsiębiorstwie Państwowych Gospodarstw Rolnych w Objezierzu. A od 15.03.1993 pracował w Wielkopolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego na stanowisku Głównego specjalisty ds. bydła . W 1997 roku na objął stanowisko Kierownika Zespołu Doradczego w Obornikach.  Brał udział w pracach Zespołu,  który w 1995 roku opracował Wojewódzki Program Restrukturyzacji…
Ostatnio zmieniany 26 grudnia 2018
26 grudnia 2018

Podsumowanie Działalności Lokalnej Grupy Dyskusyjnej

Opracowanie: Nina Bartol
Rok 2018 jest kolejnym rokiem działania Lokalnej Grupy Dyskusyjnej na terenie Gminy Ryczywół. Jej funkcjonowanie rozpoczęło się w 2012 roku i było kontynuowane w kolejnych latach. w 2018 roku zgodnie z ustalonym harmonogramem odbyły się cztery spotkania, po jednym w każdym kwartale. Tematem wiodącym w działalności grupy jest integrowana ochrona roślin, ale poruszane były również inne tematy interesujące członków grupy dyskusyjnej. Pierwsze spotkanie Lokalnej Grupy Dyskusyjnej odbyło się 13 marca br, a jego tematem było, ,,Rozpoznawania i zwalczania chwastów, chorób i szkodników”. Ze względów pogodowych praktyczne rozpoznawanie agrofagów odbyło się na pokazie w dniu 14 kwietnia. Kolejne spotkanie Lokalnej Grupy Dyskusyjnej odbyło się w dniu 25 czerwca połączone z pokazem w Gospodarstwie Demonstracyjnym. Szkolenie rozpoczęło się w Gminnym Ośrodku Kultury…
Uzyskanie wysokiego plonu z produkcji roślinnej wcale nie jest prostą sprawą. Trzeba posiadać dużą wiedzę na temat uprawianego gatunku i nieustannie prowadzić obserwację pola. Dodatkowo trzeba spełniać szereg wymogów jako producent rolny. Jednym z przepisów jaki obowiązuje od 1 stycznia 2014 roku jest prowadzenie produkcji zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin. Polega ona na właściwym doborze takich elementów jak: prawidłowy płodozmian i agrotechnika, racjonalne nawożenie (oparte o zasobność gleby i potrzeby pokarmowe rośliny) oraz biologiczna, a w uzasadnionych wypadkach (po przekroczeniu ekonomicznych progów szkodliwości patogenów) także chemiczna ochrona roślin. Integrowana ochrona roślin została zdefiniowana jako staranne rozważenie wszystkich dostępnych metod ochrony roślin, a następnie podjęcie właściwych działań mających na celu zahamowanie…
Ostatnio zmieniany 26 grudnia 2018
Uzyskanie wysokiego plonu z produkcji roślinnej wcale nie jest prostą sprawą. Trzeba posiadać dużą wiedzę na temat uprawianego gatunku i nieustannie prowadzić obserwację pola. Dodatkowo trzeba spełniać szereg wymogów jako producent rolny. Jednym z przepisów jaki obowiązuje od 1 stycznia 2014 roku jest prowadzenie produkcji zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin. Polega ona na właściwym doborze takich elementów jak: prawidłowy płodozmian i agrotechnika, racjonalne nawożenie (oparte o zasobność gleby i potrzeby pokarmowe rośliny) oraz biologiczna, a w uzasadnionych wypadkach (po przekroczeniu ekonomicznych progów szkodliwości patogenów) także chemiczna ochrona roślin. Integrowana ochrona roślin została zdefiniowana jako staranne rozważenie wszystkich dostępnych metod ochrony roślin, a następnie podjęcie właściwych działań mających na celu…
14 grudnia 2018

Plan Zadań Ochronnych dla Doliny Samicy – Natura 2000

Opracowanie: Grzegorz Baier • Zamieszczenie: Nina Bartol
Spotkanie dotyczące planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Samicy PLB 300013 odbyło się w dniu 4 grudnia 2018 roku w Wargowie na terenie gminy Oborniki. Organizatorem był Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu. Było to trzecie spotkanie, dwa poprzednie odbyły się: w dniu 28 czerwca 2018r. w Zespole Szkół im .Adama Mickiewicza w Objezierzu oraz 27 września 2018r. w Wargowie. W zajęciach warsztatowych, uczestniczyli przedstawiciele : Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu, Urzędów Gmin: Oborniki, Suchy Las, Rokietnica, Nadleśnictwa w Obornikach, doradcy z Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Obornikach, ekolodzy i zainteresowani rolnicy. Celem spotkania było omówienie stanu i sporządzenie projektu planu zadań ochronnych (PZO)na okres 10 lat. Zgodnie z art.2/a ust.2…
Każdy rok jest inny. w 2017roku rolnicy zmagali się z deszczami nawalnymi. Ogromne ilości oleju napędowego, które zostało przeznaczone na konieczne prace na polu, trudno zliczyć. A bez pomocy sąsiedzkiej, prawie nie możliwe były żniwa. Zazwyczaj na użytkach rolnych podczas żniw prócz kombajnu był jeden traktor z dwoma przyczepami. w 2017 roku wręcz przeciwnie – jeden traktor zaczepiony do kombajnu, a dwa do przyczep. Bywało i tak, jak kombajn nie mógł wyjechać z powodu wysokiego wysycenia wodą profilu glebowego, to nawet kilka ciągników wspomagało proces przywrócenia sprzętu do pracy. w wielu miejscach nie można było skosić kukurydzę, dopiero kiedy nastał przymrozek. w 2018 roku niektórzy rolnicy mogą powiedzieć, że dwa…
Ostatnio zmieniany 14 grudnia 2018