Nowości z Obornik
19 lipca 2017

Progi ekonomicznej szkodliwości patogenów w integrowanej ochronie roślin

Opracowanie: Krystian Karnicki • Zamieszczenie: Nina Bartol
Przed przystąpieniem do ochrony chemicznej roślin rolniczych należy wykonać lustrację w celu określenia głównego sprawcy choroby (ocenić należy również występowanie innych patogenów w polu- chwastów i szkodników). Znajomość progów szkodliwości jest niezbędna przed podjęciem decyzji dotyczących chemicznego zwalczania patogenów. Progi ekonomicznej szkodliwości określają, kiedy stosowanie chemicznej ochrony roślin staje się opłacalne, tzn. przy jakiej liczebności organizmów szkodliwych dla roślin straty jakie mogą one spowodować przewyższają koszty ich chemicznego zwalczania. Wartość progów szkodliwości podawana jest w procentach porażenia roślin lub liści z pierwszymi objawami chorób lub jako procent porażenia powierzchni liści. Narzędzia, wykorzystywane w integrowanej ochronie roślin: metodyki integrowanej ochrony roślin poszczególnych upraw, progi ekonomicznej szkodliwości patogenów –…
19 lipca 2017

Niedziela ze Smakiem

Opracowanie: Nina Bartol • Zamieszczenie: Nina Bartol
Od 21 lat w czerwcu władze gminy Oborniki zapraszają mieszkańców na DNI OBORNIK, którym towarzyszy wiele wydarzeń artystycznych, kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych. w organizację obchodów angażuje się wiele instytucji, stowarzyszeń oraz mieszkańców gminy. „Niedziela ze Smakiem ” była jednym z wielu wydarzeń w ramach obchodów DNI OBORNIK, Nowa lokalizacja przy młynie Dahlmanna dała temu wydarzaniu szczególne znaczenie. w tym roku gościliśmy aż dwie kulinarne gwiazdy – Robert Makłowicz, którego nie trzeba przedstawiać i Asia Krajniak wschodząca gwiazda kulinarnych show. Burmistrz Obornik Tomasz Szrama ogłosił konkurs pod hasłem „Podróże Kulinarne”. Pyszne dania przygotowało 6 drużyn : Mazepy, UTW Oborniki, Objezierskie asy z klasy, Kuchenne Bękarty, ToNieMaNazwy, Dąbrówka Leśna. Jury w składzie Rober Makłowicz, Krystyna…
17 lipca 2017

Dzień Pola w Gościejewie

Opracowanie: Zbigniew Zając • Zamieszczenie: Nina Bartol
Kilka tygodni przed żniwami 14 czerwca 2017 roku w Gościejewie gmina Rogoźno w Gospodarstwie Demonstracyjnym Pana Marka Banasiaka po raz kolejny zorganizowano „Dzień Pola”, na którym spotkali się producenci zbóż i rzepaku. Tradycyjnie program imprezy obejmował część polową, w trakcie której na poletkach zademonstrowano uczestnikom najnowsze odmiany zbóż i rzepaku zarówno te znane już rolnikom jak i te, które wkrótce zostaną zarejestrowane i będą na rynku dostępne już jesienią bieżącego roku. Dokonując charakterystyki najważniejszych cech prezentowanych odmian zbóż i rzepaku omówiono między innymi ich potencjał plonowania, zimotrwałość, odporność na choroby i wyleganie.  Rolnicy ze szczególną uwagą słuchali informacji i opinii o zaletach odmian mieszańcowych zbóż i rzepaku – mimo tego, że nasiona takich odmian są droższe i muszą być…
Ostatnio zmieniany 19 lipca 2017
07 lipca 2017

Sytuacja w produkcji roślinnej na terenie gminy Rogoźno

Opracowanie: Maciej Tyrakowski • Zamieszczenie: Nina Bartol
Tegoroczny okres wegetacji dla większości roślin uprawnych w gminie Rogoźno przebiega w korzystnych warunkach atmosferycznych. w stosunku do lat ubiegłych wyższy poziom opadów atmosferycznych głównie w miesiącach maj i czerwiec korzystnie wpłynął na wzrost i rozwój większości roślin uprawnych. Zjawisko to jest zauważalne przede wszystkim na glebach słabszych gminy, na których wegetację, a tym samym wysokość plonu w latach poprzednich limitowała występująca susza. Wyższe opady w miesiącu maju niekorzystnie wpłynęły na termin siewu kukurydzy szczególnie na glebach mocniejszych i niezmeliorowanych, na których w miejscach bardziej zagłębionych termin siewu kukurydzy mocno się opóźnił. Plantacje kukurydzy na tych powierzchniach są mocno opóźnione w rozwoju, a dość niska temperatura powietrza nie przyczynia się do szybkiego nadrobienia…
05 lipca 2017

Zaprawianie nasion, a Integrowana Ochrona Roślin

Opracowanie: Krystian Karnicki • Zamieszczenie: Nina Bartol
Integrowana Ochrona Roślin zaleca stosowanie jak najmniejszych ilości substancji chemicznych na powierzchnię pola, aby ograniczyć ich negatywny wpływ na środowisko naturalne. Rolnicy w celu uzyskania wysokich, stabilnych i dobrej jakości plonów winni przestrzegać zaleceń związanych z prawidłowym płodozmianem, nawożeniem oraz ochroną chemiczną plantacji przed chwastami, chorobami i szkodnikami. Zapominają jednak często o ważnym zabiegu zaprawiania materiału siewnego, pozwalającym w znaczący sposób ograniczyć rozwój chorób grzybowych. Zabieg ten jest najbardziej oszczędną, bezpieczną i skuteczną metodą ochrony pozwalającą przy zastosowaniu niewielkiej ilości środka chemicznego zapewnić bezpieczny wzrost roślin w początkowym okresie ich rozwoju. Początki zaprawiania nasion sięgają starożytnego Egiptu i Rzymu. Wówczas ziarno zaprawiano sokiem z cebuli i wyciągiem z cyprysa. Zaprawy z wody morskiej…
25 stycznia 2017

Zaproszenie na spotkanie z rolnikami i mieszkańcami wsi w Rogoźnie

Opracowanie: ARiMR • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
30 grudnia 2016

Podsumowanie LGD - Zarządzanie gospodarstwem rolnym

Opracowanie: Nina Bartol
W Polsce w ostatnich latach nastąpiła zmiana systemu gospodarczego – z systemu gospodarki centralnie zarządzanej na system gospodarki rynkowej i zmiana ta nie ominęła rolnictwa. Rolnik stał się przedsiębiorcą, który musi umieć produkować tanio i jeszcze wiedzieć co produkować, żeby sprostać konkurencji na rynku i sprzedać z zyskiem swoje produkty. Gospodarka rynkowa wymaga od rolników umiejętności wykorzystania w zarządzaniu gospodarstwem zasad ekonomiki i marketingu. Podczas spotkań z rolnikami starałam się im uświadomić, że skuteczność zarządzania gospodarstwem rolnym zależy w szczególności od : - znajomości aktualnego stanu gospodarstwa, w tym: potencjału produkcyjnego gospodarstwa, oceny wartości sprzedawanych produktów i kosztów ich wyprodukowania - rozumienia zasad i ograniczeń funkcjonowania gospodarstwa rolnego na konkurencyjnym rynku, w tym umiejętności analizy sytuacji na…
Od 1 stycznia 2014 roku w krajach Unii Europejskiej oraz Polsce obowiązują przepisy związane z integrowaną ochroną roślin. Polega ona na właściwym doborze takich elementów jak: prawidłowy płodozmian i agrotechnika, racjonalne nawożenie (oparte o zasobność gleby i potrzeby pokarmowe rośliny) oraz biologiczna, a w uzasadnionych wypadkach (po przekroczeniu ekonomicznych progów szkodliwości patogenów) także chemiczna ochrona roślin. Integrowana ochrona roślin została zdefiniowana jako staranne rozważenie wszystkich dostępnych metod ochrony roślin, a następnie podjęcie właściwych działań mających na celu zahamowanie rozwoju populacji organizmów szkodliwych oraz utrzymanie stosowania środków ochrony roślin i innych form interwencji na ekonomicznie i ekologicznie uzasadnionym poziomie, a także zmniejszenie lub zminimalizowanie zagrożenia wynikającego ze stosowania pestycydów dla zdrowia ludzi i środowiska. Chcąc praktycznie wdrożyć zasadę Integrowanej Ochrony Roślin do…
Uzyskanie wysokiego plonu z produkcji roślinnej wcale nie jest prostą sprawą. Trzeba posiadać dużą wiedzę na temat uprawianego gatunku i nieustannie prowadzić obserwację pola. Dodatkowo trzeba spełniać szereg wymogów jako producent rolny. Jednym z przepisów jaki obowiązuje od 1 stycznia 2014 roku jest prowadzenie produkcji zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin. Polega ona na właściwym doborze takich elementów jak: prawidłowy płodozmian i agrotechnika, racjonalne nawożenie (oparte o zasobność gleby i potrzeby pokarmowe rośliny) oraz biologiczna, a w uzasadnionych wypadkach (po przekroczeniu ekonomicznych progów szkodliwości patogenów) także chemiczna ochrona roślin. Integrowana ochrona roślin została zdefiniowana jako staranne rozważenie wszystkich dostępnych metod ochrony roślin, a następnie podjęcie właściwych działań mających na celu zahamowanie…