Nowości z Obornik
13 października 2020

ASF w powiecie obornickim

Opracowanie: Weronika Foedke • Zamieszczenie: Nina Bartol
W mediach społecznościowych pojawiła się pierwsza wzmianka o stwierdzonym pierwszym przypadku ASF u dzika (dn. 28.09.2020 r.), którego znaleziono w miejscowości Kowanówko. Rzeczywiście, jak się później okazało, dnia 18.09.2020 r. wysłano do laboratorium próbki w celu potwierdzenia wystąpienia ASF u padłej jednostki. Następnego dnia Powiatowy Lekarz Weterynarii w Obornikach wydał rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu obornickiego, na podstawie którego jego część stanowiła obszar skażony. Dnia 06.10.2020 r. Powiatowy Lekarz Weterynarii wraz z Wielkopolską Izbą Rolniczą w Rożnowie przeprowadzili dla producentów trzody chlewnej spotkanie informacyjne na temat ASF, w trakcie którego okazało się ,że decyzją Komisji Europejskiej powiat obornicki zostaje objęty również ochronną…
Ostatnio zmieniany 13 października 2020
04 października 2020

Międzynarodowy Rok Zdrowia Roślin a stosowanie środków ochrony roślin

Opracowanie: Weronika Foedke • Zamieszczenie: Nina Bartol
Roślina jest organizmem żywym, samożywnym, który przy udziale energii pozyskiwanej w procesie fotosyntezy (w niektórych przypadkach chemosyntezy) syntetyzuje z prostych składników mineralnych i wody na cukry, tłuszcze i białka, tj. złożone substancje organiczne. Rośliny są produktywne, tzn. intensywnie gromadzą energię pod postacią substancji organicznej (intensywność tego czynnika wyraża się w jednostce g/cm2/godz) oraz produkcyjne, tj. wytwarzają biomasę (wyrażane jednostką masy g, kg, t), która jest, co najważniejsze z punktu gospodarczego, użyteczna – a cecha ta nazywana jest plennością (przedstawiana w jednostkach g/roślinę, g/m2 lub t/ha). Komponentem użytecznym mogą być części roślin w postaci plonu głównego, np. nasiona, kwiaty, korzenie, bulwy, jak również plonu ubocznego, np. słoma zbóż, liście buraka…
Ostatnio zmieniany 04 października 2020
27 września 2020

Nowoczesne rozwiązania w gospodarstwach rolnych

Opracowanie: Nina Bartol
Zmiany klimatu powodują duże starty w gospodarstwach rolnych. Rolnicy muszą szukać nowych rozwiązań, by były konkurencyjne na rynku polskim oraz europejskim, a także przynosiły dochody. Prócz zakupu ziemi, to nowoczesne maszyny stają się głównym kierunkiem inwestycyjnym. W gospodarstwach obserwujemy coraz wyższym stopnień elektronizacji i automatyzacji. Rolnictwo precyzyjne zyskuję na popularności, i dlatego rolnicy wprowadzają cyfrowe udoskonalenia. Nowe technologie wykorzystywane są do uprawy roślin rolniczych oraz w produkcji zwierzęcej. Do nowoczesnych rozwiązań należy zaliczyć drony. Głównym ich zadaniem to lustracja pola, przekazują informację nt. kondycji oraz jakości roślin. Dzięki takim informacją, decyzje są trafniejsze np. przy nawożeniu czy wykorzystaniu środków ochrony roślin. Maszyny pracujące na cyfrowych…
24 września 2019

Czy wiecie, że na rynku w Ryczywole stoi ryczący wół

Opracowanie: Krystian Karnicki • Zamieszczenie: Nina Bartol
Podczas modernizacji rynku w Ryczywole w celu nawiązania do legendy powstania nazwy miejscowości, postanowiono postawić posąg woła. Jedna z legend głosi, że podczas orki rolnik wyorał obraz Matki Boskiej, wtedy woły zaprzęgnięte do pługa zatrzymały się, uklękły i zaczęły ryczeć. Obecnie ryczywolski rynek ozdabia posąg woła, w dodatku kiedy się do niego podejdzie blisko to ryczy.
Ostatnio zmieniany 24 września 2019
24 września 2019

Prawidłowe zagospodarowanie resztek pożniwnych

Opracowanie: Krystian Karnicki • Zamieszczenie: Nina Bartol
Dbając o prawidłową żyzność i strukturę gleby należy zwrócić szczególną uwagę na pozostawione resztki pożniwne po uprawie głównej. Podstawowa zasada uprawy roli brzmi: ,,Zabiegów uprawowych powinno się stosować tak dużo jak jest to konieczne, aby stworzyć roślinie korzystne warunki wzrostu i rozwoju, a zarazem tak mało jak jest to możliwe”. Ta zasada obowiązuje również w przypadku sposobów zagospodarowania resztek pożniwnych. Zazwyczaj resztki pożniwne stanowi pozostawiona na polu słoma, ale także korzenie, opadłe liście, łuszczyny i inne drobne części roślin uprawnych. Ilość pozostawionej masy zależy od rośliny uprawnej i jest bardzo zróżnicowana. Przyjmuje się że rośliny zbożowe pozostawiają 3– 5 ton suchej masy resztek, kukurydza na kiszonkę…
Ostatnio zmieniany 24 września 2019
Wspólne inicjatywy łączą, czego świadkiem byliśmy podczas spotkania „Wspólnie dla Wielkopolskiej Wsi”, które odbyło się 21.02.2019 r. w Parkowie w sali Ochotniczej Straży Pożarnej. W spotkaniu uczestniczyły następujące instytucje działające na rzecz rolników i mieszkańców obszarów wiejskich: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Poznaniu reprezentowana przez zastępcę dyrektora Sławomira Bilińskiego oraz przedstawiciela Biura Wsparcia Inwestycyjnego Piotra Radel ; Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu reprezentowany przez dyrektora Wiesławę Nowak, kierownika PZDR nr 4 z siedzibą w Poznaniu Jarosława Cieślę, koordynatora powiatu obornickiego Ninę Bartol oraz doradcę Krystiana Karnickiego; Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa reprezentowana przez kierownika oddziału Agnieszkę Żmudzką i zajmującą się nadzorem fitosanitarnym i nasiennym Monikę Musiał; Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego reprezentowana przez kierownika…
Ostatnio zmieniany 11 marca 2019
26 grudnia 2018

Zbigniew Zając - doceniony i odznaczony

Opracowanie: Nina Bartol
Podczas Uroczystej Sesji Radnych w Gminie Oborniki Zbigniew Zając w uznaniu za zasługi w wkład w rozwoju  rolnictwa,  został odznaczony przez Kapitułę Medalem „Zasłużony dla Ziemi Obornickiej”.  Zbigniew Zając studiował   na Akademii Rolniczej na Wydziale Zootechniki. Potem staż pracy w Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Dziewokluczu. Następnie przez 15lat Główny Specjalista ds. produkcji zwierzęcej w Przedsiębiorstwie Państwowych Gospodarstw Rolnych w Objezierzu. A od 15.03.1993 pracował w Wielkopolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego na stanowisku Głównego specjalisty ds. bydła . W 1997 roku na objął stanowisko Kierownika Zespołu Doradczego w Obornikach.  Brał udział w pracach Zespołu,  który w 1995 roku opracował Wojewódzki Program Restrukturyzacji…
Ostatnio zmieniany 26 grudnia 2018
26 grudnia 2018

Podsumowanie Działalności Lokalnej Grupy Dyskusyjnej

Opracowanie: Nina Bartol
Rok 2018 jest kolejnym rokiem działania Lokalnej Grupy Dyskusyjnej na terenie Gminy Ryczywół. Jej funkcjonowanie rozpoczęło się w 2012 roku i było kontynuowane w kolejnych latach. w 2018 roku zgodnie z ustalonym harmonogramem odbyły się cztery spotkania, po jednym w każdym kwartale. Tematem wiodącym w działalności grupy jest integrowana ochrona roślin, ale poruszane były również inne tematy interesujące członków grupy dyskusyjnej. Pierwsze spotkanie Lokalnej Grupy Dyskusyjnej odbyło się 13 marca br, a jego tematem było, ,,Rozpoznawania i zwalczania chwastów, chorób i szkodników”. Ze względów pogodowych praktyczne rozpoznawanie agrofagów odbyło się na pokazie w dniu 14 kwietnia. Kolejne spotkanie Lokalnej Grupy Dyskusyjnej odbyło się w dniu 25 czerwca połączone z pokazem w Gospodarstwie Demonstracyjnym. Szkolenie rozpoczęło się w Gminnym Ośrodku Kultury…
Uzyskanie wysokiego plonu z produkcji roślinnej wcale nie jest prostą sprawą. Trzeba posiadać dużą wiedzę na temat uprawianego gatunku i nieustannie prowadzić obserwację pola. Dodatkowo trzeba spełniać szereg wymogów jako producent rolny. Jednym z przepisów jaki obowiązuje od 1 stycznia 2014 roku jest prowadzenie produkcji zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin. Polega ona na właściwym doborze takich elementów jak: prawidłowy płodozmian i agrotechnika, racjonalne nawożenie (oparte o zasobność gleby i potrzeby pokarmowe rośliny) oraz biologiczna, a w uzasadnionych wypadkach (po przekroczeniu ekonomicznych progów szkodliwości patogenów) także chemiczna ochrona roślin. Integrowana ochrona roślin została zdefiniowana jako staranne rozważenie wszystkich dostępnych metod ochrony roślin, a następnie podjęcie właściwych działań mających na celu zahamowanie…
Ostatnio zmieniany 26 grudnia 2018