Nowości z Obornik
14 grudnia 2018

Plan Zadań Ochronnych dla Doliny Samicy – Natura 2000

Opracowanie: Grzegorz Baier • Zamieszczenie: Nina Bartol
Spotkanie dotyczące planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Samicy PLB 300013 odbyło się w dniu 4 grudnia 2018 roku w Wargowie na terenie gminy Oborniki. Organizatorem był Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu. Było to trzecie spotkanie, dwa poprzednie odbyły się: w dniu 28 czerwca 2018r. w Zespole Szkół im .Adama Mickiewicza w Objezierzu oraz 27 września 2018r. w Wargowie. W zajęciach warsztatowych, uczestniczyli przedstawiciele : Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu, Urzędów Gmin: Oborniki, Suchy Las, Rokietnica, Nadleśnictwa w Obornikach, doradcy z Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Obornikach, ekolodzy i zainteresowani rolnicy. Celem spotkania było omówienie stanu i sporządzenie projektu planu zadań ochronnych (PZO)na okres 10 lat. Zgodnie z art.2/a ust.2…
Każdy rok jest inny. w 2017roku rolnicy zmagali się z deszczami nawalnymi. Ogromne ilości oleju napędowego, które zostało przeznaczone na konieczne prace na polu, trudno zliczyć. A bez pomocy sąsiedzkiej, prawie nie możliwe były żniwa. Zazwyczaj na użytkach rolnych podczas żniw prócz kombajnu był jeden traktor z dwoma przyczepami. w 2017 roku wręcz przeciwnie – jeden traktor zaczepiony do kombajnu, a dwa do przyczep. Bywało i tak, jak kombajn nie mógł wyjechać z powodu wysokiego wysycenia wodą profilu glebowego, to nawet kilka ciągników wspomagało proces przywrócenia sprzętu do pracy. w wielu miejscach nie można było skosić kukurydzę, dopiero kiedy nastał przymrozek. w 2018 roku niektórzy rolnicy mogą powiedzieć, że dwa…
Ostatnio zmieniany 14 grudnia 2018
28 listopada 2018

Tlenek węgla –niebezpieczny gaz

Opracowanie: Nina Bartol, Zbigniew Zając • Zamieszczenie: Nina Bartol
W każdym sezonie grzewczym dochodzi do zatruć tlenkiem węgla, wskutek, czego w Polsce prawie 100 osób traci życie - wielu poszkodowanych to rolnicy i ich rodziny. Podczas wywiadówek w szkołach powiatu obornickiego zostały przekazane informacje na temat czadu, rodzice zapoznali się z przyczynami i skutkami oraz w jaki sposób należy postępować w takiej sytuacji zagrażającej życie. Edukacja to najważniejszy krok w walce o zdrowie i życie najbliższych. Tlenek węgla, potocznie zwany czadem, powstaje w wyniku niepełnego spalania (drewna, węgla, oleju opałowego gazu) przy braku możliwości dopływu świeżego powietrza (tlenu) do urządzenia, w którym następuje spalanie. W pomieszczeniach mieszkalnych czad może uwalniać się z pieca węglowego, gazowego i olejowego, kominka, kuchni…
28 listopada 2018

Uścikowo promuje gminę Oborniki w Senacie RP

Opracowanie: Tomasz Węgrzak • Zamieszczenie: Nina Bartol
W dniu 24.10.2018 roku w Senacie RP w Warszawie odbyło się uroczyste otwarcie wystawy poświęconej Sołectwu Uścikowo oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Uścikowie.               Przygotowania do otwarcia wystawy trwały od kwietnia 2017 roku, kiedy dh Tomasz Węgrzak na zaproszenie Senatora RP Jana Filipa Libickiego oraz Wicemarszałek Senatu RP Marii Koc udał się do Senatu RP na rozmowę dotyczącą możliwości zaprezentowania dziejów oraz funkcjonowania społeczności lokalnej z Uścikowa. Przez cały ten okres, aż do października 2018 roku, zarówno Sołectwo i OSP Uścikowo, jak również Senat RP przygotowywali się do otwarcia wystawy poświęconej Małym Ojczyznom.             Decyzja o terminie wystawy zapadła w październiku, jednak potwierdzenie terminu nastąpiło w piątek 19.10.2018 roku. w związku…
Ostatnio zmieniany 28 listopada 2018
02 września 2018

Dzień Pola w Gościejewie

Opracowanie: Grzegorz Baier • Zamieszczenie: Nina Bartol
W Gospodarstwie Demonstracyjnym Pana Marka Banasiaka w Gościejewie, dnia 28 czerwca 2018 roku w  zorganizowano „ Dzień Pola”, na którym spotkało się 66 rolników z powiatu obornickiego, głównie producentów zbóż i rzepaku. Program imprezy obejmował lustrację poletek z odmianami zbóż( pszenicy ozimej ) i rzepaku ozimego. Zademonstrowano rolnikom odmiany znane jak również nowe, które wkrótce uzyskają rejestracje i będą do nabycia już jesienią bieżącego roku. Rolnicy zwrócili uwagę na stan plantacji zarówno rzepaku ozimego jak i pszenicy ozimej twierdząc, iż mimo panującej od wiosny suszy jest on bardzo dobry i rokuje w miarę stabilny plon. Dużym zainteresowaniem cieszyła się pszenica ozima chlebowa odmiany : RIVIERO ,ROTAX i JANOSCH (foto) oraz odmiany rzepaku ozimego:…
25 maja 2018

Warsztaty kulinarne w Uścikowie

Opracowanie: Nina Bartol
Dzieci spisały się na medal. Gotowały potrawy z lat 1840 – 1900! Dnia 30 listopada 2017 roku w świetlicy wiejskiej w Uścikowie z inicjatywy OSP USCIKOWO oraz OOK Obornicki Ośrodek Kultury odbyły się warsztaty kulinarne. Wielkie podziękowania dla Tomasza Węgrzak, który złożył stosowne dokumenty i zdobył fundusze na pionierski projekt, finansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu "DOM KULTURY + INICJATYWY LOKALNE 2017"oraz dla Jadwigi  Majchrzak-Zagrodnik za organizację oraz pomoc przy warsztatach, a także dh Klaudia Brąberek  i  dh Karoliny Mitręga z OSP Uścikowo. Celem warsztatów kulinarnych w Sołectwo Uścikowo było nie tylko odtworzenie dawnych przepisów i sprawdzenie, jak żywili się nasi przodkowie, ale przede wszystkim współpraca rodzica z dzieckiem, integracja społeczna, wspólna…
Ostatnio zmieniany 25 maja 2018
25 maja 2018

Ogromna wiedza i wielkie serce

Opracowanie: Nina Bartol • Zamieszczenie: Nina Bartol
Maciej Tyrakowski, tak można opisać doradę z powiatu obornickiego. Dnia 8 grudnia 2017r świętowaliśmy jego pierwszy dzień emerytury oraz 65-te urodziny. Doradca ukończył Państwowe Technikum Rolnicze w Gołańczy w 1972 roku uzyskując tytuł technika rolnika. Pracę zawodową rozpoczął 1 lipca 1972 roku w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Bobrownikach jako stażysta. Od kwietnia 1973 do kwietnia 1975 roku odbywał Zasadniczą Służbę Wojskową. w trakcie trwania dalszej pracy zawodowej był powoływany na ćwiczenia i szkolenia w zakresie obronności kraju w konsekwencji uzyskując stopień wojskowy młodszego chorążego. Po odbyciu Zasadniczej Służby Wojskowej od 2.05.1975 roku był zatrudniony w Urzędzie Gminy w Łeknie w Gminnej Służbie Rolnej na stanowisku instruktora. w wyniku reorganizacji Urzędu Gminy w Łeknie w styczniu 1977 roku na…
27 grudnia 2017

Podsumowanie LGD - Zarządzanie gospodarstwem rolnym

Opracowanie: Nina Bartol • Zamieszczenie: Nina Bartol
Rolnik w wyniku zmian systemu gospodarczego stał się przedsiębiorcą, który musi umieć produkować tanio i jeszcze wiedzieć co produkować, żeby sprostać konkurencji na rynku i sprzedać z zyskiem swoje produkty. Gospodarka rynkowa wymaga od rolników umiejętności wykorzystania w zarządzaniu gospodarstwem zasad ekonomiki i marketingu. Podczas spotkań z rolnikami starałam się im uświadomić, że skuteczność zarządzania gospodarstwem rolnym zależy w szczególności od :znajomości aktualnego stanu gospodarstwa, w tym: potencjału produkcyjnego gospodarstwa, oceny wartości sprzedawanych produktów i kosztów ich wyprodukowania. Rozumienia zasad i ograniczeń funkcjonowania gospodarstwa rolnego na konkurencyjnym rynku, w tym umiejętności analizy sytuacji na rynku produktów oferowanych przez gospodarstwo. Umiejętności sporządzania długo i krótkoterminowych planów funkcjonowania i rozwoju gospodarstwa z uwzględnieniem jego potencjału produkcyjnego oraz możliwości finansowania…
27 grudnia 2017

Bieżące informacje z gminy Rogoźno

Opracowanie: Maciej Tyrakowski • Zamieszczenie: Nina Bartol
W dniu 11.08.2017 w Gminie Rogoźno wystąpił deszcz nawalny, który dokonał znacznych zniszczeń w uprawach rolniczych. Komisja gminna powołana przez Wojewodę Wielkopolskiego wyszacowała straty w uprawach w 81 gospodarstwach na powierzchni 876 ha. Wyszacowane straty w uprawach wynosiły od 30-100%. Natomiast w 10 gospodarstwach strata w stosunku do całkowitej rocznej produkcji straty przekroczyły 30%. Na okoliczność powyższej klęski przez komisję sporządzone zostały protokoły strat, które upoważniają do wnioskowania o pomoc w zakresie złagodzenia skutków wystąpienia z tego tytułu strat. Chciałbym nadmienić, że pomimo dość intensywnej informacji przekazywanej na szkoleniach oraz w codziennej pracy doradczej na temat obowiązkowych ubezpieczeń upraw większość rolników nie posiada tych ubezpieczeń na wymaganej ustawowo 50% powierzchni gruntów…