11 lipca 2019

Relacja z „Przedżniwnego przeglądu kolekcji odmian zbóż i rzepaku ozimego oraz soi i grochu”

Opracowanie: Roman Szulc • Zamieszczenie: Joanna Tarka
 • wielkość czcionki Zmniejsz czcionkę Zmniejsz czcionkę Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
 • PDF
 • Wydrukuj
 • Email
 • Galeria

W Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego nr 2 z siedzibą w Sielinku na polach demonstracyjnych dnia 04.07.2019 r. odbył się „Przedżniwny przegląd kolekcji odmian zbóż i rzepaku ozimego oraz soi i grochu”. Na imprezie polowej zebrali się licznie rolnicy z okolic Sielinka, doradcy z Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, przedstawiciele firm z branży hodowli roślin, których odmiany roślin były wyeksponowane w kolekcji odmian na polach oraz przedstawiciele okolicznych firm, które zajmują się zaopatrzeniem w środki produkcji rolnej.

Powitania uczestników oraz otwarcia Dnia Pola dokonał Damian Tomikowski – Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego nr 2 z siedzibą w Sielinku. Później wystąpił Zdzisław Kruk – Dyrektor Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Poznaniu, który przekazał wszystkim zebranym informacje o możliwościach i wymogach uzyskania przez gospodarstwa rolne dotacji w ramach programu priorytetowego „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”. Beneficjentem końcowym Programu są posiadacze użytków rolnych o powierzchni nieprzekraczającej 75 ha, okres kwalifikowalności kosztów od 01.06.2019 r. do 31.10.2023 r. Następnie Roman Szulc specjalista ds. produkcji roślinnej z Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu omówił elementy technologiczne i warunki meteo w okresie przygotowania kolekcji upraw w Sielinku. W kwietniu i czerwcu 2019 roku wystąpiły niedobory opadów atmosferycznych przy jednocześnie wysokich średnich temperaturach dobowych. Niedobór opadów wystąpił w tych miesiącach, ponieważ brak było zapasów wody w gruncie z okresu zimowego. Praktycznie na wszystkich uprawach wystąpiła susza glebowa, która z każdym dniem się pogłębiała. Szkody wyrządziły również ekstremalne temperatury, które wystąpiły w dniach 26 i 30 czerwca br. – powyżej 37 °C.

Tabela: Warunki meteo 2019 r. – stacja meteorologiczna w Sielinku.

Miesiąc Średnia temperatura
[°C]
Temperatura maksymalna
[°C]
Temperatura minimalna
[°C]
Opad deszczu
[mm]
styczeń 0,3 7,4 - 7,6 53,2
luty 3,9 15,3 - 5,4 13,2
marzec 6,8 20 - 1,6 39,0
kwiecień 10,7 26,9 - 2,1 8,2
maj 12,3 24,1 - 0,3 62,8
czerwiec 22,6 37,3 7,5 9,0
lipiec (do 4.07) 19,7 27,5 10,9 0,0
Razem do 4.07.2019 - - - 185,4

 

Następnie uczestnicy Dnia Pola udali się na pola z kolekcją zbóż, rzepaku ozimego oraz roślin bobowatych. Przedstawiciele firm hodowlanych HR Danko z Choryni, Poznańskiej Hodowli Roślin w Tulcach, KWS Lochow Petkus, Saatbau Polska oraz Pioneer Polska prezentowali kolejno odmiany roślin uprawnych w swoich hodowlach, omawiając ich walory i atuty hodowlane oraz nowości odmianowe. Producenci rolni natomiast porównywali poszczególne odmiany pod względem ich wymagań glebowych oraz odporności na suszę.

Zaprezentowano 168 odmian roślin uprawnych (w tym 49 z LZO):

 • 37 odmian pszenicy ozimej,
 • 12 odmian pszenżyta ozimego,
 • 18 odmian żyta ozimego,
 • 14 odmian jęczmienia ozimego,
 • 31 odmian rzepaku ozimego,
 • 7 odmian jęczmienia jarego,
 • 11 odmian pszenicy jarej,
 • 12 odmian owsa,
 • 14 odmian grochu,
 • 12 odmian soi.

Doroczne spotkanie zakończyło się integracyjną wymianą spostrzeżeń przez uczestników, zwłaszcza zaobserwowanych nowości odmianowych oraz skromnym poczęstunkiem zaserwowanym przez Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego nr 2 z siedzibą w Sielinku.

Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom oraz firmom za udział w przedżniwnym przeglądzie kolekcji odmian zbóż i rzepaku ozimego oraz soi i grochu.

Czytany 377 razy Ostatnio zmieniany 11 lipca 2019

Galeria