09 marca 2018

Konferencja w Sielinku z Integrowanej Ochrony Roślin

Opracowanie: Andrzej Obst • Zamieszczenie: Sebastian Woźniak
  • wielkość czcionki Zmniejsz czcionkę Zmniejsz czcionkę Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
  • PDF
  • Wydrukuj
  • Email
  • Galeria
Oceń ten artykuł
(4 głosów)

W dniu 28.02.2018 r. w Sielinku odbyła się Konferencja zorganizowana przez WODR w Poznaniu, dotycząca zagadnień związanych z rozwiązywaniem problemów jakie niosą wyzwania zbliżającego się sezonu wegetacyjnego.   

Zaproszenie na przedmiotowe spotkanie w dniu jw. zostało skierowane do rolników, doradców oraz uczniów szkoły rolniczej w Trzciance.

Tematyka konferencji pozwoliła na poznanie zagadnień z integrowanej ochrony roślin, monitoringu agrofagów, zagrożeń ze strony chorób roślin uprawnych, rozpoznawania agrofagów, systemów decyzyjnych, doboru odmian roślin, nawożenia itp. Wykładowcami byli znakomici specjaliści Instytutu Ochrony Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu i przedstawiciele współpracujących Firm z branży rolniczej.

 W integrowanej ochronie roślin należy wykorzystywać w pełni wiedza o agrofagach (w szczególności o ich biologii, występowaniu i szkodliwości) w celu określenia optymalnych terminów dla podejmowania działań zwalczających te organizmy, a także wykorzystywać naturalne występowanie organizmów pożytecznych, w tym drapieżców i pasożytów organizmów szkodliwych dla roślin lub ich introdukcję. Podstawowym elementem integrowanej ochrony roślin powinno być świadome zarządzanie uprawami oparte na znajomości warunków klimatyczno-glebowych gospodarstwa. Decyzje o wykonaniu zabiegów ochrony roślin powinny być podejmowane w oparciu o monitoring występowania organizmów szkodliwych, z uwzględnieniem progów ekonomicznej szkodliwości. Dokonując wyboru środków ochrony roślin należy brać pod uwagę ich selektywność i klasyfikację. Ponadto, stosowanie środków ochrony roślin powinno być ograniczone do niezbędnego minimum, w szczególności poprzez zredukowanie dawek lub ograniczenie ilości wykonywanych zabiegów.

Tematyka Konferencji spotkała się z dużym zainteresowaniem słuchaczy, w konferencji uczestniczyło ok. 130 osób. Przedstawiciele współpracujących firm obsługujących rolnictwo zaprezentowali szeroki wachlarz produktów obejmujących materiał siewny, nawozy mineralne i dolistne oraz ochronę chemiczną upraw.

Organizatorzy są przekonani, że spotkanie ze specjalistami i ich wiedzą,  przyczyni się do poszukiwania rozwiązań, które pozwolą zapewnić właściwy dobór gatunków i odmian, technologie ich uprawy oraz ochronę przed organizmami szkodliwymi na odpowiednim poziomie.

Czytany 891 razy