Nowości z Nowego Tomyśla
27 września 2018

Dzień Kukurydzy w Sielinku

Opracowanie: Dominik Głodek • Zamieszczenie: Sebastian Woźniak
W dniu 26.09.2018 r. na polach demonstracyjnych WODR w Sielinku zgodnie z wieloletnią tradycją odbył się Dzień Kukurydzy. Tematyka szkolenia obejmowała najważniejsze zagadnienia jakimi zainteresowani są rolnicy uprawiający tą coraz popularniejszą w Polsce roślinę.  Wszystkich zgromadzonych na polu przywitał kierownik PZDR w powiecie nowotomyskim Pan Krzysztof Labok. Następnie Roman Szulc – specjalista d/s integrowanej ochrony roślin przedstawił technologię uprawy w roku 2018 na podstawie przygotowanej karty technologicznej. Zwrócił przy tym uwagę na niekorzystne warunki atmosferyczne w bieżącym roku które nie sprzyjały uprawie nie tylko kukurydzy, ale i pozostałych roślin uprawnych. Kolejnym prelegentem był przedstawiciel firmy COMPO, która propaguje w Polsce…
21 września 2018

„Sposób na Sukces” relacja z XVIII Gali Finałowej Konkursu

Opracowanie: Przemysław Tramowski • Zamieszczenie: Sebastian Woźniak
W dniu 11.09.2018  roku wraz z Dyrektorem WODR w Poznaniu Panią Wiesławą Nowak i Kierownikiem PZDR w powiecie nowotomyskim Panem Krzysztofem Labok uczestniczyłem w XVIII Gali Finałowej Ogólnopolskiego Konkursu „Sposób na Sukces”, która odbyła się Rezydencji  Belweder w Warszawie. Honorowy patronat nad XVIII edycją konkursu objął Pan Andrzej Duda Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej oraz Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Rada programowa  wyłoniła finalistów w następujących kategoriach: Indywidualnej – 6 podmiotów, Rodzinnej – 5 podmiotów, Inicjatyw na rzecz rozwoju społeczności lokalnych -  4 podmioty. Miło mi nadmienić, że laureatami XVIII edycji konkursu zostali przedsiębiorcy z terenu powiatu…
Ostatnio zmieniany 21 września 2018
17 lipca 2018

Zestawienie wyników plonowania odmian rzepaku ozimego 2018 r. na kolekcji odmian rzepaku WODR w Sielinku

Opracowanie: Roman Szulc • Zamieszczenie: Sebastian Woźniak
W tym roku już w dniu 6 lipca dokonano zbioru rzepaku ozimego z kolekcji odmian na polach demonstracyjnych WODR w Sielinku. Przy zbiorze dokonano ważenia plonów z poletek. Tegoroczne zbiory zostały przyspieszone o dwa tygodnie z powodu występującej suszy. Chciałbym nadmienić, że w Sielinku w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 spadło 147,4 mm opadów a w miesiącach, w których rzepak wymaga dużo wody  tj.  kwiecień  37,4 mm , maj 13,2 mm, czerwiec  26,4 mm  przy wysokich temperaturach, a nawet wręcz  upałach. L.p. Nazwa odmiany rzepaku Typ odmiany Firma / hodowca Wydajność w dt/ha Wilgotność w czasie zbioru…
Ostatnio zmieniany 17 lipca 2018
09 marca 2018

Konferencja w Sielinku z Integrowanej Ochrony Roślin

Opracowanie: Andrzej Obst • Zamieszczenie: Sebastian Woźniak
W dniu 28.02.2018 r. w Sielinku odbyła się Konferencja zorganizowana przez WODR w Poznaniu, dotycząca zagadnień związanych z rozwiązywaniem problemów jakie niosą wyzwania zbliżającego się sezonu wegetacyjnego.    Zaproszenie na przedmiotowe spotkanie w dniu jw. zostało skierowane do rolników, doradców oraz uczniów szkoły rolniczej w Trzciance. Tematyka konferencji pozwoliła na poznanie zagadnień z integrowanej ochrony roślin, monitoringu agrofagów, zagrożeń ze strony chorób roślin uprawnych, rozpoznawania agrofagów, systemów decyzyjnych, doboru odmian roślin, nawożenia itp. Wykładowcami byli znakomici specjaliści Instytutu Ochrony Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu i przedstawiciele współpracujących Firm z branży rolniczej.  W integrowanej ochronie roślin należy wykorzystywać w pełni…
21 lutego 2018

WSPÓLNIE DLA WIELKOPOLSKIEJ WSI - FOTORELACJA Z SIELINKA

Opracowanie: Sebastian Woźniak
Ostatnio zmieniany 21 lutego 2018
21 lutego 2018

Spotkanie hodowców bydła mięsnego w Sielinku

Opracowanie: Sebastian Woźniak
W czwartek, 8 lutego w Sielinku odbyło się szkolenie zorganizowane przez Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego. Spotkanie otworzyli prezes zarządu PZHiBM Jacek Zarzecki oraz dyrektor WODR w Poznaniu Wiesława Nowak. Serię czterech wykładów rozpoczął lekarz weterynarii Wojciech Wójcik, który zebranym szczegółowo opowiedział o tym, jak prowadzić hodowlę, aby nie leczyć chorób, tylko im zapobiegać. Następnie dr inż. Marcin Gołębiewski objaśnił uwarunkowania ekonomiczne w hodowli bydła, powołując się na przykłady działań za granicą. Po przerwie Andrzej Poźniak jako przedstawiciel ARiMR w Poznaniu przedstawił możliwości wsparcia hodowli bydła mięsnego w ramach PROW 2014-2020. Zaprezentowano też przykłady możliwości from współpracy z…
Ostatnio zmieniany 21 lutego 2018
01 lutego 2018

O problemach uprawy buraka cukrowego w Sielinku

Opracowanie: Dominik Głodek • Zamieszczenie: Sebastian Woźniak
W środę 31.01.2018 r. w Sali Muzeum Gospodarki Mięsnej w Sielinku odbyło się szkolenie dla producentów buraków cukrowych. Organizatorem spotkania był Wielkopolski Związek Plantatorów Buraka Cukrowego – Zarząd Rejonowy przy Cukrowni Nordzucker w Opalenicy.  Prowadzący – Sylwester Kamyszek – prezes zarządu przywitał tłumnie przybyłych gości. Pełna sala zainteresowanych rolników świadczyła o tym że uprawa buraków cukrowych na tym terenie cieszy się nadal dużym powodzeniem i rolnicy  wiążą z nią swoją przyszłość. Pierwszy wykład przeprowadził dr Witold Szczepaniak z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Przedstawił wpływ warunków pogodowych na wartość żywieniową stanowiska przeznaczonego pod uprawę buraka cukrowego. Było to kompendium wiedzy na…
Ostatnio zmieniany 01 lutego 2018
Ostatnio zmieniany 11 stycznia 2018
29 grudnia 2017

To był rok, trudny rok ….

Opracowanie: Gabriela Borowiak • Zamieszczenie: Sebastian Woźniak
To był rok, trudny rok …. obfitujący w pogodowe niespodzianki. Czarną serię tych niespodzianek rozpoczęły wiosenne przymrozki, które znacznie uszkodziły zawiązki lub kwiaty drzew owocowych, w szczególności wiśni, czereśni, śliwy, brzoskwiń czy moreli. W gminie Lwówek dotkniętych przymrozkami wiosennymi zostało 186 ha upraw (przede wszystkim sadów wiśni, czereśni, brzoskwiń, śliw), w tym 147 ha straty były powyżej 70%. Dotknięte tą klęską zostały 43 gospodarstwa. Straty spowodowane niską temperaturą były zróżnicowane w zależności od położenia plantacji, wieku i odmiany oraz w jakiej fazie rozwoju znajdowało się drzewko w czasie przymrozków. Dodatkowo w czasie kwitnienia ciągłe opady deszczu utrudniały oblot pszczół i…