05 stycznia 2019

Podsumowanie Spotkań Lokalnej Grupy Dyskusyjnej w 2018 roku z zakresu: Ochrona Roślin Wyróżniony

Opracowanie: Damian Tomikowski • Zamieszczenie: Paweł Konieczny
  • wielkość czcionki Zmniejsz czcionkę Zmniejsz czcionkę Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
  • PDF
  • Wydrukuj
  • Email

Doradcy PZDR Międzychód – Henryk Piechowiak, Damian Tomikowski,

Paweł Konieczny

Zgodnie z planem działalności na rok 2018 zorganizowano cztery spotkania w ramach Lokalnej Grupy Dyskusyjnej. Podczas tych wydarzeń omawiano: możliwości zastosowania różnych metod integrowanej ochrony roślin, ograniczanie występowania chorób grzybowych, określone progi szkodliwości, zwalczanie szkodników i chwastów, zastosowanie metody chemicznej z uwzględnieniem doboru środków selektywnych. Ich organizatorem byli doradcy: Henryk Piechowiak, Damian Tomikowski oraz Paweł Konieczny a grupy skupiały uczestników z tego terenu powiatu międzychodzkiego. Poruszano zarówno kwestie techniki stosowania środków, metodykę zabiegów, regulacje prawne oraz celowość i skuteczność ochrony chemicznej. Charakter spotkań grupy oferował dużą swobodę, stąd każdy uczestnik mógł wyrazić własne zdanie bez skrępowania. Właśnie ta cecha szczególnie odróżniała tę formę doradczą od innych metod szkoleniowych. Rozmowa kierowana przez doradcę pozwalała na wymianę spostrzeżeń i doświadczeń związanych z tematyką. Rolnicy przedstawiali zarówno swoje sukcesy w tej materii jak również porażki. Często podejmowano próby analizy  zaistniałych niepowodzeń i starano się wspólnie odpowiedzieć na pytanie o przyczyny takiego stanu rzeczy oraz ustalić odpowiednie wnioski. Jednym z częstych wątków były też obowiązki rolników związane z wymaganą dokumentacją, wymogami Zasad Wzajemnej Zgodności a także ewentualnymi konsekwencjami i sankcjami wynikającymi z nieprzestrzegania przepisów. Wzbogacono tematykę też o wchodzące regulacje dotyczące azotanów pochodzących ze źródeł rolniczych, które obowiązują od stycznia 2019 roku. Spotkania tego typu w ocenie rolników są bardzo potrzebne, ponieważ umożliwiają wymianę poglądów, doświadczeń a także polepszają integrację środowiska wiejskiego. Pozwala to również na odpowiednie przygotowanie się rolników do kontroli ze strony różnych instytucji i dostosowywanie się do spełnienia obowiązku stosowania zasad integrowanej ochrony.  W świetle dużego zainteresowania uczestnictwem, aktywnego udziału i entuzjazmu rolników zapowiedziano kontynuację prowadzenia grupy dyskusyjnej o tej  tematyce oraz elementy nowej Dyrektywy azotanowej w roku 2019.

Czytany 727 razy