Nowości z Leszna
08 lutego 2019

Szkolenia chemizacyjne dla rolników w powiecie leszczyńskim

Opracowanie: Kamila Stachowiak
Okres zimowy to czas szkoleń dla rolników. Każde spotkanie szkoleniowe daje możliwość poszerzenia wiedzy, zdobycia informacji o nowościach i przepisach związanych ze stosowaniem środków ochrony roślin. W myśl obowiązujących przepisów zaświadczenie o ukończeniu szkolenia jest ważne przez okres 5 lat od daty jego wydania. Po tym okresie należy odbyć 1-dniowe szkolenie uzupełniające dające uprawnienia do stosowania środków ochrony roślin. Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego podczas przeprowadzanych szkoleń zwraca uwagę na bezpieczne i odpowiedzialne stosowanie środków ochrony roślin według zasad integrowanej ochrony roślin. Celem integrowanej ochrony roślin jest minimalizacja problemu u źródła, czyli zapobieganie występowaniu organizmów szkodliwych poprzez stosowanie odpowiedniego płodozmianu, właściwej…
07 stycznia 2019

Uprawa przewódki na terenie gminy Krzemieniewo

Opracowanie: Zbigniew Kaczmarek • Zamieszczenie: Kamila Stachowiak
Przewódki to odmiany zbóż jarych - niektóre pszenice, pszenżyta i żyta, które wysiewane są późną jesienią, kiedy istnieje jeszcze możliwość wykonania zabiegów uprawowych. Jak wiemy praca rolnika to często „ laboratorium pod gołym niebem”, z tego względu wielu boi się podjąć ryzyka uprawy roślin zwanych przewódkami. Czy warto zaryzykować? Najczęściej ten dylemat dotyka rolników, którzy ze względu na opóźniony termin zbioru roślin poprzedzających, takich jak buraki czy kukurydza na ziarno, muszą się zmierzyć z tym problemem. Przewaga roślin przewódkowych jest najbardziej widoczna suchą wiosną, gdy rusza wegetacja, wtedy odmiany przewódkowe posiadają już rozwinięty system korzeniowy, który pozwala na pobieranie wody…
28 grudnia 2018

Jak wyglądają nasze oziminy w ostatnich dniach 2018 roku?

Opracowanie: Zbigniew Kaczmarek • Zamieszczenie: Kamila Stachowiak
Ocenić zboża jest o tyle trudno, że ocena taka dotyczy kilku gatunków roślin, wysiewanych w różnych okresach, począwszy od pierwszych dni września, a skończywszy na drugiej połowie października. Ale od początku. Roślinami które krzewią się tylko jesienią jest żyto i jęczmień Obserwując ich uprawy można dostrzec, że dobrze się rozkrzewiły, co może w przyszłym roku prognozować dobre plonowanie. Świadczy to również o niezłym przygotowaniu się roślin do zimy. Również pszenżyto rozpoczęło rozkrzewianie i ma już co najmniej po 2 rozkrzewienia. Pszenice, nawet te, które wysiane były dość późno mają najmniej po 4 liście. Stan fitosanitarny też prezentuje się dobrze, mimo…
28 grudnia 2018

Stan uprawy rzepaku w gminie Krzemieniewo na koniec grudnia

Opracowanie: Zbigniew Kaczmarek • Zamieszczenie: Kamila Stachowiak
Okres siewu rzepaku, który przypada w naszym rejonie od 20 sierpnia do pierwszych dni września nie był najkorzystniejszym na tego typu działania. Wysokie temperatury przy ogromnym deficycie opadów sprawiły, że rolnicy z dużą obawą patrzyli na wschodzący rzepak. Szczęśliwie w trzeciej dekadzie września wystąpił niewielki opad, który pomógł rosnącym rośliną. Wysokie temperatury, które nadal panowały w tym okresie sprawiły, że wystąpiło duże zagrożenie ze strony szkodników (mszyce, śmietki). Rolnicy zmuszeni zostali do walki ze szkodnikami, a rosnące rośliny rzepaku wymusiły co najmniej 1 krotne skrócenie pędów.                          Na koniec grudnia można powiedzieć, że rzepak dobrze przygotował się do zimy. Rośliny mają…
28 grudnia 2018

Gniecenie i zakiszanie ziarna kukurydzy sposobem na doskonałe przechowywanie

Opracowanie: Zbigniew Kaczmarek • Zamieszczenie: Kamila Stachowiak
Rosnąca popularność uprawy kukurydzy na ziarno wymusiła konieczność odpowiedniego zachowania ziarna, w jak najlepszym stanie, dostosowanym do skarmiania zwierząt. Ziarno kukurydzy przed zakiszaniem w tzw. bagach zostaje zgniecione, co sprzyja lepszej strawności. Zebrane ziarno o wilgotności 25-30%, tak jak to miało miejsce w roku bieżącym, upakowane przez prasę silosującą do worka foliowego, już po 3-4 tygodniach nadaje się do skarmiania. Uzyskujemy tym sposobem doskonałą paszę dla bydła po uprzednim  uzupełnieniu jej koncentratem białkowym lub witaminowym. W żywieniu krów mlecznych, jak i opasów, może być skarmiane w ilościach 6-8 kg. Na zdjęciu gniotownik ziarna ROmiLL M2 gotowy do pracy oraz elementy…
Ostatnio zmieniany 28 grudnia 2018
20 grudnia 2018

Przypominamy o zasadach ochrony wód przed zanieczyszczeniami ze źródeł rolniczych

Opracowanie: Mirosław Nowicki • Zamieszczenie: Kamila Stachowiak
Od 1 stycznia 2019 roku obowiązywać zacznie zapis dotyczący obowiązku corocznego wykonania planu nawożenia azotem. Plan ten należy przechowywać przez 3 lata. Dotyczy on podmiotów zajmujących się hodowlą drobiu posiadających powyżej 40 000 stanowisk, osób prowadzących hodowlę trzody chlewnej z liczbą powyżej 2000 świń lub 750 macior, a także rolników gospodarujących na powierzchni powyżej 100 ha użytków rolnych lub uprawiających intensywne uprawy: pszenicę, pszenżyto, żyto mieszańcowe, kukurydzę, burak cukrowy i pastewny, ziemniak późny, warzywa polowe na areale powyżej 50 ha lub posiadających co najmniej 60 DJP średniorocznie. W gospodarstwach utrzymujących drób w obsadzie 40 tys. stanowisk lub świnie (waga ponad 30…
Ostatnio zmieniany 20 grudnia 2018
20 grudnia 2018

Spotkanie przedświąteczne Koła Gospodyń Wiejskich w Brennie

Opracowanie: Małgorzata Siekierska • Zamieszczenie: Kamila Stachowiak
Jak co roku Koło Gospodyń Wiejskich w Brennie organizuje spotkanie przed świętami Bożego Narodzenia. W tym roku odbyło się ono 12 grudnia. Przed spotkaniem organizuje się zbiórkę odzieży przeznaczonej dla osób potrzebujących takiej formy wsparcia. Dbając o zachowanie tradycyjnych form obchodów Świąt Bożego Narodzenia Koło Gospodyń Wiejskich w Brennie stara się, by nasze dziedzictwo kulinarne przetrwało. Tematem spotkania był pokaz kulinarny połączony z degustacją tradycyjnych potraw wigilijnych i tych związanych z nadchodzącym karnawałem. Zainteresowanie jest zawsze duże i dlatego członkinie koła starają się, by przygotowane menu wszystkim smakowało. Nie tylko jedzenie, ale też własnoręczne przygotowanie stroików świątecznych jest celem tego spotkania.…
Ostatnio zmieniany 20 grudnia 2018
20 grudnia 2018

Sprawozdanie z Lokalnej Grupy Dyskusyjnej w 2018 roku - gmina Wijewo i Włoszakowice

Opracowanie: Małgorzata Siekierska • Zamieszczenie: Kamila Stachowiak
Tematem przewodnim lokalnej grupy dyskusyjnej była produkcja ziemniaka i wymiana doświadczeń. W ciągu roku odbyły się 4 spotkania  LGD, na których skupialiśmy się na integrowanej ochronie ziemniaka omawiając także niekonwencjonalne, biologiczne metody po to, by eliminować pozostałości środków ochrony roślin w produkcie wprowadzanym na rynek. Prowadzony był monitoring zarazy ziemniaczanej i omawiane działanie zastosowanych środków do zwalczania zarazy ziemniaczanej. Kilkuletnie obserwacje związane z zastosowaniem systemu wspomagającego podejmowanie decyzji w ochronie roślin skutkuje tym, że pomimo iż produkcja w tym terenie nie jest znacząca, zainteresowanie było zadowalające. Obserwacje prowadzone były na odmianach: Lilly, Jelly, Bellarosa i Vineta. Ta ostatnia w  uprawie…
Ostatnio zmieniany 20 grudnia 2018
19 grudnia 2018

Spotkanie informacyjne w sprawie dofinansowania dla KGW w gminie Rydzyna

Opracowanie: Mirosław Nowicki • Zamieszczenie: Kamila Stachowiak
Dnia 10 grudnia 2018 roku w restauracji "Rydzynianka" w Rydzynie odbyło się spotkanie dotyczące rejestracji Kół Gospodyń Wiejskich w związku z wejściem w życie ustawy o kołach gospodyń wiejskich. Tematem wiodącym spotkania było przybliżenie formy i zasad dobrowolnego zrzeszania się KGW, tryb ich zakładania, jak również to, jaką pomoc finansową w postaci dotacji z tego tytułu można otrzymać. Gośćmi spotkania byli: przedstawiciel Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna oraz doradca gminnego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Ustawa o kołach gospodyń wiejskich określa zasady ich tworzenia. Zgodnie z zapisami ustawy koło jest dobrowolną organizacją zrzeszającą mieszkańców wsi, która może reprezentować ich interesy i działać na…
Ostatnio zmieniany 19 grudnia 2018