Nowości z Leszna
27 lutego 2017

Spotkanie z rolnikami i mieszkańcami wsi w Święciechowie

Opracowanie: Kamila Stachowiak • Zamieszczenie: Kamila Stachowiak
W powiecie leszczyńskim w dniu 16.02.2017 roku w sali wiejskiej w Święciechowie, w ramach cyklu spotkań z rolnikami i mieszkańcami wsi, odbyło się spotkanie zorganizowane pod patronatem Wojewody Wielkopolskiego „Wspólnie dla wielkopolskiej wsi”. Przedstawiciele Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Inspektoratu Weterynarii, Agencji Rynku Rolnego, Agencji Nieruchomości Rolnych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego przedstawiali zebranym aktualne zagadnienia dotyczące swojej działalności na rzecz rolnictwa i obszarów wiejskich. Przedstawiono harmonogram planowanych naborów wniosków w 2017 roku działań realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Omówiono możliwości uzyskania wsparcia w ramach działania: „Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” oraz „Restrukturyzacja małych…
16 lutego 2017

Wielkopolskie Forum Rolnicze w Osiecznej

Opracowanie: Kamila Stachowiak • Zamieszczenie: Kamila Stachowiak
15 lutego 2017 roku w Osiecznej pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela zorganizowano Forum Rolnicze. Na spotkanie zaroszono rolników z gminy Osieczna i Krzemieniewo. Wielkopolska Izba Rolnicza organizuje je wspólnie z partnerami instytucjonalnymi i społecznymi. Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego corocznie uczestniczy w tych spotkaniach. Fora Rolnicze to w Wielkopolsce inicjatywa ciesząca się zainteresowaniem rolników. Uczestnicy forów wielokrotnie podkreślali, że warto spotkać się przed rozpoczęciem nowego sezonu uprawowego i w gronie zainteresowanych osób podyskutować o aktualnych problemach wsi i rolnictwa. Spotkania te są płaszczyzną do wymiany informacji oraz dyskusji o aktualnych problemach wsi i rolnictwa. Stwarzają także możliwość bezpośredniego kontaktu…
Ostatnio zmieniany 16 lutego 2017
09 lutego 2017

Zaproszenie na spotkanie z rolnikami i mieszkańcami wsi w Święciechowej

Opracowanie: ARiMR • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
Ostatnio zmieniany 09 lutego 2017
28 grudnia 2016

Zakład Doświadczalny Pawłowice

Opracowanie: Zbigniew Kaczmarek • Zamieszczenie: Kamila Stachowiak
Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy Zakład Doświadczalny Pawłowice gospodaruje na powierzchni 1860 ha użytków rolnych, w tym 1720ha gruntów ornych i 140 ha użytków zielonych. W strukturze zasiewów dominują uprawy zbożowe, które stanowią prawie połowę powierzchni upraw. Pozostałe zasiewy to: rzepak, buraki cukrowe oraz rośliny pastewne, takie jak kukurydza czy lucerna. Precyzyjne rolnictwo oparte o właściwe nawożenie i ochronę roślin pozwoliło na osiągnięcie wysokich wyników produkcyjnych. Jednak Zakład Doświadczalny Pawłowice to nie tylko uprawy polowe, ale przede wszystkim hodowla zwierząt. Przykładem niech będzie Centralny Ośrodek Hybrydyzacji – jednostka zajmująca się wprowadzaniem do hodowli linii męskich przydatnych do krzyżowania z liniami ras…
Ostatnio zmieniany 07 czerwca 2017
27 grudnia 2016

Ośrodek Hodowli Zarodowej Garzyn Sp. z o.o.

Opracowanie: Zbigniew Kaczmarek • Zamieszczenie: Kamila Stachowiak
Ośrodek Hodowli Zarodowej Garzyn Sp. z o.o. gospodaruje na obszarze 3148 ha. Prowadzi zarówno produkcję roślinną, jak i hodowle i chów zwierząt. Hodowla w OHZ obejmuje trzy gatunki zwierząt: bydło mleczne, trzodę chlewną i owce. Wśród upraw roślinnych główną uprawą są rośliny zbożowe łącznie z kukurydzą na ziarno. Uzyskiwane plony stanowią powód do dumy i kształtują się na poziomie 5 do ponad 7 ton z ha. Również plony rzepaku osiągają często ponad 4 t. W roku bieżącym specyficzne warunki pogodowe nie pozwoliły na osiągnięcie tego poziomu. Plony buraków cukrowych zazwyczaj zdecydowanie przekraczają poziom 60 t z ha. Uzyskiwane wyniki produkcyjne…
Ostatnio zmieniany 27 grudnia 2016
22 grudnia 2016

Finał konkursu BHP w Lesznie

Opracowanie: Marek Kmiećkowiak • Zamieszczenie: Kamila Stachowiak
W dniu 16 grudnia 2016 w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych w Lesznie odbył się XXI Finał Konkursu „Bezpieczeństwo pracy w gospodarstwie indywidualnym”. Organizatorami konkursu oraz sponsorami były Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Rawiczu oraz Państwowa Inspekcja Pracy Oddział w Lesznie. Do finałowej rozgrywki stanęło 12 dwuosobowych drużyn (opiekun i uczeń). Ostateczne wyniki konkursu przedstawiają się następująco: I miejsce – drużyna Zespołu Szkół Przyrodniczo-Technicznych CKU w Bojanowie, II miejsce – drużyna Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie, III miejsce – drużyna Zespołu Szkół Rolniczych w Grabonogu, IV miejsce – drużyna Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych w Lesznie.  
Ostatnio zmieniany 22 grudnia 2016
12 grudnia 2016

Seminarium wyjazdowe doradców specjalizujących się w uprawie i nawożeniu zbóż i kukurydzy w Zakładzie PDO w Śremie Wójtostwie

Opracowanie: Mirosław Nowicki, Kamila Stachowiak • Zamieszczenie: Kamila Stachowiak
W dniu 25.11.2016 r. doradcy powiatowi Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu specjalizujący się w uprawie i nawożeniu zbóż i kukurydzy gościli w Zakładzie Doświadczalnym Oceny Odmian w Śremie Wójtostwie. Wizyta była okazją do przedstawienia organizacji i działalności naukowo-badawczej Zakładu. Podczas spotkania zaprezentowano problematykę badań i doświadczeń odmianowych oraz sposób prowadzenia badania mrozoodporności zbóż. Zwiedzono też szklarnie z roślinami ozdobnymi. W dalszej części spotkania podsumowano efekty stosowania środka Humus Active, produkowanego przez firmę „EKODARPOL”. Uniwersalny ekologiczny polepszacz glebowy, zawierający 90% substancji organicznych w postaci trwałej aktywnej próchnicy i pozytywnych mikroorganizmów, stosowany był w doświadczeniach polowych prowadzonych w ramach demonstracji technologicznych.…
Ostatnio zmieniany 12 grudnia 2016
06 grudnia 2016

Forum Kobiet 2016

Opracowanie: Maria Cicha • Zamieszczenie: Kamila Stachowiak
Dnia 16 listopada 2016 roku w Centrum Wystawowo-Edukacyjnym w Gołaszynie odbyło się kolejne Forum Kobiet. Uczestniczyło w nim 13 Kół Gospodyń Wiejskich. Powiat leszczyński reprezentowały następujące koła: Zbarzewo, Jezierzyce Kościelne, Przybyszewo, Bukówiec Górny, Potrzebowo i Brenno. Podczas pobytu w Gołaszynie Panie mogły wysłuchać dwóch wykładów: „Wielkopolskie zwyczaje świąteczne związane z Bożym Narodzeniem” oraz „Wielkopolskie dziedzictwo kulturowe jako wartość zasługująca na zachowanie” Aldony Jankowskiej, głównego specjalisty ds. ROW w Poznaniu. Na koniec wykładów został przeprowadzony konkurs wiedzy o wielkopolskim dziedzictwie kulturowym. Zwycięzcą została Pani Barbara Sadowska z powiatu leszczyńskiego, z Koła Gospodyń Wiejskich Przybyszewo. W czasie imprezy odbył się również pokaz…
29 listopada 2016

50 lat Koła Gospodyń Wiejskich w Radomyślu

Opracowanie: Małgorzata Siekierska • Zamieszczenie: Kamila Stachowiak
Radomyśl jest niewielką wsią w gminie Wijewo w powiecie leszczyńskim. Niewielką, ale prężną. Działania na rzecz wspólnej sprawy są postrzegane przez mieszkańców jako ważne i bardzo potrzebne. Doniosłą rolę pełni tu od 50 lat Koło Gospodyń Wiejskich. Powstało 19.03.1966 roku i od początku zaczęły się formować jego struktury. Nie było jeszcze wtedy wspólnego miejsca spotkań. Świetlicę wiejską otwarto w 1979 r. Działalność koncentrowała się na różnych sprawach, w zależności od potrzeb. Były kursy gotowania i pieczenia, imprezy dla dzieci, wypożyczalnia naczyń dla mieszkańców wsi, dystrybucja piskląt, konkursy dotyczące higieny mleka czy estetyki ogrodów przydomowych. Szczęśliwym trafem osoby kierujące działaniami koła były…
Ostatnio zmieniany 29 listopada 2016