Nowości z Leszna
19 grudnia 2018

Wykorzystanie podłoża po pieczarkach a program azotanowy

Opracowanie: Małgorzata Siekierska • Zamieszczenie: Kamila Stachowiak
W momencie wejścia w życie nowych wymogów związanych z ograniczeniem zanieczyszczenia azotem pochodzenia rolniczego powstało wiele pytań o to, jak prawidłowo, zgodnie z wymogami programu nawozić azotem i jak traktować niektóre źródła azotu trafiające na pola. Jednym z takich produktów jest podłoże po produkcji pieczarek. Rozporządzenie Ministra Środowiska z 9.12.2015 r. kwalifikuje podłoże jako odpad poprodukcyjny. Polskie ustawodawstwo nakazuje kompostować je i stosować doglebowo. Ze względu na kwalifikację podłoża trzeba przed zastosowaniem go na gruntach rolniczych posiadać pozwolenie ze starostwa  na zastosowanie takiego produktu. Podłoże po pieczarkowe posiada korzystne  fizyczne i chemiczne właściwości pozwalające wykorzystać je w rolnictwie. Skład chemiczny…
Ostatnio zmieniany 19 grudnia 2018
19 grudnia 2018

Platforma Sygnalizacji Agrofagów

Opracowanie: Kamila Stachowiak
Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu, we współpracy z Instytutem Ogrodnictwa w Skierniewicach oraz Instytutem Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach uruchomił portal internetowy „Platforma Sygnalizacji Agrofagów” – dostępny pod adresem www.agrofagi.com.pl. Jest to zadanie realizowane w ramach Programu Wieloletniego Instytutu Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy na lata 2016-2020. Najistotniejszą funkcją „Platformy sygnalizacji Agrofagów”  jest możliwość  publicznego udostępniania wyników monitorowania organizmów szkodliwych w uprawach rolniczych i sadowniczych. Jest to narzędzie umożliwiające wszystkim zainteresowanym podmiotom współpracę w obszarze ochrony roślin. Narzędzie to dostarcza informacji na temat  metodyki monitorowania i sygnalizacji agrofagów, metodyki integrowanej produkcji roślin, internetowych  programów  ochrony do wspomagania decyzji o…
Ostatnio zmieniany 19 grudnia 2018
12 października 2018

Spotkanie na temat zmian w prawie łowieckim

Opracowanie: Zbigniew Kaczmarek • Zamieszczenie: Kamila Stachowiak
W dniu 5 października 2018 roku w Nowym Belęcinie odbyło się spotkanie rolników z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego oraz Lasów Państwowych. Organizatorem spotkania pt.: „Prawo łowieckie w aspekcie społecznym, środowiskowym, rolniczym i ekonomicznym” była Wielkopolska Izba Rolnicza. Pierwszym prelegentem był lekarz weterynarii Pan Aleksander Trzmiel, który zapoczątkował spotkanie poruszając temat afrykańskiego pomoru świń oraz bioasekuracji. Następnie głos zabrał Pan Tomasz Furmańczyk przedstawiciel Lasów Państwowych – pracownik Nadleśnictwa Karczma Borowa. Przedstawił strukturę organizacyjną oraz wieloletnie łowieckie plany hodowlane oraz działania realizowane na terenie nadleśnictwa. Z uzyskanych informacji wynika, że w wyniku  zwiększonego odstrzału interwencyjnego  zagęszczenie dzików zmniejszyło się do poziomu 0,1 szt. na 1…
12 września 2018

Ogólnopolski Festiwal Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych w Wilkowicach

Opracowanie: Anna Łukaszyk-Kędziora • Zamieszczenie: Kamila Stachowiak
Już po raz XVII w Wilkowicach, w gminie Lipno (powiat leszczyński) odbył się Ogólnopolski Festiwal Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych im. Jerzego Samelczaka. W Festiwalu udział wzięło blisko 200 kolekcjonerów z Klubu Miłośników Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych „Traktor i Maszyna”. Do Wilkowic przyjechało ponad 300 różnego rodzaju maszyn, zdecydowana większość z nich to ciągniki rolnicze. Lanz Buldogi, Ursusy i Fordy od samego rana wypełniały teren festiwalu hałasem silników i zapachem spalin. Przez dwa dni plac wystawowy odwiedziło blisko 25 tysięcy osób. Tradycją stało się już, że podczas imprezy wybiera się „Kolekcjonera Roku”. W tym roku tytuł ten przypadł Markowi Kozłowskiemu i Leszkowi…
20 sierpnia 2018

Jak mocno susza odciśnie swoje piętno na hodowli bydła?

Opracowanie: Mirosław Nowicki • Zamieszczenie: Kamila Stachowiak
Susza bardzo komplikuje życie rolników, a zwłaszcza hodowców bydła. Nie inaczej jest w gminie Rydzyna, gdzie mimo zapowiedzi meteorologów, ilość opadów jest raczej symboliczna. Plonowanie zbóż było w tym roku bardzo zróżnicowane. Trawy powysychały - drugi pokos był bardzo niski albo zerowy. Lucerna trochę odrosła, ale była bardzo rzadka. Susza trwa nadal, uprawy  kukurydzy zasychają, zwłaszcza na gruntach niższych klas bonitacyjnych. Rolnicy już decydują się na jej zbiór, aby nie pogłębiać strat. Problemem jest dokupienie pasz objętościowych za względu na ograniczoną ich podaż, jak i wysokość oferowanych cen. Przykładowo 1 ha kukurydzy na pniu to wydatek rzędu  5000 – 6000…
Ostatnio zmieniany 20 sierpnia 2018
27 lutego 2018

Forum Rolnicze w powiecie leszczyńskim

Opracowanie: Kamila Stachowiak • Zamieszczenie: Kamila Stachowiak
W dniu 23 lutego 2018 w Lesznie odbyło się Forum Rolnicze. Wielkopolska Izba Rolnicza zorganizowała je wspólnie z partnerami instytucjonalnymi i społecznymi. Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego corocznie uczestniczy w tych spotkaniach. Uczestnicy forum wielokrotnie podkreślali, że warto spotkać się przed rozpoczęciem wiosennego sezonu uprawowego i w gronie zainteresowanych osób podyskutować o aktualnych problemach wsi i rolnictwa. Spotkania te dają możliwość dyskusji o aktualnych problemach związanych z prowadzeniem produkcji rolniczej. Stwarzają także możliwość bezpośredniego kontaktu rolnikom i producentom z przedstawicielami instytucji działających w obszarze rolnictwa. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Powiatowego Inspektoratu Ochrony Roślin i…
Ostatnio zmieniany 04 kwietnia 2018
29 stycznia 2018

Spotkanie "Wspólnie dla wielkopolskiej wsi" w powiecie leszczyńskim

Opracowanie: Kamila Stachowiak • Zamieszczenie: Kamila Stachowiak
W dniu 23 stycznia 2018 roku we Włoszakowicach w powiecie leszczyńskim odbyło się spotkanie „Wspólnie dla wielkopolskiej wsi”. Było to jedno z cyklu spotkań organizowanych pod honorowym patronatem Wojewody Wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmanna dla rolników i mieszkańców wsi. Spotkanie zorganizowane zostało  w ramach wspólnej inicjatywy instytucji rolniczych takich jak: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Wielkopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Na spotkaniu poruszono następujące zagadnienia: - harmonogram planowanych do uruchomienia działań z PROW 2014-2020: Modernizacja gospodarstw rolnych, Premie dla…
Ostatnio zmieniany 29 stycznia 2018
08 stycznia 2018

Sprawozdanie z prowadzonej demonstracji pt: "Optymalne nawożenie zbóż azotem przy zastosowaniu N-testera"

Opracowanie: Mirosław Nowicki • Zamieszczenie: Kamila Stachowiak
Demonstracja została zlokalizowana w gospodarstwie demonstracyjnym pana Leszka Prałata, który prowadzi działalność na terenie gminy Rydzyna. Pole demonstracyjne zostało zaplanowane i obsiane w miejscowości Nowa Wieś. Zapotrzebowanie na nawozy azotowe nie jest stałe i może znacznie różnić się w poszczególnych latach dla różnych upraw. Jest zależne od czynników klimatycznych (deszcz, temperatury), przedplonu i zasobności stanowiska. Stosowanie stałej dawki azotu nie jest rozwiązaniem optymalnym. Rozdzielenie dawki azotu na większą ilość aplikacji optymalizuje pobór składnika przez roślinę. W ramach wspomagania podejmowanych decyzji możemy wykorzystać N-tester. N-tester mierząc zawartość chlorofilu w roślinie umożliwia uzyskanie informacji o aktualnym stanie odżywienia rośliny. Jest ręcznym narzędziem,…
23 listopada 2017

Stowarzyszenie "Krzemianki" w powiecie leszczyńskim

Opracowanie: Maria Cicha • Zamieszczenie: Kamila Stachowiak
Stowarzyszenie powstało w grudniu 2010 roku. Zrzesza panie z kół gospodyń wiejskich: Oporówko, Nowy i Stary Belęcin, Krzemieniewo, Drobnin, Mierzejewo, Garzyn i Lubonia. W skład zarządu wchodzą: Przewodnicząca: Nowak Jadwiga; Wiceprzewodnicząca: Glapiak Monika; Skarbnik: Nowak Halina; Sekretarz: Spychaj Katarzyna. Podstawowym celem stowarzyszenia jest: 1) Integracja środowisk kobiecych. 2) Wspieranie wszelkich inicjatyw służących rozwojowi, zainteresowań i uzdolnień kobiet. 3) Organizacja spotkań z ludźmi prezentującymi różne dziedziny życia. 4) Przeciwdziałanie przemocy i patologiom społecznym. 5) Poprawa jakości życia kobiet. 6) Profilaktyka kobiecych chorób, w tym nowotworowych. 7) Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. 8) Działalność na rzecz społeczności lokalnej. 9) Działalność charytatywna i…
Ostatnio zmieniany 23 listopada 2017