08 stycznia 2018

Sprawozdanie z prowadzonej demonstracji pt: "Optymalne nawożenie zbóż azotem przy zastosowaniu N-testera"

Opracowanie: Mirosław Nowicki • Zamieszczenie: Kamila Stachowiak
  • wielkość czcionki Zmniejsz czcionkę Zmniejsz czcionkę Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
  • PDF
  • Wydrukuj
  • Email
Oceń ten artykuł
(4 głosów)

Demonstracja została zlokalizowana w gospodarstwie demonstracyjnym pana Leszka Prałata, który prowadzi działalność na terenie gminy Rydzyna. Pole demonstracyjne zostało zaplanowane i obsiane w miejscowości Nowa Wieś.

Zapotrzebowanie na nawozy azotowe nie jest stałe i może znacznie różnić się w poszczególnych latach dla różnych upraw. Jest zależne od czynników klimatycznych (deszcz, temperatury), przedplonu i zasobności stanowiska. Stosowanie stałej dawki azotu nie jest rozwiązaniem optymalnym. Rozdzielenie dawki azotu na większą ilość aplikacji optymalizuje pobór składnika przez roślinę. W ramach wspomagania podejmowanych decyzji możemy wykorzystać N-tester.

N-tester mierząc zawartość chlorofilu w roślinie umożliwia uzyskanie informacji o aktualnym stanie odżywienia rośliny. Jest ręcznym narzędziem, które pozwala na szybkie pomiary do ustalenia wymaganej dawki azotu bezpośrednio na polu. Pomiary uzależnione są od gatunku roślin, odmiany i fazy wzrostu. Aparat jest tak skalibrowany, aby uwzględnić te zmienności.

Jeśli będziemy wykonywać pomiary co 4-5 dni dane pozwolą nam na monitoring tempa odżywiania roślin azotem. Dzięki temu zaplanujemy nie tylko wysokość dawki, ale również termin jej zastosowania. Dopóki wartości pomiarowe znajdują się w zakresie wartości optymalnych (optimum jednostek 650 – 700), można mieć pewność, że rośliny są dobrze odżywione, jeśli spadną poniżej wartości krytycznej mamy konieczność przeprowadzenia nawożenia. Wynikające zalecenia są prawidłowe, w sytuacji, jeśli inny brak składników odżywczych nie ogranicza wzrostu uprawy.

Demonstracja realizowana była na polu uprawnym pszenicy ozimej, odmiany „PATRAS” na powierzchni 1,00 ha.

Pszenica została wysiana 18 października 2016 roku. Ilość wysiewu nasion kwalifikowanych 200 kg/ha. Pole było kompleksu glebowego pszenny - dobry, klasy bonitacyjne gleby: IIIa przy średniej zasobności P2O5 i MgO oraz wysokiej zawartości K2O ( analiza glebowa przeprowadzona była w sierpniu 2014 r.)  Przedplonem był rzepak ozimy. Nawożenie organiczne – gnojowica – zastosowana na tym stanowisku w 2016 roku przed siewem w dawce 20,0 ton, a nawożenie wapniowe – wapno magnezowe – w roku 2015 w dawce 1,5 t/ha. Siew pszenicy odbył się za pomocą agregatu uprawowo-siewnego, przy standardowej rozstawie rzędów i głębokości siewu, co spowodowało równomierne i wyrównane wschody jesienne zboża. Przed siewem zastosowano doglebowo nawożenie mineralne w postaci nawozu Suprofos  (3,10,25) w ilości 200 kg/ha. W okresie wiosennym w dniu 20.02.2017 r. zastosowano kolejny nawóz mineralny – Kizeryt MgO-25 w dawce 100,0 kg/ha oraz przystąpiono do nawożenia azotowego, którego wysokość została ustalona w oparciu o spodziewany plon 8 ,0 t/ha z uwzględnieniem części azotu pochodzącego z gnojowicy zastosowanej w roku 2016. W dniu 7.03.2017 r. doglebowo zastosowano roztwór saletrzano-mocznikowy RSM w dawce 150 kg/ha. Pierwszą lustrację pola przeprowadzono 25.04. 2017. Wskaźnik wykazał 575 jednostek i niedobór azotu na poziomie 90 kg/ha. Nawożenie azotowe uzupełnione zostało w dniu 26.04.2017 roku o kolejną dawkę RSM w ilości 200 kg/ha.

Kolejne pomiary wykazywały poziom jednostek w zakresie odżywienia optymalnego. Zastosowano też dokarmianie dolistne mikroelementami w postaci nawozów Zboże Plus w ilości 2x2 kg/ha razem z siarczanem magnezu 2x 5 kg/ha połączonych z zabiegami ochrony roślin. Prowadzona ochrona plantacji obejmowała wiosenne zwalczenie chwastów: Lentipur 500 SC i Rubin SX 50 SG. W celu zwalczenia chorób grzybowych i zabezpieczenia plantacji na dłuższy okres czasu zastosowano w dniu 24.04.2014 r. preparat Wirtuoz 520 EC w dawce 1 l/ha, do którego dodano  preparat na skracanie roślin pszenicy Cuadro 250 EW w dawce 0,25 l/ha i antywylegacz w dawce 0,5 l/ha oraz drugi zabieg w mieszance: Tazer 250 SC w dawce 0,50 l/ha, Kosa 250 EW w dawce 0,50 l/ha i Lotus 750 EC w dawce 0,25 l/ha. Według oceny stopień porażenia chorobami był mały, szkodniki – skrzypionka- bardzo mały i nie wymagała zwalczania. Wyleganie nie wystąpiło.

Zbiór odbył się w dniu 5 sierpnia 2017 roku. Obliczony plon ziarna z 1 ha wyniósł 8,5 t/ha.

Testowanie pozwoliło racjonalnie zastosować nawożenie azotowe. Bardzo dobre stanowisko po rzepaku i korzystny przebieg pogody, umożliwiły ograniczenie zużycia nawozu azotowego. Uzyskano oszczędność ok. 34 kg czystego składnika /ha w stosunku do założonego nawożenia na podstawie zaleceń nawozowych, przy uzyskaniu również wyższego plonu.

W wyniku przeprowadzonej kalkulacji nadwyżka bezpośrednia wyniosła : 3016 zł/ha.

 

Czytany 554 razy