Nowości z Leszna
12 października 2018

Spotkanie na temat zmian w prawie łowieckim

Opracowanie: Zbigniew Kaczmarek • Zamieszczenie: Kamila Stachowiak
W dniu 5 października 2018 roku w Nowym Belęcinie odbyło się spotkanie rolników z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego oraz Lasów Państwowych. Organizatorem spotkania pt.: „Prawo łowieckie w aspekcie społecznym, środowiskowym, rolniczym i ekonomicznym” była Wielkopolska Izba Rolnicza. Pierwszym prelegentem był lekarz weterynarii Pan Aleksander Trzmiel, który zapoczątkował spotkanie poruszając temat afrykańskiego pomoru świń oraz bioasekuracji. Następnie głos zabrał Pan Tomasz Furmańczyk przedstawiciel Lasów Państwowych – pracownik Nadleśnictwa Karczma Borowa. Przedstawił strukturę organizacyjną oraz wieloletnie łowieckie plany hodowlane oraz działania realizowane na terenie nadleśnictwa. Z uzyskanych informacji wynika, że w wyniku  zwiększonego odstrzału interwencyjnego  zagęszczenie dzików zmniejszyło się do poziomu 0,1 szt. na 1…
12 września 2018

Ogólnopolski Festiwal Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych w Wilkowicach

Opracowanie: Anna Łukaszyk-Kędziora • Zamieszczenie: Kamila Stachowiak
Już po raz XVII w Wilkowicach, w gminie Lipno (powiat leszczyński) odbył się Ogólnopolski Festiwal Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych im. Jerzego Samelczaka. W Festiwalu udział wzięło blisko 200 kolekcjonerów z Klubu Miłośników Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych „Traktor i Maszyna”. Do Wilkowic przyjechało ponad 300 różnego rodzaju maszyn, zdecydowana większość z nich to ciągniki rolnicze. Lanz Buldogi, Ursusy i Fordy od samego rana wypełniały teren festiwalu hałasem silników i zapachem spalin. Przez dwa dni plac wystawowy odwiedziło blisko 25 tysięcy osób. Tradycją stało się już, że podczas imprezy wybiera się „Kolekcjonera Roku”. W tym roku tytuł ten przypadł Markowi Kozłowskiemu i Leszkowi…
20 sierpnia 2018

Jak mocno susza odciśnie swoje piętno na hodowli bydła?

Opracowanie: Mirosław Nowicki • Zamieszczenie: Kamila Stachowiak
Susza bardzo komplikuje życie rolników, a zwłaszcza hodowców bydła. Nie inaczej jest w gminie Rydzyna, gdzie mimo zapowiedzi meteorologów, ilość opadów jest raczej symboliczna. Plonowanie zbóż było w tym roku bardzo zróżnicowane. Trawy powysychały - drugi pokos był bardzo niski albo zerowy. Lucerna trochę odrosła, ale była bardzo rzadka. Susza trwa nadal, uprawy  kukurydzy zasychają, zwłaszcza na gruntach niższych klas bonitacyjnych. Rolnicy już decydują się na jej zbiór, aby nie pogłębiać strat. Problemem jest dokupienie pasz objętościowych za względu na ograniczoną ich podaż, jak i wysokość oferowanych cen. Przykładowo 1 ha kukurydzy na pniu to wydatek rzędu  5000 – 6000…
Ostatnio zmieniany 20 sierpnia 2018
27 lutego 2018

Forum Rolnicze w powiecie leszczyńskim

Opracowanie: Kamila Stachowiak • Zamieszczenie: Kamila Stachowiak
W dniu 23 lutego 2018 w Lesznie odbyło się Forum Rolnicze. Wielkopolska Izba Rolnicza zorganizowała je wspólnie z partnerami instytucjonalnymi i społecznymi. Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego corocznie uczestniczy w tych spotkaniach. Uczestnicy forum wielokrotnie podkreślali, że warto spotkać się przed rozpoczęciem wiosennego sezonu uprawowego i w gronie zainteresowanych osób podyskutować o aktualnych problemach wsi i rolnictwa. Spotkania te dają możliwość dyskusji o aktualnych problemach związanych z prowadzeniem produkcji rolniczej. Stwarzają także możliwość bezpośredniego kontaktu rolnikom i producentom z przedstawicielami instytucji działających w obszarze rolnictwa. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Powiatowego Inspektoratu Ochrony Roślin i…
Ostatnio zmieniany 04 kwietnia 2018
29 stycznia 2018

Spotkanie "Wspólnie dla wielkopolskiej wsi" w powiecie leszczyńskim

Opracowanie: Kamila Stachowiak • Zamieszczenie: Kamila Stachowiak
W dniu 23 stycznia 2018 roku we Włoszakowicach w powiecie leszczyńskim odbyło się spotkanie „Wspólnie dla wielkopolskiej wsi”. Było to jedno z cyklu spotkań organizowanych pod honorowym patronatem Wojewody Wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmanna dla rolników i mieszkańców wsi. Spotkanie zorganizowane zostało  w ramach wspólnej inicjatywy instytucji rolniczych takich jak: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Wielkopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Na spotkaniu poruszono następujące zagadnienia: - harmonogram planowanych do uruchomienia działań z PROW 2014-2020: Modernizacja gospodarstw rolnych, Premie dla…
Ostatnio zmieniany 29 stycznia 2018
08 stycznia 2018

Sprawozdanie z prowadzonej demonstracji pt: "Optymalne nawożenie zbóż azotem przy zastosowaniu N-testera"

Opracowanie: Mirosław Nowicki • Zamieszczenie: Kamila Stachowiak
Demonstracja została zlokalizowana w gospodarstwie demonstracyjnym pana Leszka Prałata, który prowadzi działalność na terenie gminy Rydzyna. Pole demonstracyjne zostało zaplanowane i obsiane w miejscowości Nowa Wieś. Zapotrzebowanie na nawozy azotowe nie jest stałe i może znacznie różnić się w poszczególnych latach dla różnych upraw. Jest zależne od czynników klimatycznych (deszcz, temperatury), przedplonu i zasobności stanowiska. Stosowanie stałej dawki azotu nie jest rozwiązaniem optymalnym. Rozdzielenie dawki azotu na większą ilość aplikacji optymalizuje pobór składnika przez roślinę. W ramach wspomagania podejmowanych decyzji możemy wykorzystać N-tester. N-tester mierząc zawartość chlorofilu w roślinie umożliwia uzyskanie informacji o aktualnym stanie odżywienia rośliny. Jest ręcznym narzędziem,…
23 listopada 2017

Stowarzyszenie "Krzemianki" w powiecie leszczyńskim

Opracowanie: Maria Cicha • Zamieszczenie: Kamila Stachowiak
Stowarzyszenie powstało w grudniu 2010 roku. Zrzesza panie z kół gospodyń wiejskich: Oporówko, Nowy i Stary Belęcin, Krzemieniewo, Drobnin, Mierzejewo, Garzyn i Lubonia. W skład zarządu wchodzą: Przewodnicząca: Nowak Jadwiga; Wiceprzewodnicząca: Glapiak Monika; Skarbnik: Nowak Halina; Sekretarz: Spychaj Katarzyna. Podstawowym celem stowarzyszenia jest: 1) Integracja środowisk kobiecych. 2) Wspieranie wszelkich inicjatyw służących rozwojowi, zainteresowań i uzdolnień kobiet. 3) Organizacja spotkań z ludźmi prezentującymi różne dziedziny życia. 4) Przeciwdziałanie przemocy i patologiom społecznym. 5) Poprawa jakości życia kobiet. 6) Profilaktyka kobiecych chorób, w tym nowotworowych. 7) Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. 8) Działalność na rzecz społeczności lokalnej. 9) Działalność charytatywna i…
Ostatnio zmieniany 23 listopada 2017
23 listopada 2017

Konserwacja paszy za pomocą prasy silosującej

Opracowanie: Zbigniew Kaczmarek • Zamieszczenie: Kamila Stachowiak
Tematyka związana z konserwacją roślin z użytków zielonych w naszym kraju ma priorytetowe znaczenie, gdyż żywienie paszami konserwowanymi (jesienno-zimowo-wiosenne) w niektórych regionach kraju trwa ponad pół roku. Za istotnością tego problemu przemawia również wysoka wartość odżywcza pasz z użytków zielonych w porównaniu z przemysłowymi, gdyż są one najbardziej dostosowane do przewodu pokarmowego przeżuwaczy. Stąd też technologia konserwacji pasz jest szczególnie istotna. Dla uzyskania wysokiej jakości kiszonki znaczenie posiada szybkie i dokładne ugniecenie materiału, szczelne okrycie, a często także użycie dodatków do zakiszania. Jedną z metod konserwacji zapewniającą minimalne straty kiszonki jest zakiszanie w rękawy foliowe. Taki rękaw można ułożyć i…
Ostatnio zmieniany 23 listopada 2017
10 listopada 2017

Sprzęt do transportu i nawożenia organicznego w rolnictwie

Opracowanie: Zbigniew Kaczmarek • Zamieszczenie: Kamila Stachowiak
„ANNABURGER” to jedna z wiodących firm sprzedających szeroką gamę maszyn przeznaczonych do transportu i nawożenia organicznego w rolnictwie. Producent tych maszyn to Annaburger Nutzfahrzeug GmbH. Firma mieści się w miejscowości o nazwie Annaburger niedaleko Lipska. Początki Firmy sięgają lat 50 ubiegłego wieku. Powstała ona na bazie dobrze znanej polskim rolnikom firmy Fortschritt. W początkowym okresie produkowała małe wozy asenizacyjne. Kiedy w wyniku wymuszonej kolektywizacji w NRD powstają coraz to większe zakłady spółdzielcze - zakład zaczyna produkcję pierwszych wozów asenizacyjnych HTS. Po roku 1970 zakład zaczyna produkcję wozów asenizacyjnych ze zbiornikami z tworzyw sztucznych. Zwiększająca się produkcja zwierzęca w tym czasie…
Ostatnio zmieniany 10 listopada 2017