07 grudnia 2018

Jednostkowy koszt eksploatacji maszyn rolniczych - 2018

Opracowanie: Krzysztof Guzik • Zamieszczenie: Piotr Szkudlarek
  • wielkość czcionki Zmniejsz czcionkę Zmniejsz czcionkę Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
  • PDF
  • Wydrukuj
  • Email
Oceń ten artykuł
(1 głos)
Tabela nr 3. Jednostkowy koszt eksploatacji maszyn rolniczych - 2018 2018
Lp. Wyszczególnienie Symbol Jednostka miary Nazwa maszyny - symbol
Ciągnik ZETOR  7245    75  KM Pług zagonowy     3-skibowy 
A. DANE DO OBLICZEŃ (a) (b)
1 Przewidywany okres użytkowania T lat 25 17
2 Potencjał eksploatacyjny   TH h 18 000 4 000
3 Czas użytkowania w roku   WR h 900 400
4 Cena brutto zakupu maszyny   Cm 220 000 17 000
5 Powierzchnia użytkowa garażu   Pu m2 34,00 16,00
6 Jednostkowy koszt eksploatacji garażu kg zł/m2/rok 32,00 15,00
7 Koszt konserwacji          (Kk = 0,77 x Cm0,4) Kk zł/rok 90,56 47,57
8 Koszty ubezpieczenia OC, AC   U zł/rok 320 0
9 Opłata za okresowe badania techniczne BT zł/rok 100 0
10 Wskaźnik kosztu napraw w okresie użytkowania maszyny kn % 90,0 100
11 Cena paliwa   Cp zł/l 4,95 0
12 Zużycie paliwa   *)   Zp l/h 7,70 0
13 Cena 1 kilowatogodziny energii elektrycznej CkWh zł/kWh 0,00 0
14 Moc odbiornika energii elektrycznej M kW 0 0
15 Cena materiałów pomocniczych   Cmp zł/kg 0 0
16 Zużycie materiałów pomocniczych Zmp kg/h 0 0
17 Wydajność eksploatacyjna    W07 ha/h - 0,26 - 0,40
B.  KOSZTY UTRZYMANIA MASZYN
18 Koszt amortyzacji                                                      (Cm/T) Ka zł/rok 8 800,00 1 000,00
19 Koszt przechowywania (garażów + konserwacja)(Pu x kg + Kk) Kp zł/rok 1 178,56 287,57
20 Koszt ubezpieczenia i okresowe badania techniczne   (U+BT) Kubt zł/rok 420,00 0,00
21 Razem koszt utrzymania                      (Ka + Kp + Kubt) Kutrz zł/rok 10 398,56 1 287,57
22 Jednostkowy koszt utrzymania                      (Kutrz / WR) kutrz zł/h 11,55 3,22
C.  JEDNOSTKOWE KOSZTY UŻYTKOWANIA MASZYN
23 Koszt napraw                                  (Cm x kn) / (TH x 100) knp zł/h 11,00 4,25
24 Koszt paliwa i smarów                              (1,06 x Zp x Cp) kps zł/h 40,40 0,00
25 Koszt energii elektrycznej                                    (M x CkWh) kee zł/h 0 0
26 Koszt materiałów pomocniczych                      (Zmp x Cmp) kmp zł/h 0 0
27 Razem koszty użytkowania      (knp + kps + kee + kmp) k zł/h 51,40 4,25
28 Jednostkowy koszt eksploatacji                    (kutrz + k) ke zł/h 62,96 7,47
29 Jednostkowy koszt eksploatacji zestawu (poz. 28a + 28b) ke zł/h 70,42
30 (poz. 29 / poz. 17) ke[ha] zł/ha(od-do) 270,86 176,06
D. WSKAŹNIKI WYKORZYSTANIA
31 Wskaźnik wykorzystania maszyny                                   (WR x T x 100%)/TH % 125% 170%
32 Wskaźnik intensywności użytkowania                                (WR x 100%)/TH % 5% 10%
*) Obliczono dla przeciętnego obciążenia silnika. W przypadku prac ciężkich zużycie paliwa należy zwiększyć  o około 50%.
Kalkulacje sporządził Krzysztof Guzik PZDR Krotoszyn ul. Polna 16  
Czytany 164 razy