05 grudnia 2018

Ustawa o kołach gospodyń wiejskich weszła w życie

Opracowanie: Katarzyna Olejnik-Zimna • Zamieszczenie: Piotr Szkudlarek
  • wielkość czcionki Zmniejsz czcionkę Zmniejsz czcionkę Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
  • PDF
  • Wydrukuj
  • Email
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

 

Prezydent Andrzej Duda podpisał Ustawę z dnia 9 listopada 2018 r.
o kołach gospodyń wiejskich,
a nowe przepisy weszły w życie 29 listopada.

Ustawa wychodzi naprzeciw pilnej potrzebie nadania Kołom Gospodyń Wiejskich osobowości prawnej. Dotychczas poszczególne koła nie miały możliwości aplikowania
o dotacje, zaś samorządy terytorialne nie miały możliwości rozliczania ewentualnego wsparcia finansowego udzielanego KGW.

Zapisy nowej ustawy mają na celu zapewnienie możliwości szybkiej rejestracji KGW, wsparcie ich działalności na rzecz rozwoju przedsiębiorczości na terenach wiejskich oraz kultywowania folkloru i polskiej tradycji. Nowe przepisy określają formy i zasady dobrowolnego zrzeszania się w KGW, tryb ich zakładania oraz organizację. Co ważne, podnoszą rangę KGW do poziomu wyposażonych w osobowość prawną, samorządnych, społecznych organizacji mieszkańców wsi, niezależnych od innych organizacji społeczno-zawodowych rolników np. kółek rolniczych, a także od administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego. Samodzielność organizacyjna i podmiotowość prawna zapewnią niezbędne warunki do skutecznej realizacji zadań ustawowych i statutowych KGW, które będą mogły być wspierane finansowo środkami publicznymi w formie dotacji.

Nowe KGW będą podlegać obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. I to właśnie z chwilą wpisu do rejestru KGW nabędzie osobowość prawną. Działające w dniu wejścia w życie ustawy koła będą mogły dostosować statuty do wymagań ustalonych w ustawie i wystąpić z wnioskiem o dokonanie wpisu do rejestru zgodnie z nowymi przepisami. Koła, które we wskazanym w ustawie terminie nie wystąpią o rejestrację, będą działać na podstawie przepisów dotychczasowych.

Warto dodać, iż w najbliższą sobotę 1 grudnia br. w godzinach od 9 do 14 we wszystkich Biurach Powiatowych ARiMR odbędą się konsultacje dla Kół Gospodyń Wiejskich.

 

Źródła:

Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz.U. 2018 poz. 2212)

http://www.arimr.gov.pl/

 

 

Opracowanie:

Katarzyna Olejnik-Zimna

PZDR w pow. krotoszyńskim

Czytany 157 razy