06 grudnia 2017

Afrykański pomór świń.

Opracowanie: Piotr Szkudlarek • Zamieszczenie: Piotr Szkudlarek
  • wielkość czcionki Zmniejsz czcionkę Zmniejsz czcionkę Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
  • PDF
  • Wydrukuj
  • Email
Oceń ten artykuł
(2 głosów)

Afrykański pomór świń jest chorobą mającą charakter ogólnoeuropejski. Rok 2017 był kolejnym szczytem jej aktywności.

Do dnia 18 września 2017 r. na terenie Polski zanotowano od momentu pierwszego stwierdzenia wystąpienia choroby 98 ognisk ASF u świń. W samym tylko roku 2017 stwierdzono ich 75. Ogniska choroby stwierdzono na obszarach objętych restrykcjami w związku z ASF. Określono je w załączniku do decyzji wykonawczej Komisji nr 2014/709/UE z dn. 9 października 2014r. Mówi ona o kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do ASF.

W celu zapobiegania się rozprzestrzenianiu się choroby wprowadzono ścisłą współpracę organów Inspekcji Weterynaryjnej, służy celnej, policji, władz regionalnych oraz myśliwych. Kontynuowane są prace mające na celu  zahamowanie rozprzestrzeniania się wirusa na pozostałą część kraju. Wprowadzono dalsze zmiany w przepisach dotyczących bioasekuracji i odstrzału sanitarnego.

Bioasekuracja ma duże znaczenie przy ograniczeniu dalszego rozprzestrzeniania się choroby. Na obszarach, gdzie prowadzony jest program bioasekuracji, świnie hodowane są tylko w gospodarstwach spełniających wymagania. Gdy dany hodowca naie spełnia wymagań powiatowy lekarz weterynarii wydaje decyzję o zabiciu utrzymywanych w gospodarstwie zwierząt z gat. wrażliwych na ASF oraz zakazuje wprowadzania tych zwierząt do gospodarstwa przez czas trwania bioasekuracji. Efekty realizowanego programu bioasekuracji będą widoczne w kolejnych miesiącach.

Innym sposobem walki z ASF jest odstrzał sanitarny dzików jako kluczowego wektora w przenoszeniu choroby. Odstrzał sanitarny dzika prowadzono w oparciu o rozporządzenie MRiRW z dn. 19 lutego 2016r. ( DZ.U. poz.229) i do 5 czerwca 2017 w ramach umów na podst. rozporządzenia odstrzelono 9636 dzików.  Aktualnie odstrzał realizuje się na podstawie aktów prawa miejscowego tj. rozporządzenia powiatowych lekarzy wet. lub wojewodów.

 

Źródło: Biuletyn Informacyjny nr10/2017(201) wyd. przez MRiRW oraz ARiMR

Czytany 327 razy