Nowości z Krotoszyna
27 sierpnia 2020

Wnioski o pomoc w związku z Covid-19 dla rolników – załączniki !!!

Opracowanie: Anna Dzięcioł • Zamieszczenie: Piotr Szkudlarek
Nabór wniosków przewidziany jest na pierwsza dekadę września, w zależności od produkcji warto już przygotować wymagane załączniki : - Dokumenty potwierdzające wydatki poniesione na zakup środków do produkcji, uzasadniające rodzaj uprawy i jej rozmiar w 2020 r. – w przypadku rolników prowadzących uprawę roślin ozdobnych w szklarniach ogrzewanych lub uprawę roślin ozdobnych w tunelach foliowych ogrzewanych. 2. Deklarację do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej ustalanych przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu za 2020 r. (PIT-6) wraz z kopią decyzji naczelnika urzędu skarbowego w sprawie wymiaru zaliczki, wydaną na podstawie tej deklaracji – w przypadku rolników…
26 sierpnia 2020

Kontynuacja pomocy suszowej.

Opracowanie: Natalia Machowska • Zamieszczenie: Piotr Szkudlarek
Od dnia 13.08.2020 r. wnioski mogą składać producenci rolni, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym w związku z epidemią COVID – 19 i którzy w dalszym ciągu odczuwają skutki finansowe zeszłorocznej suszy, huraganu, gradu, ulewy, wiosennych przymrozków i powodzi, a ich wnioski o pomoc złożone w 2019 r. w związku z wystąpieniem tych niekorzystnych zjawisk, nie zostały rozpatrzone. W skrócie można powiedzieć, że jest to pomoc skierowana dla osób które nie otrzymały pomocy wskazanej w § 13v ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów…
25 sierpnia 2020

Dożynki Miejskie w Sulmierzycach w 2020 r.

Opracowanie: Katarzyna Olejnik-Zimna • Zamieszczenie: Piotr Szkudlarek
Dożynki, inaczej zwane Świętem Plonów, to ukoronowanie całorocznej pracy rolników i symboliczne podziękowaniem za ich trud. W tym roku dożynkowe uroczystości odbywają się w wielu miejscowościach w cieniu pandemii koronawirusa – ze względu na obostrzenia sanitarne mają zazwyczaj okrojoną formę: dziękczynnej mszy świętej. Również i w Grodzie Sulimira tegoroczne Święto Plonów miało inną oprawę niż zwykle, ograniczoną do uroczystej mszy świętej. Dożynki Miejskie odbyły się w sobotę 15 sierpnia br., w Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Msza Święta Dożynkowa została odprawiona o godz. 12 w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Gospodarzem tegorocznych dożynek był tradycyjnie Burmistrz Sulmierzyc Pan…
03 sierpnia 2020

ROLNIKU ZŁÓŻ WNIOSEK O ZWROT AKCYZY ZA PALIWO

Opracowanie: Natalia Machowska • Zamieszczenie: Piotr Szkudlarek
  W terminie od 3 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. można składać wnioski do burmistrza w celu otrzymania zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej należy, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2020 r. Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2020 r. wynosi: 100,00 zł * ilość ha użytków rolnych oraz 30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych…
21 lipca 2020

POMOC DLA ROLNIKÓW – COVID-19

Opracowanie: Natalia Machowska • Zamieszczenie: Piotr Szkudlarek
            Minister resortu rolnictwa Krzysztof Ardanowski wraz z wiceministrem Ryszardem Kamińskim zapowiedział, iż trwają prace na projektem rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19” w ramach działania „Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19 objętego PROW 2014-2020. Wsparciem mają zostać objęte następujące sektory (rodzaje produkcji rolnej): bydło mięsne (wołowina), krowy mleczne (krowy), świnie (prosięta/lochy), owce, kozy, drób rzeźny (kurczęta, gęsi i indyki), drób nośny (produkcja jaj kur mięsnych) oraz uprawy roślin ozdobnych (pod osłonami ogrzewanymi).…
21 lipca 2020

PITRASIMY PO WIELKOPOLSKU – KONKURS DLA KGW

Opracowanie: Natalia Machowska • Zamieszczenie: Piotr Szkudlarek
         Wielkopolski Oddział Regionalny ARiMR, na swojej stronie portalu społecznościowego Facebook, ogłosił konkurs na najciekawsze fotografie wielkopolskich potraw przygotowanych przez KGW pt. „PITRASIMY PO WIELKOPOLSKU”             Co należy zrobić? przygotować potrawę regionalną/lokalną z terenu województwa wielkopolskiego, wykonać fotografię przygotowanego dania, fotografię przesłać w komentarzu pod postem, w komentarzu umieścić nazwę koła oraz nazwę potrawy zaakceptować Regulamin konkursu   Termin nadsyłania prac: do 4 sierpnia 2020 r. Uczestnicy: Koła Gospodyń Wiejskich z Wielkopolski Nagrody: ekspres ciśnieniowy do kawy, zestaw naczyń cateringowych, robot kuchenny   źródło: https://m.facebook.com/WielkopolskiARiMR  
10 lipca 2020

Korzystałeś z dobrostanu pamiętaj o dodatkowym oznakowaniu!!!

Opracowanie: Anna Dzięcioł • Zamieszczenie: Piotr Szkudlarek
W kampanii 2020 rolnicy mogli skorzystać z nowego działania numer 14 dobrostan zwierząt w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie można podzielić na : - Pakiet 1. Dobrostan świń – wariant 1.1 Dobrostan loch – zwiększona powierzchnia w budynkach - Pakiet 1. Dobrostan świń – wariant 1.2 Dobrostan tuczników – zwiększona powierzchnia w budynkach - Pakiet 2. Dobrostan krów – wariant 2.1 Dobrostan krów mlecznych – wypas - Pakiet 2. Dobrostan krów – wariant 2.2 Dobrostan krów mlecznych utrzymywanych grupowo – zwiększona powierzchnia w budynkach - Pakiet 2. Dobrostan krów – wariant 2.3 Dobrostan krów mamek W powiecie krotoszyńskim w kampanii…
Blisko 60-kilometrowy odcinek rzeki Barycz został skażony, najprawdopodobniej przez nawozy. Czarną maź unoszącą się na powierzchni wody, śnięte ryby i nieprzyjemny zapach zauważono w ubiegłym tygodniu. Nadal jednak nie wiadomo kto odpowie za ekologiczną katastrofę w unikatowym ekosystemie. Barycz jest rzeką, od której swoją nazwę wziął Park Krajobrazowy Dolina Baryczy. Park o powierzchni ok. 87 tys. hektarów to jedna z największych w skali Europy ostoi ptaków błotnych i brodzących. Pod ochroną są nie tylko same ptaki, ale też ich siedliska. Pośród blisko 300 gatunków, które można tu spotkać, znajdziemy kormorana, bociana czarnego, bataliona czy remiza. Na terenie Parku znajduje się…
30 marca 2020

Trudna sytuacja w rolnictwie w dobie epidemii koronawirusa.

Opracowanie: Małgorzata Król • Zamieszczenie: Piotr Szkudlarek
Trudna sytuacja w rolnictwie z powodu szalejącego koronawirusa zaostrza się. A to przecież dopiero początek perturbacji gospodarczych. Na sytuację narzekają producenci bydła oraz ogrodnicy. Negatywne konsekwencje zaczynają odczuwać także producenci trzody chlewnej, mleka czy zbóż. Jednym z bezpośrednich skutków epidemii dla producentów zbóż jest jest czasowe zamykanie punktów skupu w obawie przed rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Niektórzy rolnicy nie mają możliwości sprzedaży ziarna, co negatywnie wpływa na ich sytuację finansową. Sytuacje pogarszają opóźnienia w realizacji wypłat płatności obszarowych oraz brak realizacji płatności suszowych i dopłat do kwalifikowalnego materiału siewnego. Epidemia dotknęła również rynek nawozowy i środków ochrony roślin. Nasilają się sygnały…