Nowości z Konina
11 października 2019

Skuteczne nawożenie

Opracowanie: Krystian Pacławski • Zamieszczenie: Liliana Tatara
Zanim rolnik zaplanuje nawożenie swoich pól zgodnie z zasadami obowiązującymi od 12 lipca 2018r - zawartymi w Programie działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu - musi pamiętać o najważniejszym, a mianowicie jak zadbać o właściwy odczyn gleby. Według Wikipedii odczyn gleby to: właściwość gleby wyrażona przez stosunek stężenia jonów wodorowych H+ do jonów wodorotlenkowych OH- w roztworze glebowym lub roztworze równoważnym z glebą. Odczyn wskazuje na kwasowość lub zasadowość gleby”. Odczyn gleby pHKCl Silnie kwaśny <4,5 Kwaśny 4,5-5,5 Lekko kwaśny 5,6-6,5 Obojętny 6,6-7,2 Zasadowy >7,2                                                                                        Tabela 1 Odczyn gleby…
Ostatnio zmieniany 11 października 2019
27 września 2019

Sompoleńskie Święto Sadów 2019

Opracowanie: Ryszard Michalski • Zamieszczenie: Liliana Tatara
Tradycją kilku ostatnich lat jest organizowanie Sompoleńskiego Święta Sadów. Impreza mająca za celu promocję producentów owoców odbyła się w tym roku 15 września z inicjatywy burmistrza gminy Sompolno Romana Bednarka, Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Sompolnie i Stowarzyszenia Sady Sompolna. Do udziału w imprezie, w charakterze wystawcy, zaproszono szczególnie: producentów owoców i warzyw, Koła Gospodyń Wiejskich, stowarzyszenia mieszkańców, kobiet i rolnicze, producentów miodu i innych produktów związanych ze świętem i z działalnością rolniczą. Święto ubarwiły występy artystyczne zespołów folklorystyczno-ludowych i solistów z ośrodka kultury MGOK w Sompolnie. Podczas imprezy odbywały się różne konkursy dla dzieci i dorosłych. Najbardziej wyczekiwanym był oczywiście…
Ostatnio zmieniany 28 września 2019
27 września 2019

Nowości odmianowe w sadach jabłoniowych

Opracowanie: Ryszard Michalski • Zamieszczenie: Liliana Tatara
Instytuty badawcze od lat prowadzą doświadczenia odmianowe w uprawach rolniczych i sadowniczych. Ich celem jest wyhodowanie odmian odpornych na choroby tj.: parch, mączniak, zaraza ogniowa czy na skrajne warunki klimatyczne: susze i wysokie ujemne temperatury. Najważniejszym priorytem tych prac w uprawach sadowniczych jest uzyskanie jak najlepszych wyników w dziedzinie: przechowalnictwa, wysokiego plonowania, zachowania smakowitości wyprodukowanych odmian, ograniczenia pękania owoców (np.: czereśnia) przy nadmiernych opadach. Kluczowa jest też metoda zbioru (ręczna czy mechaniczna?) i jej przydatność. Prace w tej ostatniej dziedzinie skłaniają się bardziej w kierunku mechanicznego zbioru z uwagi na coraz większe kłopoty w znalezieniu pracowników sezonowych. Praca związana z…
20 września 2019

Targi wierzby i wikliny

Opracowanie: Leszek Matuszak • Zamieszczenie: Liliana Tatara
Po raz dwudziesty drugi odbyły się w Wierzbinku Ogólnopolskie Targi Wierzby i Wikliny Salix 2019. Targi połączone z Dniami Wierzbinka to największa impreza promocyjna dla gminy, święto lokalnej społeczności, święto artystów i twórców ludowych, rzemieślników i rękodzielników. Chętnych, którzy chcieli mieć stoisko, by zaprezentować swoje dzieła podczas imprezy nie brakowało. Na targi przyjeżdżają osoby z całej Polski. Impreza ma niepowtarzalny urok a organizatorzy dbają o to, aby każdy uczestnik czuł się dobrze. Swoje stoiska mają także nasi lokalni twórcy i organizacje społeczne. Stoisko Stowarzyszenia Kobiet z gminy Wierzbinek spotyka się, co roku dużym z uznaniem i podziwem zwiedzających. W tym…
Ostatnio zmieniany 20 września 2019
20 września 2019

Wieści z gminy Kramsk

Opracowanie: Łukasz Matuszak • Zamieszczenie: Liliana Tatara
Upalne lato minęło, dzieciaki wróciły do szkoły a rolnicy rozpoczęli kolejny rok w polu. Po 8 września, święcie Matki Boskiej Siewnej, czas wrzucić ziano do ziemi. Z nadzieją na lepsze plony zaczęły się uprawki polowe, nawożenie i siewy ozimin. Nieco wcześniej w okresie letnim mieszkańcy korzystali z uroków lata. W gminie odbywały się różne imprezy plenerowe i sportowe dla mieszkańców. Jedna z nich pod hasłem Poznajmy siebie odbyła się w Grąblinie. Zorganizowana przez Sołtysa sołectwa przy udziale KGW i strażaków z OSP przyciągnęła mieszkańców. Naczelne hasło dało wszystkim do myślenia – czy w dobie dzisiejszych urządzeń ułatwiających kontakt poprzez łącza…
19 września 2019

Dożynki powiatu konińskiego

Opracowanie: Leszek Matuszak • Zamieszczenie: Liliana Tatara
18 sierpnia po raz XXI rolnicy z powiatu konińskiego obchodzili święto plonów. Ze względu na nieprzychylną aurę tegorocznych zbiorów nie można zaliczyć do udanych. Rolnicy ponieśli duże starty a susza dotknęła około 90% gospodarstw. Pomimo tak trudnego roku, tradycji stało się zadość. Święto Plonów – czas dziękowania i dzielenia się tym, co powstało z owoców ziemi – przeszło do historii. Gospodarzami dożynek byli: starosta koniński Stanisław Bielik, wójt gminy Wierzbinek Paweł Szczepankiewicz oraz proboszcz parafii św. Mikołaja Biskupa w Sadlnie ks. Krzysztof Antczak. Uroczystości zainaugurował przemarsz korowodu dożynkowego sprzed budynku urzędu gminy do amfiteatru znajdującego się na terenie zabytkowego zespołu…
Ostatnio zmieniany 19 września 2019
18 września 2019

IX Zjazd Kół Gospodyń Wiejskich i innych organizacji kobiecych z terenów wiejskich w Licheniu Starym

Opracowanie: Elżbieta Dryjańska • Zamieszczenie: Liliana Tatara
W Licheniu Starym, już po raz dziewiąty, spotkały się aktywne kobiety ze środowisk wiejskich. Przyjechały z całej Polski, aby zaprezentować folklor lokalny, wziąć udział w licznych konkursach i pokłonić się u stóp Maryi w Bazylice Licheńskiej. Jarmark Kulturowy odbył się w sobotę 14 września 2019 roku. Jarmark to przede wszystkim prezentacja dorobku Kół Gospodyń Wiejskich, przegląd zespołów folklorystycznych oraz udział uczestniczek w konkursach m.in. kulinarnym i twórczości artystycznej. Inspiracją do dań konkursowych w tym roku była dynia. Zaprezentowano także pokaz mody pt.: W zgodzie z naturą oraz obrzęd weselny w wykonaniu Stowarzyszenia Wrzos. Pierwszy dzień zjazdu uświetnił pełen wdzięku i…
12 września 2019

Aktualności z gminy Rychwał

Opracowanie: Magdalena Brzeźnicka • Zamieszczenie: Liliana Tatara
W niedzielę 25 sierpnia w miejscowości Broniki odbyły się Dożynki Gminno-Parafialne.  Rolnicy w asyście władz gminnych oraz Orkiestry Dętej Quantum podziękowali za tegoroczne plony. Rok gospodarczy 2018/2019 nie był łatwym rokiem dla rolników. Borykali się przede wszystkim z niekorzystnymi warunkami pogodowymi, najpierw z przymrozkami wiosennymi a potem z suszą meteorologiczną, która w znaczącym stopniu spowodowała ubytki w plonach. Zmniejszenie plonów wpływa istotnie na zmniejszenie bazy paszowej dla zwierząt i na coraz częstsze decyzje o redukcji stada. Niekorzystne warunki atmosferyczne zmuszają rolników do podejmowania działań mających na celu poprawę agrokultury posiadanych gruntów. Aktualnie skupiają się na poprawie właściwości gleby poprzez badanie…
12 września 2019

Pieniądze na dodatkową działalność pozarolniczą

Opracowanie: Magdalena Brzeźnicka • Zamieszczenie: Liliana Tatara
W dniach od 30 września do 29 października 2019 przeprowadzony zostanie nabór wniosków do poddziałania 6.2 Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich. Kto ma pomysł na dodatkową działalność, może na niej zarobić i już wcześniej zgromadził część funduszy to jak najbardziej powinien skorzystać z tego programu i ubiegać się o środki. Oto wymagania: pomoc może zostać przyznana rolnikowi, małżonkowi rolnika bądź domownikowi. Głównym warunkiem jest podleganie ubezpieczeniu w KRUS przez okres, co najmniej 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o pomoc. Istotne jest również, by w roku poprzedzającym rok składania wniosku o pomoc bądź w roku składania…