Wydrukuj tę stronę
24 lipca 2020

Panele fotowoltaiczne, elektrownie wiatrowe po wyeksploatowaniu

Opracowanie: Bartosz Witczak • Zamieszczenie: Liliana Tatara

Rolnicy spotykają się z coraz liczniejszymi ofertami wydzierżawienia gruntów pod farmy fotowoltaiczne bądź elektrownie wiatrowe. Przy tego typu ofertach zaleca się dużą ostrożność w zawieraniu umów. Częstokroć treść proponowanych do podpisania umów dzierżawy, mało, że trudna do zrozumienia i napisana drobnym drukiem, to jeszcze w większości nie zawiera zabezpieczenia właściciela nieruchomości przed takimi sytuacjami jak:

  • likwidacja bądź upadek firmy,
  • nie wypłacanie czynszu dzierżawnego,
  • obciążanie całej księgi wieczystej ograniczonym prawem rzeczowym, tą dzierżawą, pomimo, że tylko część nieruchomości jest wydzierżawiana,
  • dysponowanie wydzierżawioną nieruchomością bez zgody lub wiedzy właściciela,
  • zablokowanie możliwości dysponowania nieruchomością od chwili podpisania umowy bez jakiegokolwiek pewnego rodzaju ekwiwalentu lub czynszu za czas do pobudowania farmy bądź elektrowni,
  • brak ustaleń, co do waloryzacji czynszu dzierżawnego,
  • brak zabezpieczenia obowiązku przywrócenia gruntów do stanu pierwotnego po wygaśnięciu umowy (rekultywacja, utylizacja itd.),

Ten powyższy katalog niedomówień nie wyczerpuje w całości problemów, jakie niesie ze sobą nieskonsultowana z ekspertami - prawnikami umowa dzierżawy. Warto wiedzieć, że panele fotowoltaiczne stanowią sprzęt elektryczny i elektroniczny. Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 roku są zaliczane do czwartej grupy, czyli do sprzętu wielkogabarytowego, którego usuwanie i utylizacja po wyeksploatowaniu może odbywać się w wyspecjalizowanych zakładach przetwarzania odpadów. Według analityków i ekspertów koszt takiej utylizacji (bardzo drogi zapewne, bo nie ma zakładów/firm wykonujących tego typu usługi) może pochłonąć całość dochodów z tytułu dzierżawy.

W tym miejscu warto zauważyć, że w zamieszczanych na różnych forach, stronach internetowych, portalach społecznościowych wzorach umów dotyczących wydzierżawienia gruntów pod fotowoltaikę bądź elektrownie wiatrowe brak zapisów, które zabezpieczałyby właściciela w chociażby najmniejszym stopniu przed koniecznością utylizacji zużytej instalacji czy rekultywacji gruntów! Natomiast w zamieszczanych przez rolników wyliczeniach, choć nie można ich brać za pewnik, widać, że zyski z dzierżawy terenu pod farmę fotowoltaiczną czy wiatraki nie pokrywają kosztów deinstalacji i utylizacji zużytego sprzętu.

Wniosek nasuwa się jeden nie spieszmy się z podpisaniem umów dzierżawy, które nie będą miały klauzuli zabezpieczających nas przed koniecznością utylizacji i demontażu urządzeń we własnym zakresie.

Czytany 625 razy Ostatnio zmieniany 24 lipca 2020