10 lutego 2020

Rola TMR w żywieniu zwierząt

Opracowanie: Piotr Marcinkowski • Zamieszczenie: Liliana Tatara
 • wielkość czcionki Zmniejsz czcionkę Zmniejsz czcionkę Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
 • PDF
 • Wydrukuj
 • Email

Na początek warto wiedzieć, czym tak właściwie jest TMR?
Total Mix Rotation
to nic innego jak system pełnoporcjowego żywienia bydła zarówno mlecznego jak i opasowego, którego głównym zadaniem jest dostarczenie odpowiedniej ilości paszy oraz zbilansowanej dawki przy wykorzystaniu wozu paszowego. Wcześniej ten system był wykorzystywany przy żywieniu trzody i drobiu. Główną potrzebą wprowadzenia żywienia TMR u bydła było przeciwdziałanie chorobom przemiany materii oraz zaburzeniom trawienia, zwłaszcza u krów o dużej wydajności mlecznej. Bodźcem do zastosowania pełnoporcjowego systemu jest również przeciwdziałanie zjawisku występowania hierarchii w stadzie w momencie pobierania paszy, w systemie wolnostanowiskowym. W tej sytuacji krowy słabsze, o niższej pozycji w hierarchii pozostawały niedożywione. Z kolei silniejsze dysponowały większą ilością paszy niż wynikało to z ich możliwości produkcyjnych.

Jakie są zalety stosowania TMR?

 • Dostarcza paszy w takiej dawce, która zapewnia pokrycie pełnego zapotrzebowania na białko, energię, składniki mineralne i witaminy, uwzględniając przy tym prawidłowe funkcjonowanie przewodu pokarmowego,
 • Ma możliwość zwiększenia segmentu pasz, które mogą zostać użyte przy żywieniu zwierząt,
 • Umożliwia podporządkowanie dawki w zależności od grupy, w której obecnie przebywa zwierzę,
 • Zmniejsza udział pracy fizycznej,
 • Oszczędza paszę dzięki zoptymalizowaniu żywienia,
 • Poprawia wskaźniki rozrodu.

Jakie trudności mogą napotkać rolnicy zainteresowani przejściem na ten system żywienia?

Stosowanie żywienia TMR stwarza trudności pod względem zróżnicowania wydajności dobowej pomiędzy krowami w stadzie. Główna przyczyna tego wynika ze zróżnicowania potencjału genetycznego zwierząt, jak również wieku oraz stadium, w jakim przebywa zwierzę. Sposobem na rozwiązanie tego problemu jest zastosowanie w stadzie podziału na grupy technologiczno-żywieniowe. Jednak fakt, iż większość zwierząt utrzymywanych jest w oborach budowanych w latach 1980-1990, w znaczący sposób ogranicza możliwości funkcjonalne obory. Ponadto podział na grupy wymusza na hodowcy zmianę składu grupy. Kolejnym aspektem, który nierozłącznie towarzyszy żywieniu TMR jest aspekt finansowy. Przy wykorzystaniu tego sposobu żywienia trzeba liczyć się z kosztami tj.: zakup wozu paszowego oraz koszt paliwa.

Kilka praktycznych wskazówek dotyczących żywienia systemem TMR:

 • Ważne są: powtarzalność, wilgotność oraz poprawne wymieszanie komponentów dawki,
 • Resztki tzw. niedojady nie powinny stanowić więcej niż 5% z całej zadanej dawki, 
 • Pasze wykorzystywane do sporządzenia dawki nie mogą być spleśniałe, zgrzane lub zanieczyszczone ziemią czy piaskiem,
 • Hodowca powinien zadbać o równomierne rozłożenie paszy na korytarzu paszowym,
 • Ważne jest podgarnianie paszy przynajmniej 2 razy w ciągu doby,
 • Powierzchnia stołu paszowego powinna być gładka, dzięki czemu czyszczenie i usuwanie resztek przebiega znacznie sprawniej.

Źródło:
https://www.ppr.pl/wiadomosci/aktualnosci/co-to-jest-tmr-129750
https://projektagrar.pl/charakterystyka-systemow-zywienia-bydla/

Czytany 158 razy