30 grudnia 2019

Zmiany w ustawie o obrocie ziemią

Opracowanie: Bartosz Witczak • Zamieszczenie: Liliana Tatara
  • wielkość czcionki Zmniejsz czcionkę Zmniejsz czcionkę Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
  • PDF
  • Wydrukuj
  • Email

Czy kolejna nowelizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, która obowiązuje od 26.06.2019 r. ułatwiła obrót ziemią?

Zdaniem rolników, notariuszy, pośredników w obrocie nieruchomościami, deweloperów, pracowników WODR i innych instytucji, zapowiedziane szumnie zmiany w rzeczywistości ograniczone zostały do nielicznych. Najbardziej oczekiwaną zmianą było umożliwienie wszystkim, nie tylko rolnikom, nabywanie ziemi do 1ha na wsi i w mieście bez zgody KOWR i ta zmiana weszła w życie i obowiązuje jak wspomniano wyżej od 26.06.2019 r. Niestety jest to zmiana połowiczna, bowiem ten, kto kupił 1ha gruntu rolnego w mieście będzie mógł go zbyć w dowolnym czasie komukolwiek. Natomiast nabywca 1ha gruntu na wsi nie będzie mógł go zbyć ani oddać w posiadanie innym osobom przez okres 5 lat. Ale to nie koniec tego ograniczenia. Zmienione przepisy przewidują prawo pierwokupu i nabycia działek w mieście przez dyrektora generalnego KOWR. Wielu z nas nie chciałoby znaleźć się w takiej sytuacji, kiedy z powodu różnych zdarzeń losowych zmuszeni jesteśmy do zbycia działki rolnej w mieście, mamy już nabywcę i liczymy na szybką sprzedaż, a tymczasem transakcja zostaje zatrzymana z powodu realizacji przez KOWR prawa pierwokupu (KOWR ma 1 miesiąc na złożenie chęci pierwokupu działki).

Duże wątpliwości budzi też zapis w nowelizacji ustawy nakazujący osobom, które nabyły grunty rolne na terenie wsi, prowadzenie gospodarstwa rolnego. Nabywca nie może ani sprzedać, ani oddać takiego gruntu w posiadanie innym osobom przez 5 lat od daty nabycia. W trudnej sytuacji jest też taki nabywca, który miał 0,5ha gruntu rolnego na wsi i dokupił 1ha. Zgodnie z nowelizacją musi prowadzić gospodarstwo rolne osobiście. Jeżeli jednak pracuje od kilkunastu lat w mieście, to w jaki sposób spełni obowiązkowy warunek ustawowy prowadzenia gospodarstwa rolnego?

Istotną zmianą jest to, że ustawa o kształtowaniu terenu rolnego nie będzie miała zastosowania przy podziale ziemi w sprawach cywilnych, rozwodowych, podziale majątku wspólnego. Warto jednak mieć w pamięci, że np. żona, która otrzyma nieruchomość rolną po podziale majątku wspólnego, musi prowadzić gospodarstwo rolne przez okres 5-ciu lat. Czy w świetle powyższego można mówić o wolnym obrocie gruntami rolnymi? Czy zasadnym jest, aby ustawodawca tak szczegółowo ingerował w sferę stosunków własnościowych uregulowanych w kodeksie cywilnym i innych ustawach, że pociąga za sobą konieczność zmiany tych ustaw?

Pytania, pytania, pytania......

Czytany 559 razy