30 grudnia 2019

Czy Twoja nieruchomość ma dostęp do drogi publicznej?

Opracowanie: Bartosz Witczak • Zamieszczenie: Liliana Tatara
  • wielkość czcionki Zmniejsz czcionkę Zmniejsz czcionkę Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
  • PDF
  • Wydrukuj
  • Email

Aktualnie na terenie gmin powiatu konińskiego wynajęte firmy geodezyjne dokonują aktualizacji przebiegu granic wszystkich nieruchomości. Właściciele – posiadacze gruntów, którzy nie zlekceważyli zaproszenia do zapoznania się z wynikami prac tych firm, mogą „pójść za ciosem” i dowiedzieć się w Starostwie Powiatowym w Koninie czy wszystkie granice jego nieruchomości są dobrze naniesione a zwłaszcza czy mają dostęp do drogi publicznej?

Niestety z mojego doświadczenia, jako doradcy rolnego WODR, nabywanego podczas częstych kontaktów z rolnikami wynika, że właściciele gruntów nie zawsze są świadomi, że ich nieruchomości takiego dostępu nie posiadają. Niewiedza wynika z tego, że w wielu przypadkach występują tzw. służebności zwyczajowe niemające znaczenia prawnego! Są to inaczej drogi lub ścieżki wchodzące w skład nieruchomości sąsiednich, po których sąsiedzi jeżdżą i chodzą od wielu lat, nieraz od pokoleń, korzystają z sąsiedzkiej grzeczności. Jednakże takie służebności zwyczajowe nie rozwiązują sprawy, a problem wyłania się wówczas, gdy sąsiedzka grzeczność nagle się kończy, bo sąsiad postanawia swoją nieruchomość ogrodzić, albo buduje budynek, który blokuje dojazd tą zwyczajową drogą. Co wówczas może uczynić właściciel nieruchomości pozbawiony dojazdu do swojej posesji? Najpierw należałoby podjąć starania o dobrowolne, umowne ustanowienie w formie aktu notarialnego prawa służebności gruntowej polegającej na udostępnieniu prawa przejazdu i przechodu do własnej nieruchomości. O ile nie dojdzie do porozumienia pozostaje niestety droga sądowa, gdzie właściciel nieruchomości bez dojazdu do drogi publicznej występuje z wnioskiem do sądu o ustanowienie służebności drogi koniecznej, ewentualnie z wnioskiem o nabycie prawa do tej służebności w drodze zasiedzenia.

Należy mieć na uwadze, że ustanowienie prawa służebności drogi koniecznej odbywa się za wynagrodzeniem, chyba że następuje nabycie tego prawa w drodze zasiedzenia. Podkreślenia wymaga fakt, że nieruchomość niemająca dostępu do drogi publicznej traci swoje dotychczasowe znaczenie gospodarcze a przede wszystkim traci na wartości.

Przy braku dostępu prawem zagwarantowanego, formalnego do drogi publicznej, koniecznym jest ustanowienie prawa służebności przejazdu i przechodu w sposób wyżej wskazany. A o tym czy nieruchomość ma dostęp do drogi publicznej możemy się dowiedzieć w Starostwie Powiatowym w Koninie, które dysponuje niezbędnymi w tym zakresie informacjami.

Czytany 482 razy