01 listopada 2020

Aktualności rolnicze - wnioski suszowe 2020 w gminie Krzymów

Opracowanie: Agnieszka Michlicka • Zamieszczenie: Liliana Tatara
  • wielkość czcionki Zmniejsz czcionkę Zmniejsz czcionkę Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
  • PDF
  • Wydrukuj
  • Email

W 2020 roku bilans opadów w porównaniu z 2019 rokiem w gminie Krzymów znacznie się poprawił. Choć wiosna rozpoczęła się okresem suszy, z bardzo suchym i zimnym kwietniem, to w ciągu kolejnych miesięcy więcej napadało. Na terenie gminy Krzymów zagrożenie suszą wystąpiło w 6-tym i od 8 do 13 okresie raportowania według IUNiG w Puławach. W żadnym z okresów nie odnotowano zagrożenia suszą dla zbóż jarych i ozimych. Zagrożenie wystąpienia suszy odnotowano dla kukurydzy na ziarno i na zielonkę oraz dla rzepaku, choć w gminie Krzymów jest to roślina uprawiana niezwykle rzadko. Poza tym wystąpiło zagrożenie suszą dla upraw min. roślin strączkowych i ziemniaków.

W roku 2020 jedyną możliwością złożenia wniosku o oszacowanie strat z powodu suszy jest skorzystanie z aplikacji online służącej do składania wniosków o oszacowanie strat za pomocą profilu zaufanego. Zainteresowanie rolników składaniem tego wniosku w 2020 roku było małe. Było to na pewno spowodowane większymi opadami, co zapewniło z kolei lepszą sytuację hydrologiczną i mniejsze straty w plonach, ale też trudnościami z założeniem profilu i wypełnianiem wniosku.

Aplikacja jest przyrządem, który ma zaoszczędzić pracy przy obsłudze wniosku. Dawniej wniosek był przyjmowany w Urzędzie Gminy, rolnik musiał rozpisać poszczególne uprawy i określić straty. Później komisja gminna weryfikowała straty wpisane przez rolnika i sporządzany był protokół, który przesyłano do Urzędu Wojewódzkiego. Tam protokół znów był przeglądany i potwierdzany przez wojewodę. Jeżeli ARiMR udzielała pomocy suszowej do hektara, rolnik składał osobny wniosek do Agencji, do którego załącznikiem był protokół z oszacowania strat. Powierzchnia upraw deklarowana we wniosku do UG musiała być zgodna z protokołem oraz ze złożonym wcześniej wnioskiem o dopłaty obszarowe. Podczas obsługi wniosków a potem protokołów wykrywano wiele błędów w powierzchniach poszczególnych upraw. Powstawała konieczność poprawiania protokołów w Urzędzie Gminy i ponownego odsyłania ich do Urzędu Wojewódzkiego. Czas oczekiwania na protokół wydłużał się, co spowodowało, że niektórym rolnikom "suszowe" wypłacono dopiero niedawno z pomocy covidowej.

Teraz aplikacja dostępna na stronie www.gov.pl, po prawidłowym zalogowaniu, zaciąga dane z wniosku obszarowego, więc rolnik wypełnia wniosek potwierdzając jedynie i nazywając powierzchnię uprawy zgłoszonej do płatności oraz określa procent strat. Do aplikacji można dołączyć zdjęcia upraw czy skan polisy ubezpieczenia upraw i zwierząt. Aplikacja kieruje wniosek do odpowiedniego Urzędu Wojewódzkiego ze względu na adres zamieszkania producenta. Gdyby został ogłoszony program pomocy finansowej dla rolników to udzielaniem jej zajmie się ARIMR na podstawie protokołu, w którym poziom start wyniesie powyżej 30%. Istnieje możliwość przekierowania złożonego do UW wniosku o oszacowanie strat w uprawach bezpośrednio do Agencji. Będzie to znacznym usprawnieniem pracy, zaoszczędzi czas na naprawianie błędów i długotrwałą korespondencję, skróci czas oczekiwania.

Rolnicy, którzy złożyli wnioski suszowe otrzymują protokół suszowy, jeżeli ponieśli straty w ogólnej produkcji powyżej 30%. Jeżeli straty są mniejsze niż 30% producent rolny otrzymuje powiadomienie o odrzuceniu wniosku. Jeżeli wniosek został wysłany wcześniej rolnik powinien zalogować się jeszcze raz i sprawdzić czy wniosek nie został anulowany.

Czytany 203 razy Ostatnio zmieniany 03 listopada 2020