Nowości z Konina
30 grudnia 2019

Zmiany w ustawie o obrocie ziemią

Opracowanie: Bartosz Witczak • Zamieszczenie: Liliana Tatara
Czy kolejna nowelizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, która obowiązuje od 26.06.2019 r. ułatwiła obrót ziemią? Zdaniem rolników, notariuszy, pośredników w obrocie nieruchomościami, deweloperów, pracowników WODR i innych instytucji, zapowiedziane szumnie zmiany w rzeczywistości ograniczone zostały do nielicznych. Najbardziej oczekiwaną zmianą było umożliwienie wszystkim, nie tylko rolnikom, nabywanie ziemi do 1ha na wsi i w mieście bez zgody KOWR i ta zmiana weszła w życie i obowiązuje jak wspomniano wyżej od 26.06.2019 r. Niestety jest to zmiana połowiczna, bowiem ten, kto kupił 1ha gruntu rolnego w mieście będzie mógł go zbyć w dowolnym czasie komukolwiek. Natomiast nabywca 1ha gruntu na…
30 grudnia 2019

Przegląd odmian owsa

Opracowanie: Łukasz Matuszak • Zamieszczenie: Liliana Tatara
W Krajowym Rejestrze na rok 2019 widnieją 24 odmiany owsa zwyczajnego oplewionego oraz 5 odmian owsa nagoziarnistego (pozbawionego łuski). W tym roku wpisano kolejne pięć odmian owsa, są to: Arkan, Figaro, Pablo, Perun oraz Refleks. Poniżej krótka charakterystyka najpopularniejszych odmian oplewionych i nieoplewionych owsa zalecanych przez COBORU: Odmiany oplewione: Bingo – odmiana zalecana w 15 województwach, nadająca się do uprawy w całej Polsce poza rejonami górskimi, o żółtym oplewieniu, odporna na mączniaka prawdziwego oraz rdzę wieńcową. Rośliny wysokie o średniej odporności na wyleganie, terminie wiechowania wczesnym, terminie dojrzałości średnim, udziale łuski małym. Odmiana o wysokiej masie 1000 ziaren, gęstości w…
30 grudnia 2019

Czy Twoja nieruchomość ma dostęp do drogi publicznej?

Opracowanie: Bartosz Witczak • Zamieszczenie: Liliana Tatara
Aktualnie na terenie gmin powiatu konińskiego wynajęte firmy geodezyjne dokonują aktualizacji przebiegu granic wszystkich nieruchomości. Właściciele – posiadacze gruntów, którzy nie zlekceważyli zaproszenia do zapoznania się z wynikami prac tych firm, mogą „pójść za ciosem” i dowiedzieć się w Starostwie Powiatowym w Koninie czy wszystkie granice jego nieruchomości są dobrze naniesione a zwłaszcza czy mają dostęp do drogi publicznej? Niestety z mojego doświadczenia, jako doradcy rolnego WODR, nabywanego podczas częstych kontaktów z rolnikami wynika, że właściciele gruntów nie zawsze są świadomi, że ich nieruchomości takiego dostępu nie posiadają. Niewiedza wynika z tego, że w wielu przypadkach występują tzw. służebności zwyczajowe…
30 grudnia 2019

Systemy żywienia bydła mięsnego

Opracowanie: Łukasz Matuszak • Zamieszczenie: Liliana Tatara
W hodowli bydła mięsnego najważniejszym czynnikiem wpływającym na opłacalność i wynik końcowy produkcji jest odpowiedni wybór systemu żywienia. Dawka, skład i struktura zadawanej paszy uzależniona jest od grupy zwierząt. Miarą żywieniową powinno być odpowiednie zbilansowanie składników żywieniowych uwzględniających pokrycie potrzeb energetycznych i białkowych wybranej grupy. Wyróżniamy trzy systemy system opasu bydła mięsnego: intensywny, półintensywny i ekstensywny. Opas intensywny Głównym celem tego systemu jest uzyskanie jak najwyższej masy końcowej w jak najkrótszym okresie. W systemie intensywnym zwierzęta podzielone są na grupy o wyrównanym wieku i wadze startowej. Najlepsze do opasu intensywnego są młode, czystorasowe, prawidłowo odchowane buhajki w wadze około 120-150kg…
30 grudnia 2019

Warsztaty bożonarodzeniowe w Golinie

Opracowanie: Magdalena Kopeć • Zamieszczenie: Liliana Tatara
Jak co roku Dom Kultury w Golinie wyszedł do mieszkańców gminy z bogatą ofertą warsztatów świątecznych. Odbywały się one w siedzibie Domu Kultury, w szkołach i zaprzyjaźnionych świetlicach wiejskich. Największym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty Choinka na pniu, które odbyły się 9 grudnia br. Instruktor Domu Kultury, pani Edyta Jachnik przygotowała specjalne zestawy dla każdego uczestnika warsztatów – drewniane gałązki zagipsowane w plastikowych pojemnikach, na które wbito stożkowe gąbki florystyczne. Tak przygotowane podstawy stanowiły punkt wyjściowy do tworzenia własnych, unikatowych choinek. Gałązki różnych zielonych drzew i krzewów (świerku, sosny, jodły, tui) wbite w wilgotną gąbkę utworzyły zielone drzewko, które można było…
30 grudnia 2019

Ratunek dla roślin – hydrożel

Opracowanie: Sylwia Dunaj • Zamieszczenie: Liliana Tatara
Hydrożel do substancja pochłaniająca ciecze. Jego budowa to nierozpuszczalne wielocząsteczkowe polimery. Jakie posiada zalety? Otóż świetnie absorbuje wodę i jest umiarkowanie tani. Aby poznać mechanizm działania hydrożelu, trzeba wiedzieć, z czego zbudowana jest gleba. Zatem gleba składa się ze stałych cząstek organicznych i mineralnych oraz z wody, która rozpuszcza związki mineralne. Między nimi znajdują się tzw. pory glebowe, czyli wolne przestrzenie powietrzne. Polimery pochłaniając wodę sprawiają, że gleba zwiększa swoją porowatość, bo w porach glebowych z dodatkiem hydrożelu magazynowana jest woda wraz z substancjami organicznymi. Hydrożel w ofercie sprzedażowej występuje w postaci proszku lub granul, który należy wymieszać z glebą.…
30 grudnia 2019

Wiele sposobów na dynie

Opracowanie: Sylwia Dunaj • Zamieszczenie: Liliana Tatara
Przez lata dynia była niedocenianym warzywem w Polsce. Traktowano ją dość oschle, najczęściej lądowała w słoiku w marynacie octowej. Kilka lat temu dynia została „odkryta” na nowo. W większości programów telewizyjnych, ale też w Internecie, w okresie jesiennym można spotkać dynię przetworzoną na wiele sposobów. Dlaczego tak się dzieje, że stała się słynnym warzywem? Odpowiedź jest prosta – posiada właściwości przeciwzapalne i przeciwnowotworowe. Coraz więcej mamy nowych chorób a przy tym coraz więcej osób cierpi na alergie. Co może być tego przyczyną? Między innymi duża ilość niezdrowego jedzenia. Badania dowodzą, że 70% dzieci jest dotkniętych otyłością. W dzisiejszych czasach, w…
30 grudnia 2019

Zastosowanie nowości w sadownictwie na terenie gminy Sompolno

Opracowanie: Ryszard Michalski • Zamieszczenie: Liliana Tatara
Rolnictwo to dziedzina, w której niezbędne są ciągłe ulepszenia i w technologii zwierzęcej i w roślinnej. Mają ograniczyć straty, usprawnić pracę i zmniejszyć koszty najmu siły fizycznej, która jest niezbędna szczególnie w sadownictwie i o którą obecnie trzeba silnie zabiegać. Postęp w różnej postaci nie omija żadnych kierunków produkcji w rolnictwie a czasami nawet trudno za nim nadążyć. Ten artykuł został opracowany na podstawie wizyty w gospodarstwie państwa Agnieszki i Huberta Michalskich zamieszkałych w Mostkach, gmina Sompolno. Państwo Michalscy prowadzą gospodarstwo sadownicze na powierzchni 21,71 ha. Powierzchnia upraw sadowniczych zajmuje 16,73 ha, głównie są to jabłka. W ostatnich latach producent…
Ostatnio zmieniany 30 grudnia 2019
30 grudnia 2019

Restrukturyzacja małych gospodarstw w 2020

Opracowanie: Magdalena Kopeć • Zamieszczenie: Liliana Tatara
Nie znamy jeszcze harmonogramu PROW na 2020 rok, ale zakładając, że nie zmienią się drastycznie ogólne założenia, możemy spodziewać się przynajmniej jeszcze jednego naboru na Restrukturyzację Małych Gospodarstw. Jest czas, aby spokojnie przeanalizować swoje możliwości, plany rozwoju gospodarstwa, udać się do pracowników WODR i doprecyzować warunki uczestnictwa w programie. Analiza struktury zasiewów, plany związane z hodowlą zwierząt, czy chęć zmiany profilu produkcji, otwarcie się na nowe rynki i możliwości, pozwoli sprawdzić kryteria dostępu do programu i ewentualnie zmienić założenia, aby móc zakwalifikować się i otrzymać premię 60000 zł na rozwój gospodarstwa. Przeanalizowanie własnych potrzeb i możliwości pod kątem posiadanych zasobów,…