Nowości z Konina
31 marca 2020

Odmiany jabłoni zalecane do sadów ekologicznych i ich ochrona

Opracowanie: Ryszard Michalski • Zamieszczenie: Liliana Tatara
Coraz więcej rolników, posiadaczy ogrodów przydomowych, interesuje się uprawami sadowniczymi metodą ekologiczną. Produkt, który ma w sobie znikome ślady substancji niebezpiecznych a najlepiej jak nie ma ich wcale, jest coraz częściej poszukiwany na rynku ze względu na walory smakowe. Ma też niestety swoją cenę, dlatego posiadacze niedużych sadów szukają odmian, których uprawa ograniczyłaby lub całkowite wyeliminowała stosowanie środków ochrony roślin a przy korzystnie wpływała na zdrowie. Najczęściej pojawiają się pytania: Jakie odmiany ekologiczne można uprawiać w sadach jabłoniowych? Czy przy dużym nasileniu chorób i szkodników można zastosować środki ochrony roślin lub biopreparaty? Czy to się opłaca? Czy te odmiany są…
26 marca 2020

Zwolnienie rolników ze składek KRUS - zapowiadana pierwsza forma pomocy dla rolników

Opracowanie: Elżbieta Dryjańska • Zamieszczenie: Liliana Tatara
Zapis do projektu ustawy mówi o zwolnieniu z opłacania składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za II kwartał 2020 r. (za 3 miesiące) osób objętych tym ubezpieczeniem w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2020 r. poz. 174). Osobom tym, w związku z epidemią, składki na to ubezpieczenie, za ten okres sfinansuje budżet państwa za pośrednictwem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Zwolnienie ze składek do KRUS jest analogicznie z tym, które ma miejsce w przypadku składek do ZUS. Propozycja dotycząca ww. zwolnienia z opłacania składek stanowi oczekiwaną i istotną pomoc państwa dla środowiska rolniczego w…
25 marca 2020

Ważne dla gospodarstw agroturystycznych zakazy!

Opracowanie: Elżbieta Dryjańska • Zamieszczenie: Liliana Tatara
Zakazana została działalność związana z prowadzeniem obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania! 14 marca w Polsce ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wywołanymi przez wirus SARS-CoV-2. Wprowadzone w następstwie tego ograniczenia dotyczą również rolników a szczególnie tych, którzy świadczą usługi turystyczne. Zakazana została działalność związana z prowadzeniem obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania takich jak kwatery dla gości, domki lub chaty (bez obsługi), gospodarstwa agroturystyczne oraz schroniska młodzieżowe i górskie, ośrodki kolonijne i pozostałe obiekty wypoczynku wakacyjnego. Tydzień później na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia 20 marca br. na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ogłoszono już stan epidemii. W…
Ostatnio zmieniany 25 marca 2020
20 marca 2020

Koronawirus – w trosce o siebie i członków rodziny

Opracowanie: Elżbieta Dryjańska • Zamieszczenie: Liliana Tatara
Elżbieta Dryjańska – Drodzy Rolnicy! W Polsce w ostatnich dniach życie zmieniło się diametralnie. I choć Wam, jako mieszkańcom wsi, łatwiej jest ograniczyć kontakty w skupiskach ludzi, to jednak musicie Państwo bardzo uważać, by maksymalnie obniżyć ryzyko zarażenia siebie i bliskich. Jeśli macie dylemat, czy powinniście być aż tak ostrożni, to jest obecnie oczywiste, że powinniście być ostrożni dużo bardziej. Po pierwsze trzeba zachować do wszystkiego bezpieczny dystans – fizyczny, ale także do robienia maga zapasów. Wydawać by się mogło, że mieszkańcy wsi, w tym Rolnicy, są w o wiele lepszej sytuacji, bo w dużych skupiskach ludzkich aż tak często…
12 marca 2020

Odwołane szkolenia powiatowe w powiecie konińskim

Opracowanie: Liliana Tatara • Zamieszczenie: Liliana Tatara
Uwaga Rolnicy, chcący otrzymać zaświadczenia do działań: Restrukturyzacja Małych Gospodarstw i Premia dla Młodych Rolników! Szkolenia powiatowe, które miały odbyć się w powiecie konińskim: W Skulsku dnia 17 marca 2020r. temat Prawo wodne i dyrektywa azotanowa w Klubie Emeryta i Rencisty przy ul. Targowej 2, osoba do kontaktu Piotr Marcinkowski 512716979, W Kleczewie dnia 24 marca 2020r.: temat Wymogi Wzajemnej Zgodności w gospodarstwie rolnym z uwzględnieniem dobrostanu zwierząt w MGCK w Kleczewie ul. 600-lecia 33, osoba do kontaktu Jacek Michalski 512716873 zostają odwołane!!! w trosce o bezpieczeństwo publiczne, zdrowie obywateli i w związku z potencjalnym zagrożeniem zarażenia się koronawirusem SARS-CoV-2.…
27 lutego 2020

Nowe odmiany zbóż ozimych

Opracowanie: Krzysztof Ciechanowski • Zamieszczenie: Liliana Tatara
Co roku w krajowym rejestrze roślin rolniczych przybywa nowych odmian zbóż ozimych. Tak też stało się i w tym roku. Najwięcej odmian, bo aż 19 przybyło w pszenicy (w tym 2 pszenice twarde i 2 orkiszowe), po 3 odmiany jęczmienia i żyta oraz 2 pszenżyta. 25 lutego 2020 r. w siedzibie Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej odbyło się ósme posiedzenie komisji ds. rejestracji odmian roślin zbożowych w kadencji 2017-2020. Zaowocowało ono pozytywnym zaopiniowaniem wpisania do krajowego rejestru następujących odmian: Jęczmień ozimy: KWS Morris – odmiana wielorzędowa typu pastewnego; zgłaszający: KWS Lochow Polska sp. z o.o. Aleksandra…
27 lutego 2020

Targi Sadownictwa i Warzywnictwa 2020

Opracowanie: Leszek Matuszak • Zamieszczenie: Liliana Tatara
Targi w Nadarzynie są jedną z największych specjalistycznych wystaw ogrodniczych w Europie Środkowo-Wschodniej. Rodzimi producenci owoców i warzyw chętnie je odwiedzają. Nie zabrakło też licznej grupy Rolników z Sompolna. Podczas tegorocznej, Jubileuszowej X Edycji, wystawcy z kraju i zagranicy zaprezentowali bogatą ofertę środków produkcji: innowacyjne nawozy, środki ochrony roślin, produkty wspierające produkcję ogrodniczą. W targach wzięły udział firmy zajmujące się chłodnictwem i przechowalnictwem, firmy dostarczające maszyny do pracy w sadzie i ogrodnictwie, do sortowania i pakowania owoców oraz warzyw. Obecni byli producenci materiału szkółkarskiego, firmy handlujące owocami i specjalizujące się w ich przetwórstwie. Przestronne stoiska dały wystawcom możliwość doskonałego zaprezentowania…
10 lutego 2020

Rola TMR w żywieniu zwierząt

Opracowanie: Piotr Marcinkowski • Zamieszczenie: Liliana Tatara
Na początek warto wiedzieć, czym tak właściwie jest TMR? Total Mix Rotation to nic innego jak system pełnoporcjowego żywienia bydła zarówno mlecznego jak i opasowego, którego głównym zadaniem jest dostarczenie odpowiedniej ilości paszy oraz zbilansowanej dawki przy wykorzystaniu wozu paszowego. Wcześniej ten system był wykorzystywany przy żywieniu trzody i drobiu. Główną potrzebą wprowadzenia żywienia TMR u bydła było przeciwdziałanie chorobom przemiany materii oraz zaburzeniom trawienia, zwłaszcza u krów o dużej wydajności mlecznej. Bodźcem do zastosowania pełnoporcjowego systemu jest również przeciwdziałanie zjawisku występowania hierarchii w stadzie w momencie pobierania paszy, w systemie wolnostanowiskowym. W tej sytuacji krowy słabsze, o niższej pozycji…
30 grudnia 2019

Zmiany w ustawie o obrocie ziemią

Opracowanie: Bartosz Witczak • Zamieszczenie: Liliana Tatara
Czy kolejna nowelizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, która obowiązuje od 26.06.2019 r. ułatwiła obrót ziemią? Zdaniem rolników, notariuszy, pośredników w obrocie nieruchomościami, deweloperów, pracowników WODR i innych instytucji, zapowiedziane szumnie zmiany w rzeczywistości ograniczone zostały do nielicznych. Najbardziej oczekiwaną zmianą było umożliwienie wszystkim, nie tylko rolnikom, nabywanie ziemi do 1ha na wsi i w mieście bez zgody KOWR i ta zmiana weszła w życie i obowiązuje jak wspomniano wyżej od 26.06.2019 r. Niestety jest to zmiana połowiczna, bowiem ten, kto kupił 1ha gruntu rolnego w mieście będzie mógł go zbyć w dowolnym czasie komukolwiek. Natomiast nabywca 1ha gruntu na…