Nowości z Konina
23 lipca 2018

Plan dla wsi

Opracowanie: Magdalena Brzeźnicka • Zamieszczenie: Liliana Tatara
19.07.2018 Premier Mateusz Morawiecki wraz z Ministrem Rolnictwa Janem Krzysztofem Ardanowskim podczas konferencji przedstawili główne założenia nowego planu dla wsi. Opiera się on na trzech filarach – ochrona, wsparcie i rozwój. Główny nacisk ma być położony na ochronę polskiego producenta zarówno w przypadku strat związanych z klęskami żywiołowymi jak i klęskami nad urodzaju. Zapowiadane jest wprowadzenie kontraktacji dla owoców miękkich. Już w marcu rolnicy będą znali stawki, po jakich kupowane mają być owoce, by nie dochodziło do sytuacji, że skupy proponują cenę niższą niż opłata dla pracowników zbierających owoce. Zapowiadane jest powstanie Narodowego Holdingu Spożywczego, który ma zastąpić polskie sprywatyzowane…
Ostatnio zmieniany 23 lipca 2018
13 lipca 2018

Jak skutecznie walczyć z suszą?

Opracowanie: Krystian Pacławski • Zamieszczenie: Liliana Tatara
Susza glebowa, mała retencja, racjonalne wykorzystanie wody w rolnictwie. Racjonalne wykorzystanie wody w rolnictwie jest kluczem do uzyskania zadowalających plonów. Zmiany klimatyczne, które widać w ostatnich latach oraz prognozy nie napawają optymizmem. W okresie wegetacji roślin występują i będą występować nadal zjawiska ekstremalne tj.: Susze, Gradobicia, Ulewy, Huragany i inne. Konieczne jest zabezpieczenie upraw przed okresowymi niedoborami wody. Same modlitwy nie wystarczą i trzeba pilnie działać. Melioracja znana była już w starożytnym Egipcie i z powodzeniem wykorzystana. W Polsce niestety totalnie zaniedbana i wymaga pilnej naprawy. Tam gdzie rolnicy nie czekali na pomoc spółek czy samorządów i sami zainwestowali w…
Ostatnio zmieniany 16 lipca 2018
02 lipca 2018

Rolniku pilnuj swoich granic!

Opracowanie: Bartosz Witczak • Zamieszczenie: Liliana Tatara
Podczas spotkań szkoleniowych z rolnikami często padały pytania dotyczące pomiarów geodezyjnych przeprowadzanych w wielu gminach Wielkopolski. Jest to sprawa ważna i już od dawna wymagała gruntownego uporządkowania. Starostwo Powiatowe w Koninie potwierdza wykonywanie tych prac, w związku z aktualizacją ewidencji gruntów i budynków, do których wyłoniono w przetargu nieograniczonym dwie firmy geodezyjne z Krakowa i Lublina. Ewidencja gruntów i budynków jest jednym z najważniejszych rejestrów publicznych, ponieważ dane w niej zawarte stanowią min. podstawę oznaczenia nieruchomości w księgach wieczystych, planowania przestrzennego a także wymiaru podatków i innych świadczeń. Jakie problemy może napotkać rolnik z powodu niezgodności zapisów w ewidencji gruntów…
Ostatnio zmieniany 08 lipca 2018
30 maja 2018

W muzeum pani Stanisławy Jasiczek

Opracowanie: Magdalena Kopeć • Zamieszczenie: Liliana Tatara
W miejscowości Węglew Kolonia 62 w gminie Golina, przy drodze krajowej E-92, znajduje się małe Muzeum Rzemiosła Artystycznego prowadzone przez panią Stanisławę Jasiczek. Pani Stanisława to osoba znana i lubiana, ceniona za wszechstronny talent artystyczny i bogatą wyobraźnię. Tworzy autorską biżuterię, przepiękne batiki, maluje na szkle, porcelanie, jedwabiu, maluje różnymi technikami, poza tym tka i tworzy ceramikę, stawia pierwsze kroki w rzeźbiarstwie. Podróżując po Polsce i świecie (min. Hiszpania, Francja, Dubaj) z własnymi wyrobami rękodzielniczymi, przez lata nawiązała wiele ciekawych kontaktów z różnymi twórcami i artystami. Od lat kupuje, zbiera, ratuje rękodzieła, stare narzędzia rzemieślnicze, rolnicze i historyczne, elementy naszej…
Ostatnio zmieniany 05 czerwca 2018
30 maja 2018

XXI targi wierzby i wikliny SALIX

Opracowanie: Leszek Matuszak • Zamieszczenie: Liliana Tatara
Do Wierzbinka na Targi zjechało około 120 wystawców z wyrobami z wikliny, drewna, siana, kamienia, z artykułami rękodzielniczymi, produktami lokalnymi ale też z roślinami i sadzonkami. O tym, że targi w Wierzbinku zyskały światowy niemalże rozgłos świadczą nie tylko liczni wystawcy, ale także odwiedzający. To zagorzali fani lokalnego produktu, tradycji i kultury polskiej. Podczas części oficjalnej najlepsi wystawcy otrzymali honorowe nagrody. Puchar Wójta Wierzbinka trafił w ręce przedstawicielek Stowarzyszenia Mieszkańców Sołectwa Morzyczyn. Targi Wierzby i Wikliny w Wierzbinku to festyn pełen niespodzianek min.: są różne konkursy. Wybierani są najlepsi wystawcy w kilku kategoriach. W tym roku komisja oceniająca stoiska uznała,…
Ostatnio zmieniany 03 czerwca 2018
30 maja 2018

Wójt roku 2017 Paweł Szczepankiewicz

Opracowanie: Leszek Matuszak • Zamieszczenie: Liliana Tatara
Redakcja Audycji Rolnych TVP1 po raz 17 zorganizowała konkurs na najlepszego gospodarza gminy. Uroczyste ogłoszenie wyników odbyło się 21 kwietnia br. w gmachu Telewizji Polskiej w Warszawie. Celem konkursu był wybór wójta, który w minionym roku wykazał się największymi osiągnięciami w pracy na rzecz swojej gminy. Kandydatury wójtów zgłaszali mieszkańcy, instytucje i organizacje. Jak co roku z całego kraju napłynęło wiele zgłoszeń. Spośród nich kapituła konkursu wyłoniła 10 najlepszych. Ich sylwetki prezentowane były na antenie TVP1. O tym, kto został Wójtem Roku 2017 decydowali telewidzowie głosując za pomocą SMS. Honorowy patronat nad konkursem objął prezydent RP Andrzej Duda a honorowy…
Ostatnio zmieniany 31 maja 2018
30 maja 2018

ASF - wiele nakazów i wiele obaw

Opracowanie: Agnieszka Michlicka • Zamieszczenie: Liliana Tatara
W związku z niebezpieczeństwem dalszego szerzenia się ASF na terenie naszego kraju, już w lutym wprowadzono obowiązki, których przestrzeganie może ustrzec gospodarstwa przed szerzeniem się tej choroby. W kolejnych tygodniach były one uszczegóławiane i doprecyzowywane. Jednak jak wynika z badań Komisji Europejskiej na terenie Unii i na Ukrainie od początku roku wystąpiło 2259 przypadków zakażenia ASF. W naszym kraju do 22 maja 2018 GIW potwierdził wystąpienie 2166 przypadków ASF, w tym 111 w stadach trzody chlewnej, od początku tego roku 7 nowych ognisk. Służby weterynaryjne zapowiadają kontrole u rolników z wywiązywania się z nakazów i przestrzegania zasad bioasekuracji. Wśród mniejszych…
Ostatnio zmieniany 30 maja 2018
30 kwietnia 2018

Zakończyliśmy cykl szkoleń punktowanych dla Rolników

Opracowanie: Krystian Pacławski • Zamieszczenie: Liliana Tatara
Kolejny cykl szkoleń dla rolników, którzy realizują cele i założenia zawarte w biznesplanach dotyczących Restrukturyzacji małych gospodarstw i Premii dla młodych rolników za nami. Pierwsze szkolenie na temat Integrowanej ochrony roślin przeprowadziła Liliana Tatara doradca specjalizujący się w zakresie ochrony roślin. Omówiła takie zagadnienia jak: metody integrowanej ochrony, najważniejsze chwasty, choroby i szkodniki upraw rolniczych oraz sposoby ich zwalczania, środki wspomagające podejmowanie decyzji. W krótkiej prezentacji organizator szkoleń Krystian Pacławski omówił zasady bioasekuracji w związku z chorobą ASF oraz działanie aplikacji mobilnej EPSU. Kolejne szkolenie ukierunkowane na ochronę wód i środowiska poprowadziła Wanda Nowak doradca specjalizujący się w zakresie ochrony…
Ostatnio zmieniany 02 maja 2018
30 kwietnia 2018

Ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych - Co dalej z OSN?

Opracowanie: Krystian Pacławski • Zamieszczenie: Liliana Tatara
Dyrektywa Rady 91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. m.in. nakazała krajom członkowskim wyznaczenie terenów szczególnie narażonych na zanieczyszczenie związkami azotu pochodzącego ze źródeł rolniczych lub objęcie całego kraju programem działań. Polska dopiero w 2017 podjęła decyzję o wprowadzeniu programu działań na terenie całego kraju (99,8% zlewisko wód Bałtyku). Przyczyna tej zmiany był wyrok trybunału sprawiedliwość UE z dnia 20listopada 2014r., w którym czytamy: „Nie określając w wystarczający sposób wód, które mogą zostać zanieczyszczone azotanami pochodzenia rolniczego, wyznaczając w sposób niewystarczający strefy zagrożenia i przyjmując programy działania przewidziane w art. 5 dyrektywy Rady 91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany…
Ostatnio zmieniany 01 maja 2018