12 czerwca 2019

,,Aktywni lokalnie” – projekt realizowany przy udziale organizacji społecznych z terenu gminy Dąbie

Opracowanie: Anna Stanisławska • Zamieszczenie: Krzysztof Langiewicz
,,Aktywni lokalnie” to temat projektu, którego celem była promocja prostych, naturalnych i lokalnych potraw, zaktywizowanie mieszkańców obszarów wiejskich, tworzenie współpracy oraz nowych partnerstw pomiędzy podmiotami działającymi na rzecz lokalnej społeczności. Realizacja projektu miała miejsce podczas Targów Rolniczych w Sielinku koło Opalenicy (powiat nowotomyski), organizowanych przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w dniach 8 i 9 czerwca 2019 roku. W ramach projektu zorganizowano stoisko wystawiennicze z żywnościowymi produktami lokalnymi, które przygotowały organizacje społeczne funkcjonujące na terenie gminy Dąbie, tj. Spółdzielnia Socjalna ,,Ale Smacznie” oraz Koła Gospodyń Wiejskich z Chruścina, Rzuchowa i Domanina. Panie urządziły stoiska z wielkim kunsztem i pięknymi dekoracjami, a to zachęcało do kosztowania domowych pierogów, szagówek, bigosu, czy placków ziemniaczanych.…
Ostatnio zmieniany 12 czerwca 2019
04 czerwca 2019

Przymrozki 2019 - szacowanie strat w gospodarstwach gminy Babiak

Opracowanie: Danuta Jaroniewska • Zamieszczenie: Krzysztof Langiewicz
Gminna komisja zajmująca się szacowaniem szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej powstałych na skutek działania niekorzystnych zjawisk atmosferycznych na terenie gminy Babiak od połowy kwietnia 2019r. otrzymywała zgłoszenia dotyczące wystąpienia wiosennych przymrozków. Rolnicy zgłaszali straty powstałe w sadach i na plantacjach trwałych. Komisja miała do weryfikacji ponad 50 wniosków. Przymrozki wiosenne wystąpiły na terenie gminy w terminie od 11 kwietnia do 15 maja br. Uszkodzeniu uległy kwiaty oraz szypułki owoców, czego skutkiem jest znaczące obniżenie plonów. Przymrozki odnotowała stacja pogodowa położona w Radoszewicach gm. Babiak. W stacji pomiar wykonywany jest na wysokości 1,5m i w kwietniu temperatura spadała do -5°C, natomiast w maju do -2,5°C. Lustracja upraw odbyła…
Ostatnio zmieniany 04 czerwca 2019
08 marca 2019

Tradycje i zwyczaje wsi polskiej - ostatki

Opracowanie: Anna Stanisławska • Zamieszczenie: Krzysztof Langiewicz
Właśnie zakończył się karnawał, czyli okres trwający od Święta Trzech Króli do Środy Popielcowej. Z języka włosko-łacińskiego słowo carne-vale oznacza rozstawać się z mięsem, dlatego w naszej tradycji o karnawale mówiło się często mięsopust, zapust lub ostatki. W tym okresie urządzano huczne zabawy, które na dworach nazywano ,,redutami”. W miasteczkach i na wsiach w karczmach wygrywały kapele, a ich uczestnicy bawili się przy suto zastawionych stołach. Tradycją karnawałowego czasu był i nadal jest zwyczaj obfitego jedzenia, nawet na zapas. Menu na tego rodzaju zabawach i spotkaniach niewiele zmieniło się od dawnych czasów. Na stole króluje bigos staropolski, czerwony barszcz z pasztecikami, pieczone mięsa i tradycyjne wędliny oraz różnego rodzaje alkohole. Obfite jedzenie…
Ostatnio zmieniany 08 marca 2019
21 grudnia 2018

Moje hobby to hodowla gołębi pocztowych

Opracowanie: Zbigniew Ostrowski • Zamieszczenie: Krzysztof Langiewicz
Z Panem Jerzym Jaśkiewiczem zamieszkałym w mieście Dąbie, rozmawia Zbigniew Ostrowski pracownik Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Kole. Na początku dziękuje za zaproszenie i udzielenie wywiadu naszym czytelnikom, Pan Jerzy Jaśkiewicz wraz z żoną są już emerytowanymi rolnikami. Do niedawna prowadzili gospodarstwo rolne o powierzchni 11,5 ha. Główne uprawy w strukturze zasiewów stanowiły zboża i warzywa. Ze zwierząt utrzymywane było bydło opasowe. Od kiedy Pan zaczął się interesować hodowlą gołębi pocztowych? Praktycznie od dziecka. Dziadek hodował gołębie, później ojciec i ja. Oficjalnie do Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych wstąpiłem 03.marca 1970 roku. Co skłoniło Pana do tego zainteresowania? Tradycja i zamiłowanie. Ile obecnie jest na…
Ostatnio zmieniany 21 grudnia 2018
21 grudnia 2018

Czyste powietrze

Opracowanie: Rafał Kotkowski • Zamieszczenie: Krzysztof Langiewicz
W trosce o zdrowie środowisko i klimat w Gminie Kłodawa na początku grudnia odbyło się szkolenie na temat nowo uruchomionego programu dofinansowującego nowe źródła ciepła i termomodernizacji budynków jednorodzinnych sfinalizowany ze źródeł Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Czyste powietrze to program obejmujący kompleksowo cele zmniejszenia i uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń produkowanych i wprowadzanych do atmosfery przez budynki jednorodzinne. Program obejmuje wymianę starych kotłów i pieców na paliwa stałe jak również termomodernizację domów jednorodzinnych. Skierowany jest do osób fizycznych właścicieli budynków jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na budownictwo jednorodzinne. Dotacja obejmuje zwrot części poniesionych kosztów. Maksymalny możliwy koszt naliczenia dotacji to 53000 zł w przypadku przekroczenia tej kwoty,…
Ostatnio zmieniany 21 grudnia 2018
20 grudnia 2018

Praca komisji klęskowej na terenie gminy Kościelec w 2018 roku

Opracowanie: Daniela Frontczak • Zamieszczenie: Krzysztof Langiewicz
Na podstawie złożonych przez rolników gminy Kościelec wniosków – w połowie lipca 2018 roku - uruchomiła parce komisja do spraw szacowania strat w rolnictwie. Komisja powołana przez Wojewodę pracowała w następującym składzie: Dorota Nowak (Urząd Gminy), Czesław Świderski (Urząd Gminy), Rafał Biskupski (Urząd Gminy), Piotr Radziemski (WIR), Daniela Frontczak (WODR w Poznaniu) i miała na celu oszacowanie poziomu strat powstałych w wyniku suszy. Zgodnie z wytycznymi za susze w uprawach rolnych określa się szkody spowodowane wystąpieniem w dowolnym sześciodekadowym okresie od 21 maja do 30 września, spadku klimatycznego bilansu wodnego poniżej wartości określonej dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb. Od 25 czerwca ruszył nabór wniosków składanych przez…
Ostatnio zmieniany 20 grudnia 2018
20 grudnia 2018

Rolnicy z gminy Kościelec na wystawie AGRO SHOW

Opracowanie: Daniela Frontczak • Zamieszczenie: Krzysztof Langiewicz
W dniu 21 września 2018r trzydziestoosobowa grupa rolników wraz z  doradcami WODR Poznań z gminy Kościelec udała się autokarem na Międzynarodową Wystawę Rolniczą Agro Show w Bednarach gmina Pobiedziska. Była to w tym roku XX jubileuszowa wystawa. Większość uczestników tego wyjazdu to rolnicy, którzy od lat odwiedzają tę Wystawę. W swoich gospodarstwach świadomie inwestują w nowości techniczne - co w efekcie prowadzi do usprawnienia pracy w ich gospodarstwach. Jak co rok wyjazd na tę imprezę wiązali z szansą pozyskania wielu aktualnych informacji o najnowszych rozwiązaniach technicznych i technologicznych istniejących na rynku. Agro Show - to duża wystawa rolnicza - trwająca w tym roku dłużej bo od 20 do 24 września. W czasie jej trwania…
Ostatnio zmieniany 20 grudnia 2018
20 grudnia 2018

Zgłaszanie szkód łowieckich w gminie Babiak

Opracowanie: Danuta Jaroniewska • Zamieszczenie: Krzysztof Langiewicz
Straty wyrządzane przez dziką zwierzynę na użytkach rolnych są stałym elementem krajobrazu rolno-leśnego. Wynikają z faktu przenikania się tych dwóch obszarów zagospodarowujących naturalne zasoby. Odpowiedzialność za tego typu szkody spada na zarządcę/dzierżawcę obwodu łowieckiego, który w celu oszacowania strat zwołuje zespół składający się z przedstawicieli koła łowieckiego dzierżawiącego obwód łowiecki, na którym wyrządzone zostały szkody, ODR oraz poszkodowanego. Nieobecność przedstawiciele ODR czy poszkodowanego nie wstrzymuje szacowania strat. Rolnik chcący uzyskać odszkodowanie zgłasza straty spowodowane przez zwierzynę łowną do koła łowieckiego, którego obręb łowiecki obejmuje uszkodzone uprawy. Zgłoszenia należy dokonać jak najszybciej od zaobserwowania strat – w terminie 3 dni, za wyjątkiem sadów gdzie termin…
Ostatnio zmieniany 20 grudnia 2018
20 grudnia 2018

Lokalna Grupa Dyskusyjna - podsumowanie 2018

Opracowanie: Krzysztof Langiewicz
Lokalna Grupa Dyskusyjna o tematyce „Ochrona roślin” została utworzona w powiecie kolskim na terenie gminy Grzegorzew. Grupa skupia rolników z terenu całej gminy zainteresowanych tematyką Integrowanej Ochrony Roślin. Spotkania odbywają się cyklicznie co kwartał, czyli cztery razy w roku. W roku 2018 cztery spotkania lokalnej grupy dyskusyjnej odbywały się w sali wykładowej. Odbyły się one w dniach: 09 marca, 08 czerwca, 30 sierpnia i 05 grudnia, łącznie w spotkaniach uczestniczyło 43 rolników. Tematyką spotkań była szeroko rozumiana ochrona roślin przed chwastami, szkodnikami i chorobami grzybowymi, ze szczególnym uwzględnieniem integrowanej ochrony roślin. Jak wiemy Integrowana Ochrona Roślin obowiązuje wszystkich rolników od 1 stycznia 2014 r. Rok 2018 był rokiem trudnym dla rolnictwa, w którym na naszym terenie…
Ostatnio zmieniany 20 grudnia 2018