02 października 2018

50-lecie OSP w Głębokiem

Opracowanie: Anna Sierakowska • Zamieszczenie: Krzysztof Langiewicz
  • wielkość czcionki Zmniejsz czcionkę Zmniejsz czcionkę Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
  • PDF
  • Wydrukuj
  • Email
  • Galeria

W dniu 16 września mieliśmy okazję świętować 50-lecie powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Głębokiem. Uroczystość rozpoczęła dziękczynna Msza święta celebrowana przez proboszcza parafii Umień księdza Jana Piotrowicza oraz powiatowego kapelana Ochotniczej Straży Pożarnej, księdza Wojciecha Szczepankiewicza.

Następnie odbyło się uhonorowanie strażaków medalami za zasługi. Prezes OSP w Głębokiem Kazimierz Burliński przedstawił historie powstania straży.

„Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Głębokiem powstała 7 stycznia 1968 roku. Było to spontaniczne spotkanie młodych ludzi chcących coś zmienić w życiu pomajątkowej wsi. Na pierwszym spotkaniu którego inicjatorami byli Julian Mejer – prezes kółka rolniczego w Głębokiem oraz rolnicy – Czesław Burliński i Henryk Jeżak przyjęto statut wzorcowy OSP i powołano zarząd tymczasowy do rozpoczęcia działalności.

Pierwsze lata nie należały do łatwych ze względu na brak zaplecza gospodarczego oraz świetlicy, która spełniałaby warunki do spotkań wiejskich czy prowadzenia zarządu.

Dzięki uprzejmości dyrektora szkoły do zebrań służyła nam jedna z sal lekcyjnych w szkole.

Na wyposażenie otrzymaliśmy od Komendy Powiatowej Straży Pożarnej pompę M-200 wraz z kompletem węży z prądownicą oraz syrenę ręczną i drabinę drewnianą. Dwa lata później otrzymaliśmy drugą motopompę M-400 ponieważ dłużej funkcjonujące jednostki przechodziły na motopompy o większej wydajności. Wyżej wymieniony sprzęt przechowywany był w garażu naczelnika jednostki. W ówczesnym czasie z umundurowania posiadaliśmy wyłącznie okrągłe czapki za które każdy strażak musiał zapłacić.

W roku 1971 na Zebraniu Sprawozdawczo–Wyborczym ukonstytuował się nowy zarząd, który ze swojego grona wybrał funkcyjnych.

Na prezesa powołano Kazimierza Burlińskiego, naczelnikiem został Henryk Królikowski, zastępcą naczelnika Józef Kawczyński, sekretarzem Jan Frątczak, skarbnikiem Henryk Jeżak, a gospodarzem Jerzy Marciniak. Zarząd w ówczesnym czasie wziął sobie za priorytet gromadzenie środków na poprawę umundurowania strażaków. Organizowaliśmy majówki w parku połączone z loterią fantową, korzystaliśmy również z pomocy sąsiednich jednostek z Tomaszewa, Grabiny i Olszówki, które nieodpłatnie użyczały Nam swoich strażnic na organizację zabaw w okresie jesienno–zimowym. W ten sposób w mozolny sposób gromadzone z uporem środki pozwoliły Nam na zakup umundurowania strażackiego.

W 1976 roku za priorytet Ochotnicza Straż Pożarna w Głębokiem postawiła sobie budowę remizy czyniąc starania by był to tzw. projekt typowy znajdujący się w Komendzie Powiatowej gdyż na ówczesną chwilę projekt kreślony przerastał Nasze możliwości finansowe.

Zaczęliśmy gromadzić materiały budowlane. Z pomocą przyszedł Nam Prezes Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Kole, Pan Michał Gajda – przekazując Nam nieodpłatnie szlakę na budowę pustaków. Praca przy budowie remizy nie należała do łatwych – między innymi dlatego zmuszeni byliśmy do ręcznego wykonywania pustaków. Nie stać nas było na wynajem betoniarki.

W roku 1978 rozpoczęliśmy budowę remizy, która trwała dwa lata. W roku 1980 doszło do oddania remizy. Był to trudny czas – materiały budowlane były na rozdział, artykuły spożywcze na kartki, ale dzięki solidarności Naszego społeczeństwa dokonaliśmy tego trudnego zadania. Po pobudowaniu strażnicy sytuacja Naszej OSP poprawiła się – organizowaliśmy zabawy, wypożyczaliśmy remizę na wesela i inne uroczystości. Z remizy korzystało również Koło Gospodyń Wiejskich, które poprzez organizowanie różnych imprez okolicznościowych gromadziło środki na naczynia, które w późniejszym czasie wypożyczano.

25 lipca 1993 roku obchodziliśmy 25 – lecie naszej działalności na którym został nadany sztandar ufundowany przez społeczeństwo Głębokiego, który do dziś bierze udział w Naszych uroczystościach. Organizując różnego rodzaju imprezy takie jak zawody strażackie czy dyskoteki plenerowe mogliśmy pozwolić sobie na kupno samochodu Star 25, który został wymazany z rejestru Kopalni Soli Kłodawa ze względu na zły stan wizualny i techniczny. Samochód który miał iść na złom postanowiliśmy solidnie wyremontować wymieniając silnik oraz podzespoły i poddając go malowaniu. Wykonując pracę remontowe korzystaliśmy z uprzejmości siedzącego tutaj Prezesa Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej Pana Czesława Cieślaka, który użyczył Nam na czas remontu zakładowego warsztatu mleczarni w Kole.

Samochód służył Nam 20 lat.

W roku 1996 zapadła decyzja o likwidacji Spółdzielni Kółek Rolniczych.

Likwidator wyprzedał maszyny, a pieniądze za zbyty majątek za grunt na którym stał budynek SKR-u przekazał na straż celem rozbudowy i modernizacji remizy. W decyzję rozbudowy włączył się wójt Włodzimierz Fraszczyk, który włączył w rozbudowę remizy budowę sali gimnastycznej dla sąsiadującej z Nami Szkoły Podstawowej w Głębokiem. Zarząd po przeanalizowaniu pomysłu wójta Fraszczyka przystał na wspólną rozbudowę. Wiązało się to z ogromem pracy – trzeba było rozebrać dach, zerwać podłogę aby przygotować budynek na wejście ekipy remontowej. Wskutek remontu powiększono salę, dobudowano sanitariaty, położono nowy dach kryty blachą, rozprowadzono w całym obiekcie centralne ogrzewanie, ocieplono i otynkowano remizę, założono wodę. Obiekt zmienił radykalnie swój wygląd.

9 listopada 1997r. doszło do oddania obiektu wraz z salą gimnastyczną. Wiązało się to z wielką radością miejscowych dzieci, które nie musiały już ćwiczyć w ciasnych korytarzach lub klasach, ale również Nas – strażaków ochotników gdyż mogliśmy pochwalić się strażnicą z prawdziwego zdarzenia.

Obecnie zarząd OSP Głębokie działa w składzie:
Kazimierz Burliński – prezes
Zbigniew Górecki – naczelnik
Mateusz Olczyk – zastępca naczelnika
Marcin Kaczmarek – skarbnik
Łukasz Bednarek – sekretarz
Władysław Anielak – członek zarządu.”

        Po wystąpieniu prezesa, Szkoła Podstawowa w Głębokiem przedstawiła program artystyczny. Jubileusz zakończył poczęstunek oraz zabawa taneczna do późnych godzin nocnych.

Materiały: Historia powstania OSP – Kazimierz Burliński

Czytany 787 razy Ostatnio zmieniany 02 października 2018