31 lipca 2018

Zmienione zasady stosowania nawozów naturalnych – sprawozdanie ze szkoleń dla rolników z gminy Kościelec

Opracowanie: Elżbieta Wilk • Zamieszczenie: Krzysztof Langiewicz
 • wielkość czcionki Zmniejsz czcionkę Zmniejsz czcionkę Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
 • PDF
 • Wydrukuj
 • Email
Oceń ten artykuł
(2 głosów)

Na szkoleniach dla rolników z gminy Kościelec w 2018 roku w miesiącu styczniu i lutym, wykłady dotyczące zmienionych zasad stosowania nawozów naturalnych przeprowadzone były na podstawie projektu Rozporządzenia wprowadzającego Program działań.

26 lipca 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przyjęcia Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczeń wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu. Zgodnie z art. 3, ust.5 dyrektywy 91/676/EWG wdrożony został wariant drugi dyrektywy polegający na ustanowieniu Programu działań na terenie całego kraju bez obowiązku wyznaczania wód wrażliwych i OSN.

Krajowym aktem prawnym dla realizacji działań przewidzianych w dyrektywie jest ustawa Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 roku (Dz.U. poz. 1566 i 2180 oraz z 2018 roku poz. 650 i 710).

Założenia Programu działań:

 1. Ograniczenie rolniczego wykorzystania nawozów na glebach zamarzniętych, zalanych wodą, nasyconych wodą lub przykrytych śniegiem.
 2. Warunki rolniczego wykorzystania nawozów w pobliżu wód powierzchniowych.
 3. Warunki rolniczego wykorzystania nawozów na terenach o dużym nachyleniu
 4. Okresy nawożenia - dla gmin powiatu kolskiego wg załącznika nr 3 do Programu działań nawozy azotowe mineralne i naturalne płynne można stosować w okresie od 1 marca do 25 października na grunty orne i od 1 marca do 31 października na TUZ, uprawy trwałe i plantacje wieloletnie. Nawozy naturalne stałe od 1 marca do 31 października na wszystkie grunty. W/w terminy mogą zostać przesunięte do 30 listopada dla zakładanych upraw jesienią po późno zebranych przedplonach np. buraki cukrowe, kukurydza, późne warzywa lub w sytuacji wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych w szczególności nadmiernego uwilgotnienie gleby.
 5. Warunki przechowywania nawozów naturalnych oraz postępowania z odciekami – dotyczy między innymi pojemność zbiorników na nawozy naturalne płynne powinna umożliwić ich przechowywanie przez okres 6 miesięcy. Powierzchnia miejsc do przechowywania nawozów naturalnych stałych powinna umożliwić ich przechowywanie przez okres 5 miesięcy. Wymagane pojemności tych urządzeń oblicza się na podstawie stanów średniorocznych zwierząt w przeliczeniu na DJP. Możliwe jest czasowe utworzenie pryzmy bezpośrednio na gruncie, ale z zachowaniem ściśle określonego terminu jej składowania oraz warunków dotyczących lokalizacji pryzmy, które są szczegółowo określone w Programie działań. Posiadanie urządzeń dotyczy również produkcji kiszonek. Termin dostosowania powierzchni i pojemności urządzeń określony w Programie działań:
 • do 31 grudnia 2021r. – w przypadku pomiotów prowadzących chów lub hodowlę zwierzą gospodarskich w liczbie większej niż 210 DJP, w tym podmiotów prowadzących chów lub hodowlę drobiu powyżej 40000 stanowisk, chów lub hodowlę świń powyżej 2000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30kg lub 750 stanowisk dla macior,
 • do 31 grudnia 2024 roku – w przypadku podmiotów prowadzących chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich w liczbie mniejszej lub równej 210 DJP.
 1. Dawki i sposobów nawożenia azotem – dotyczy między innymi wielkości rocznej dawki nawozów naturalnych wykorzystywanych rolniczo zawierających nie więcej niż 170 kg N w czystym składniku na 1 ha użytków rolnych. Posiadania planów nawożenia azotem w oparciu o skład chemiczny nawozu, potrzeby pokarmowe roślin i zasobność gleby lub planów nawożenia azotem na podstawie uproszczonego bilansu azotu.
 2. Sposób dokumentowania realizacji Programu.

Szczegółowe informacje można uzyskać w biurach WODR.

Źródło:
Rozporządzenie RM z dnia 5.06.2018r. wprowadzające Program Działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczeń wód ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu

Czytany 440 razy Ostatnio zmieniany 31 lipca 2018