Nowości z Koła
03 grudnia 2018

Wypadek to nie przypadek

Opracowanie: Dorota Mejsner • Zamieszczenie: Krzysztof Langiewicz
„Wypadek to nie przypadek” pod takim hasłem Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przeprowadziła w kilku gminach powiatu kolskiego szkolenia dla rolników. Przedstawiciel KRUS-u pan Tomasz Jaworski omawiał jakie są główne przyczyny wypadków przy pracy w gospodarstwach rolnych. Na przykładach i zdjęciach uszkodzonych rzeczy i narzędzi rolnicy mogli się przekonać, że źle zabezpieczone narzędzia i maszyny mogą być przyczyną wypadków. Ponad połowa wszystkich wypadków, którym ulegli rolnicy to upadki. Główną przyczyną tych wypadków to zły stan nawierzchni, używanie nieodpowiedniego obuwia, bałagan w obejściu, niedostosowanie drabin i podestów na pracy na wysokościach, brak poręczy i barierek, niezabezpieczone otwory zrzutowe, przebywanie na ładunkach podczas transportu itp. Rolnicy zostali zapoznani z przepisami dotyczącymi postępowaniu…
Ostatnio zmieniany 03 grudnia 2018
30 listopada 2018

Szkolenie w gminie Osiek Mały

Opracowanie: Danuta Matuszewska • Zamieszczenie: Krzysztof Langiewicz
W dniu 14.11.2018 r w Osieku Małym odbyło się szkolenie na temat: Przedsiębiorczość i dziedzictwo kulinarne na obszarach wiejskich. W szkoleniu , które trwało 4,5 godziny udział wzięło 30 osób. Uczestnicy szkolenia otrzymali zaświadczenia. Tematem przewodnim szkolenia była; Produkcja i sprzedaż żywności z gospodarstwa rolnego w tym proces rejestracji. Szkolenie z tej tematyki przeprowadziła mgr Mariola Majewska pracownik Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. W trakcie wykładu został przedstawiony Rolniczy handel detaliczny ponieważ jak wiemy od 1 stycznia 2017 roku weszły w życie przepisy umożliwiające rejestrację rolniczego handlu detalicznego. Dlatego, też rolnicy prowadzący gospodarstwa rodzinne mogli rozpocząć działalność w ramach takiego handlu po uprzedniej rejestracji u powiatowego lekarza weterynarii dotyczący produktów pochodzenia…
Ostatnio zmieniany 30 listopada 2018
30 listopada 2018

Murarka ogrodowa – pszczoła samotnica

Opracowanie: Marta Grzelak • Zamieszczenie: Krzysztof Langiewicz
Z uwagi na powtarzające się informacje o zmniejszającej się populacji rodzin pszczelich warto poszukać innych owadów, które efektywnie będą zapylać rośliny w naszych ogrodach i sadach. Ten problem dotyka również sadowników w powiecie kolskim, którzy coraz częściej myślą o zakupie, a później hodowli pszczoły murarki, która może okazać się znakomitym zapylaczem. Tę dziką pszczołę możemy spotkać na terenie całej Polski. Swoje gniazda buduje w pustych łodygach (najczęściej trzcinach), drewnianych słupach, konarach przy użyciu piasku bądź gliny pomieszanej ze śliną stąd jej nazwa – murarka. Murarka jest pszczołą średnich rozmiarów, a wymiary ciała ma zbliżone do swojej kuzynki pszczoły miodnej. Murarka chodź żyje samotnie, kiedy stworzymy jej odpowiednie warunki może…
Ostatnio zmieniany 30 listopada 2018
29 listopada 2018

Nowa lokalizacja biura WODR w Kole

Opracowanie: Marta Grzelak • Zamieszczenie: Krzysztof Langiewicz
Od 1 września 2018r. zmieniono lokalizację biura Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w powiecie kolskim. Nowe biuro mieści się przy ulicy B. Prusa 14 w Kole, w budynku Ludowego Banku Spółdzielczego w Strzałkowie Oddział w Kole na przeciwko Urzędu Skarbowego w Kole. Biuro mieści się na pierwszym piętrze w pokoju 103. Interesanci przyjmowani są codziennie w godzinach od 7.15 do 15.15. Bardzo serdecznie zapraszamy.
Ostatnio zmieniany 29 listopada 2018
15 listopada 2018

Szacowanie strat w gospodarstwach gminy Babiak

Opracowanie: Danuta Jaroniewska • Zamieszczenie: Krzysztof Langiewicz
Gminna komisja zajmująca się szacowaniem szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej powstałych na skutek działania niekorzystnych zjawisk atmosferycznych na terenie gminy Babiak w 2018r. zajmowała się głównie skutkami suszy. Rolnicy zgłaszali straty powstałe w uprawach polowych oraz w trwałych użytkach zielonych. Komisja miała do weryfikacji 522 wnioski z obszaru wszystkich sołectw. Opierając się na wartościach klimatycznego bilansu wodnego z podziałem na kategorie gleb opracowanym przez IUNG-PIB w Puławach weryfikowane były skutki suszy na zbożach jarych i ozimych, w rzepaku i rzepiku, warzywach gruntowych, krzewach owocowych, truskawkach, roślinach strączkowych, trwałych użytkach zielonych i pastwiskach oraz w okresie jesiennym w uprawie ziemniaka i buraka cukrowego. Wartości opracowane w ramach monitoringu suszy prowadzonego przez IUNG-PIB w Puławach…
Ostatnio zmieniany 15 listopada 2018
14 listopada 2018

Jubileusz 100-lecia Szkoły Podstawowej w Przedczu

Opracowanie: Maria Krawiecka • Zamieszczenie: Krzysztof Langiewicz
W dniu 15 października 2018r. obchodziliśmy Jubileusz 100-lecia naszej Szkoły Podstawowej w Przedczu. Określenia „naszej” użyłam celowo, gdyż do tej szkoły uczęszczali nasi dziadkowie, rodzice, my uczęszczaliśmy, a teraz uczęszczają nasze dzieci. Szkoła ta jest naszą wspólną „matką”, która wykształciła i wychowała wiele pokoleń. Uroczystości jubileuszowe rozpoczęły się uroczystą Mszą świętą, którą odprawił ksiądz proboszcz Józef Seweryn wraz z księżmi absolwentami naszej szkoły. Wszyscy zgromadzeni na Mszy świętej dziękowali za dotychczasową świetność naszej szkoły. Po zakończonej wspólnej modlitwie wszyscy uczestnicy w asyście orkiestry, na czele z pocztem sztandarowym udali się do szkoły. Uroczystość jubileuszowa w szkole rozpoczęła się odsłonięciem i poświęceniem tablicy pamiątkowej, po czym uczniowie wypuścili…
Ostatnio zmieniany 14 listopada 2018
05 listopada 2018

Zaproszenie na szkolenie w gminie Osiek Mały

Opracowanie: Danuta Matuszewska • Zamieszczenie: Krzysztof Langiewicz
W dniu 14.11.2018 r. o godz. 10:00 w Osieku Mały w Sali Biblioteki - odbędzie się szkolenie dla mieszkańców wsi. Tematyka szkolenia: Produkcja i sprzedaż żywności z gospodarstwa rolnego, w tym proces rejestracji /handel detaliczny/ - wykład przeprowadzi Mariola Majewska pracownik WODR Poznań. Marketing w firmie, turystyce wiejskiej i agroturystyce. Socialmedia elementem promocji gospodarstw, czyli jak wykorzystać internet w promocji gospodarstw agroturystycznych i obiektów turystyki wiejskiej - wykład przeprowadzi Marta Matuszewska pracownik WODR Poznań. Serdecznie zapraszam Organizator - Danuta Matuszewska
Ostatnio zmieniany 05 listopada 2018
31 października 2018

„Tradycyjny i estetyczny obraz zagrody wiejskiej” - tematem szkolenia w gminie Przedecz

Opracowanie: Maria Krawiecka • Zamieszczenie: Krzysztof Langiewicz
Dnia 12 października 2018r. w sali Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Przedczu odbyło się szkolenie pn. „Tradycyjny i estetyczny obraz zagrody wiejskiej”. W ramach szkolenia zostały przeprowadzone wykłady nt. „Tradycyjnego obrazu wsi w architekturze i roślinności”, „Postępowanie z odpadami na obszarach wiejskich” oraz „Piękna wieś, estetyzacja zagrody wiejskiej”. Wykłady poprowadziły doradczynie Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, Powiatowego Zespołu Doradczego w Kole: Anna Stanisławska, Maria Krawiecka, Dorota Mejsner. W szkoleniu uczestniczyło 21 kobiet z terenu miasta i gminy Przedecz. Szkolenie zakończyło się ciekawą dyskusją, wymianą doświadczeń w zakresie estetyzacji zagrody wiejskiej.
Ostatnio zmieniany 31 października 2018
02 października 2018

50-lecie OSP w Głębokiem

Opracowanie: Anna Sierakowska • Zamieszczenie: Krzysztof Langiewicz
W dniu 16 września mieliśmy okazję świętować 50-lecie powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Głębokiem. Uroczystość rozpoczęła dziękczynna Msza święta celebrowana przez proboszcza parafii Umień księdza Jana Piotrowicza oraz powiatowego kapelana Ochotniczej Straży Pożarnej, księdza Wojciecha Szczepankiewicza. Następnie odbyło się uhonorowanie strażaków medalami za zasługi. Prezes OSP w Głębokiem Kazimierz Burliński przedstawił historie powstania straży. „Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Głębokiem powstała 7 stycznia 1968 roku. Było to spontaniczne spotkanie młodych ludzi chcących coś zmienić w życiu pomajątkowej wsi. Na pierwszym spotkaniu którego inicjatorami byli Julian Mejer – prezes kółka rolniczego w Głębokiem oraz rolnicy – Czesław Burliński i Henryk Jeżak przyjęto statut wzorcowy OSP i powołano zarząd tymczasowy…
Ostatnio zmieniany 02 października 2018