05 marca 2020

Okres szkoleniowy trwa…

Opracowanie: Katarzyna Maryniak • Zamieszczenie: Piotr Twardowski
Czas zimowy to okres w którym rolnicy najczęściej uczestniczą w działaniach szkoleniowych prowadzonych przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Sezon szkoleniowy trwa na dobre, w miesiącach styczeń i luty zorganizowano na terenie powiatu kępińskiego przy udziale poszczególnych doradców gminnych szereg szkoleń z zakresu różnorodnej tematyki w rolnictwie, nowości w programach unijnych i krajowych. W dniu 14 lutego 2020 r. w Sali Domu Ludowego w Nosalach odbyło się szkolenie uzupełniające dla osób nabywających i stosujących środki ochrony roślin, gdzie przeszkolono blisko 30 osób. We wtorek, dnia 3 marca 2020 r. w Urzędzie Gminy w Trzcinicy odbyło się szkolenie zorganizowane przez Wielkopolski Ośrodek…
Ostatnio zmieniany 06 marca 2020
20 stycznia 2020

Wizyta kępińskich rolników na targach w Poznaniu

Opracowanie: Paweł Stasiak • Zamieszczenie: Piotr Twardowski
W sobotę 18 stycznia 2020 r. rolnicy z powiatu kępińskiego uczestniczyli w targach rolniczych POLAGRA-PREMIERY 2020, które odbywały się w Poznaniu na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Rolnicy z powiatu kępińskiego mieli okazję przyjrzeć się nowinkom w branży rolniczej. Zwiedzać można było ekspozycję targową w 7 pawilonach, które były wypełnione po brzegi produktami dla rolnictwa. Była to doskonała okazja aby zapoznać się z nowymi technologiami w rolnictwie. Zaletą takich wyjazdów jest niewątpliwie fakt, że rolnicy na targach mają kompleksowy przegląd najnowszych maszyn, urządzeń oraz świadczonych usług dla rolnictwa. Paweł Stasiak
Ostatnio zmieniany 20 stycznia 2020
09 grudnia 2019

Normy i wymogi wzajemnej zgodności - cykl szkoleń w powiecie kępińskim

Opracowanie: Paweł Stasiak • Zamieszczenie: Piotr Twardowski
Uczestnicy szkolenia z zakresu "Cross Compliance" w miejscowości Grębanin                                                                                               fot.P. Stasiak W czwartek 21 listopada 2019 r. w Sali OSP w Grębaninie odbyło się szkolenie dla rolników i mieszkańców obszarów wiejskich. Szkolenie z zorganizował Powiatowy Zespół Doradczy w Kępnie a tematem szkolenia była tzw. Zasada Wzajemnej Zgodności. Przedstawiono zagadnienia dotyczące: - Zasad wzajemnej zgodności względem płatności obszarowych w ramach PROW - Norm dobrej kultury rolnej zgodnych z ochroną środowiska -…
Ostatnio zmieniany 09 grudnia 2019
04 grudnia 2019

Właściwe przygotowanie loszek remontowych do rozrodu

Opracowanie: Stanisław Żary • Zamieszczenie: Piotr Twardowski
                                                                  Właściwe przygotowanie loszek remontowych do rozrodu ma znaczący wpływ na wyniki ekonomiczne chowu trzody chlewnej. Obserwacje wskazują, że niektórzy rolnicy mają jeszcze kłopoty z prawidłowym przygotowaniem loszek do remontu stada. Główne wymagania, które stawia się loszce są następujące: 1.Powinna rozpocząć aktywność płciową możliwie wcześnie i w planowanym terminie. 2.Powinna urodzić liczny miot w 10 – 11 miesiącu życia, przy niezbyt dużej masie ciała. 3.Powinna dobrze wykarmić prosięta nie tracąc nadmiernie kondycji. Na możliwość spełnienia tych wymogów wpływa wiele czynników. Pomijając podstawowe z nich jak: genotyp /wcześniejsze dojrzewanie niektórych ras i loszek krzyżówkowych/,żywienie w trakcie odchowu, warte omówienia są: stres,…
Ostatnio zmieniany 04 grudnia 2019
06 listopada 2019

Żniwa kukurydziane w tegorocznym sezonie

Opracowanie: Paweł Stasiak • Zamieszczenie: Piotr Twardowski
Plantacja kukurydzy podczas zbioru                                                                      Zdjęcia: archiwum własne autora ( P. Stasiak ) W powiecie kępińskim uprawa kukurydzy cieszy się sporym zainteresowaniem rolników. Roślina ta stanowi znaczącą pozycję w strukturze zasiewów. Postęp biologiczny i dobór odpowiednich odmian, które lepiej wykorzystują istniejące warunki rolnicze pozwala na uprawę tej rośliny nawet na słabszych stanowiskach. Kukurydza jest rośliną ciepłolubną a sytuacja pogodowa spowodowała, że optymalne warunki dla siewu kukurydzy były na…
Ostatnio zmieniany 12 listopada 2019
11 października 2019

Specjalistyczna wiedza na konferencji w Nosalach

Opracowanie: Wioletta Szkopek • Zamieszczenie: Piotr Twardowski
W dniu 09.10.2019 r. w Nosalach gm. Bralin blisko 30 rolników – hodowców bydła i producentów mleka, uczestniczyło w konferencji powiatowej zorganizowanej przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego n.t. „Genotypowania bydła” . Zdjęcia: W.Szkopek,P.Stasiak,P.Twardowski Jak sam tytuł konferencji wskazuje głównym tematem było wykorzystanie genotypowania i selekcji genomowej w zarządzaniu stadem bydła mlecznego. Temat ten przybliżyła Pani Aneta Bartkowiak z Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka. O najnowszych narzędziach w ocenie wartości użytkowej bydła mlecznego mówił pan Waldemar Krzymowski – także przedstawiciel PFHBiPM. W dalszej kolejności pan Szymon Bugaj przedstawił innowacyjne technologie wspierające rozród oraz wzrost potencjału genetycznego bydła mlecznego oraz…

Galeria

Ostatnio zmieniany 11 października 2019
03 października 2019

Zaproszenie na konferencję w Nosalach

Opracowanie: Piotr Twardowski
Ostatnio zmieniany 10 października 2019
24 września 2019

Kolejny raz na Agro Show

Opracowanie: Piotr Twardowski
Dnia 21 września 2019 r. odbyły się szkolenia wyjazdowe na XXI Międzynarodową Wystawę Rolniczą Agro Show 2019 zorganizowane przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego Nr 8 w powiecie kępińskim, ogółem w wyjazdach autokarowych wzięło udział blisko 70 rolników i mieszkańców obszarów wiejskich z naszego powiatu. Jak corocznie wystawa cieszy się dużym zainteresowaniem, gdzie promowane są najnowsze osiągnięcia w technologii produkcji roślinnej i zwierzęcej. Szkolenia wyjazdowe są okazją do aktywizacji mieszkańców obszarów wiejskich, a także stwarzają możliwości nawiązania kontaktów między wystawcami a zwiedzającymi w celu wprowadzania nowatorskich rozwiązań do gospodarstw rolnych. Poniżej krótka fotorelacja z wystawy: Fot. Piotr…
Ostatnio zmieniany 24 września 2019