05 grudnia 2018

Szacowanie szkód łowieckich

Opracowanie: Wioletta Szkopek • Zamieszczenie: Piotr Twardowski
  • wielkość czcionki Zmniejsz czcionkę Zmniejsz czcionkę Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
  • PDF
  • Wydrukuj
  • Email
  • Galeria
Materiały szkoleniowe Materiały szkoleniowe Fot. Wioletta Szkopek

Od 23 sierpnia 2018 roku obowiązują nowe przepisy w zakresie szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych. Dotyczą one zmiany składu zespołu dokonującego szacowania, obiegu dokumentów związanych z samym szacowaniem oraz komunikacją personalną w tym zakresie. Znowelizowana ustawa stanowi, ze poszkodowany rolnik zgłasza szkodę do dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego, na terenie którego wystąpiła szkoda. Zarządca lub dzierżawca obwodu łowieckiego, w terminie określonym w ustawie ma obowiązek zwołać zespół, który oszacuje szkodę i ustali należne odszkodowanie. Zespoły składać się będą z: przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego, przedstawiciela zarządcy albo dzierżawcy obwodu łowieckiego oraz właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda. Osobą koordynującą pracę zespołu i odpowiedzialną za sporządzenie protokołu z szacowania jest przedstawiciel dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego. Znowelizowana ustawa Prawo łowieckie nałożyła na Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe obowiązek organizacji szkoleń w zakresie szacowania szkód łowieckich. Szkolenia kierowane są do przedstawicieli wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego, izb rolniczych oraz przedstawicieli zarządców i dzierżawców obwodów łowieckich. W dniach 3 – 4 grudnia odbyło się jedno z takich szkoleń, w którym uczestniczyły 2 osoby z PZDR w powiecie kępińskim. Szkolenie miało miejsce w Leśnym Ośrodku Szkoleniowym w Puszczykowie i objęło swoim programem szeroki wachlarz tematyczny z zakresu szacowania szkód łowieckich. Począwszy od ogólnych informacji nt. zagadnień z biologii i anatomii zwierząt łownych poprzez metodykę szacowania szkód w poszczególnych uprawach, skończywszy na prawidłowym wypełnieniu protokołu i przebiegu postępowania administracyjnego. Odbycie szkolenia pozwala na włączenie doradców do prac komisji szacujących szkody łowieckie.

Wioletta Szkopek

Czytany 716 razy Ostatnio zmieniany 05 grudnia 2018