Nowości z Kępna
14 listopada 2017

Żniwa kukurydziane 2017 na finiszu

Opracowanie: Piotr Twardowski
Zdjęcie: Archiwum własne autora (Paweł Stasiak) Uprawa kukurydzy cieszy się sporym zainteresowaniem rolników. Roślina ta stanowi znaczącą pozycję w strukturze zasiewów. Postęp biologiczny, a co za tym idzie dobór odpowiednich odmian, które lepiej wykorzystują istniejące warunki rolnicze pozwala na uprawę tej rośliny nawet na słabszych stanowiskach. W powiecie kępińskim tegoroczny sezon można uznać za udany, choć na przestrzeni całego sezonu nie brakowało niespodzianek pogodowych. Przekropny i chłodny kwiecień był dla siewu kukurydzy niemałym utrudnieniem wręcz to uniemożliwiał. Nielicznym gospodarstwom udało się zasiać kukurydzę w kwietniu. Kukurydza jest rośliną ciepłolubną a sytuacja pogodowa spowodowała, że optymalne warunki dla siewu kukurydzy były…
Ostatnio zmieniany 15 listopada 2017
09 listopada 2017

Prozdrowotna funkcja mleka - wyznaczona jego bioaktywnymi składnikami

Opracowanie: Piotr Twardowski
Zdjęcie: Archiwum własne PZDR w powiecie kępińskim (Jan Sarnowski) Mleko to źródło łatwo przyswajalnych składników: mineralnych, tłuszczowych i białkowych oraz witamin, które wyróżniają się korzystnym wpływem na zdrowie konsumenta. Zawiera ono szereg bioaktywnych składników pochodzących zarówno z frakcji białkowej, jak i tłuszczowej. Każdy ze składników mleka oddzielnie, jak i działając harmonijnie z innymi wykazuje szereg właściwości prozdrowotnych dla człowieka. Odgrywają one niezastąpioną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu, są w opozycji w stosunku do patogenów, zwiększają odporność. Współczesna wiedza na temat mleka wskazuje na trendy jego jak najmniejszego przetwarzania i konieczności wypasania krów na pastwiskach dobrej jakości (o odpowiednim udziale różnych…
Ostatnio zmieniany 09 listopada 2017
 
Ostatnio zmieniany 02 października 2017
14 września 2017

Warunki pogodowe a sezon wegetacyjny 2017 w Południowej Wielkopolsce

Opracowanie: Piotr Twardowski
Wraz z nastaniem nowego sezonu wegetacyjnego po całkiem dobrym przezimowaniu plantacji upraw ozimych rolnicy już na początku marca rozpoczęli pierwsze prace polowe, niezbędne zabiegi pielęgnacyjne i dokarmianie roślin nawozami głównie wieloskładnikowymi. W tym roku był to na terenie powiatu kępińskiego dość korzystny start, jeśli chodzi o temperaturę średnią w miesiącu marcu to oscylowała ona w granicach + 6,5 st. C, choć średnia w kwietniu już nie zadawalała gdyż wyniosła tylko ok. + 7,5 st. C z bardzo częstymi przymrozkami. Z tego względu wysiane wcześniej zboża jare , a także kukurydza dość źle znosiły niskie temperatury aż do końca I dekady…
Ostatnio zmieniany 20 września 2017
13 czerwca 2017

Szkolenie oraz pokaz rolniczy w Nowej Wsi Książęcej gmina Bralin

Opracowanie: Piotr Twardowski
W dniu 12 czerwca 2017r odbyło się w Nowej Wsi Książęcej szkolenie rolników na temat wykorzystania N-Testera jako innowacyjnej metody w ustalaniu optymalnej dawki azotu w nawożeniu zbóż. W gospodarstwie Pana Jacka Tyca uprawia się zboża w tym pszenicę ozimą odmiany Golem. Oprócz standardowego nawożenia mineralnego rolnik drugi sezon zastosował ,celem wzbogacenia gleby i poprawienia jakości kompleksu sorpcyjnego i próchnicy glebowej , preparat Humus Actiw w dawce 40 l/ha w trzech dawkach /jesienią1/2 dawki, oraz wiosną po ruszeniu wegetacji 1/4 i na liść flagowy 1/4/. Przy pomocy N-Testera na podstawie analizy pobranych prób z liścia flagowego rolnik jest w stanie…
Energia odnawialna to z definicji energia, której źródła same się odnawiają, a więc nie ulegają wyczerpaniu. Jest to również energia ekologiczna, nie szkodząca środowisku naturalnemu. Do energii odnawialnej (OZE Odnawialne Źródła Energii) zaliczmy: Energię słoneczną Energię wiatrową Energię wodną (spadku wód, przypływów i odpływów morskich, różnicy temperatur wody) Energię geotermalną Energię z biomasy Biopaliwa. Energia słoneczna jest to najważniejsza energia odnawialna, można ją bezpośrednio pozyskać jako energię cieplną przy pomocy kolektorów słonecznych, bądź jako energię elektryczną przy pomocy kolektorów fotowoltaicznych. Energia słoneczna ma pośredni wpływ na odnawianie się energii biomasy (fotosynteza), kumulowanie się energii w wierzchniej masie Ziemi, wodach. Współcześnie…
Ostatnio zmieniany 09 czerwca 2017
01 czerwca 2017

Kiszonki z mieszanek zbożowo-strączkowych (GPS)

Opracowanie: Piotr Twardowski
Zwiększająca się produkcja młodego bydła opasowego na terenie powiatu kępińskiego w rejonach o niskim udziale łąk i pastwisk w strukturze użytków rolnych zmusza rolników do sporządzania kiszonek z roślin zbożowych lub mieszanek strączkowo –zbożowych, .tzw .GPS . Nazwa pochodzi od niem . Ganzpflanze Pflanze Silage- kiszonki z całych roślin . Rośliny zbożowe, zwłaszcza w mieszance z roślinami strączkowymi, uprawiane na GPS, wpływają korzystnie na strukturę i żyzność gleby. Uprawa ich nie wymaga wysokich dawek nawozów ,w przeciwieństwie do kukurydzy i nie ma konieczności stosowania herbicydów .Uprawa kukurydzy w monokulturze na tym samym polu przyczynia się do gromadzenia w glebie pozostałości…
20 marca 2017

Informacja dla rolników z gminy Łęka Opatowska

Opracowanie: Piotr Twardowski
Ostatnio zmieniany 27 marca 2017
17 marca 2017

Zasady przyznawania płatności obszarowych w roku 2017

Opracowanie: Piotr Twardowski