Nowości z Kalisza
21 czerwca 2018

O Cepelii i rękodziele artystycznym

Opracowanie: Halina Modławsa • Zamieszczenie: Konrad Raniś
W Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej zorganizowano ogólnopolską konferencję naukową pn. „TWÓRCY / WYTWÓRCY / PRZETWÓRCY WOKÓŁ PROBLEMATYKI  WZORNICTWA REGIONALNEGO”. Konferencja odbyła się w trzech sesjach w dniach 8-9 czerwca 2018 roku w Kaliszu. W programie konferencji w ramach Sesji II pn.: „Wytwórcy. Współczesna rzemieślnicza i rękodzielnicza twórczość ludowa czy przemysł pamiątkarski? ”odbył się wernisaż wystawy „Twórcy/wytwórcy/przetwórcy: Z dziejów kaliskiej Cepelii”. Wernisaż poprzedziło spotkanie z twórczyniami ludowymi z Wielkopolski, laureatkami stypendium „Mistrz tradycji” przyznawanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Stanisławą Kowalską z Goliny oraz Beatą Kabałą z Krobi. Program "Mistrz tradycji" realizowany jest od 2016 r. Dotyczy wielopokoleniowego dziedzictwa,…
Ostatnio zmieniany 21 czerwca 2018
18 czerwca 2018

Festiwal Tradycyjnych Smaków w „Krainie Nocy i Dni”

Opracowanie: Krystyna Nowak • Zamieszczenie: Konrad Raniś
W sobotę 02 czerwca 2018 r. na terenie Zespołu Szkół w Opatówku odbył się Piknik Rodzinny, któremu towarzyszył VIII Festiwal Tradycyjnych Smaków Krainy Nocy i Dni. Oficjalnego otwarcia obu tych wydarzeń dokonał Burmistrz Gminy Opatówek Sebastian Wardęcki, sekretarz Gminy Opatówek Krzysztof Dziedzic, oraz Wiceprezes Stowarzyszenia LGD7 Jarosław Budka. Zgodnie z programem o godz. 16.00 nastąpiła prezentacja stoisk kulinarnych gmin z terenu działania LGD7. Powołana komisja, w składzie, której byli: Kamila Pawlak - Dyrektor Biura Stowarzyszenia LGD - 7 Kraina Nocy i Dni, Jarosław Budka - Wiceprezes Stowarzyszenia LGD - 7 Kraina Nocy i Dni oraz Sebastian Wardęcki Burmistrz Gminy Opatówek,…
W niedzielę, 11 marca 2018 r. w Sali Ziemi na Terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyła się uroczysta gala ogłoszenia wyników XVII edycji Konkursu Wielkopolski Rolnik Roku 2017. W uroczystości brało udział ponad 1000 osób, w tym m.in. laureaci wraz z rodzinami, przedstawiciele środowisk wiejskich oraz rolnicy z terenu całej wielkopolski. Głównym celem konkursu jest prezentacja najbardziej przedsiębiorczych rolników oraz promocja wielkopolskiego rolnictwa. Do konkursu zgłoszonych zostało 55 gospodarstw z 23 powiatów o różnych profilach produkcji. Przedmiotem oceny były m.in. poziom produkcji i nowoczesność technologii, organizacja gospodarstw i racjonalność wyposażenia, osiągnięte efekty ekonomiczne, perspektywy rozwoju oraz estetykę obejścia. Kapituła Konkursu przeprowadziła wizytacje…
27 marca 2018

Palma Wielkanocna na rynku w Koźminku

Opracowanie: Monika Wachowska • Zamieszczenie: Konrad Raniś
W tym roku Niedzielę Palmową obchodzimy 25 marca. Rozpoczyna ona Wielki Tydzień, dla chrześcijan czas refleksji i zadumy nad ostatnimi dniami i śmiercią Jezusa. Niedziela Palmowa jest upamiętnieniem przyjazdu Chrystusa do Jerozolimy, kiedy został powitany przez tłum, rzucający mu liście palmowe pod nogi. Dziś w obchodach Niedzieli Palmowej jest obrzęd święcenia palm. Procesje z palmami już w IV w. obchodzili chrześcijanie w Jerozolimie, a później w V i VI w., przyjęły się także w Kościele zachodnim, sam zaś zwyczaj święcenia gałązek zielonych, czyli palm wielkanocnych wprowadzono do liturii Niedzieli Palmowej w XI w. Po raz piąty na rynku w Koźminku…
Ostatnio zmieniany 27 marca 2018
21 marca 2018

Oferta odmianowa zbóż jarych oraz sadzeniaków 2018r

Opracowanie: Wojciech Tylus • Zamieszczenie: Konrad Raniś
Ważnym czynnikiem mającym wpływ na podniesienia opłacalności produkcji roślinnej jest dobór odpowiednich odmian. Zakup materiału siewnego gwarantuje wysokie plony dobrej jakości. Jest to szczególnie istotne w roku bieżącym, gdyż wiele plantacji wymarzło i będzie wymagało przesiania. Dlatego warto wcześniej zaopatrzyć się w materiał siewny i dobrać odmiany, które będą przydatne do uprawy w danym gospodarstwie. Poniżej przedstawiam ofertę zbóż jarych oraz sadzeniaków z Centrali Nasiennej „KALNAS” - Kalisz ul .Wrocławska 13-17 tel.62-5011001 JĘCZMIEŃ 170 zł/dt brutto Norma wysiewu 130 -160 kg/ha ARGENTO –jest to odmiana typu paszowego. Charakteryzuje się bardzo dobrą plennością na każdym poziomie intensywności uprawy. Dobra zdrowotność .…
Ostatnio zmieniany 21 marca 2018
17 lutego 2018

KONFERENCJI DLA PRODUCENTÓW WARZYW GRUNTOWYCH - PODSUMOWANIE

Opracowanie: Stanisław Zabarski • Zamieszczenie: Konrad Raniś
W dniu 13 lutego 2018r w Łaszkowie k. Kalisza, WODR - Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w powiecie kaliskim we współpracy z firmą BASF Polska, zorganizował konferencję dla producentów warzyw gruntowych w ramach Agro Akademii BASF. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele instytucji obsługujących rolnictwo a także firmy nasienne, nawozowe oraz producent rozsady. Przybyło około 130 producentów warzyw. Dr hab. Natasza Borodynko-Filas prof. IOR-PIB zapoznała zebranych z działalnością pierwszej w Polsce Kliniki Chorób Roślin Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu. Klinika świadczy odpłatne usługi wykrywania chorób wirusowych, bakteryjnych i grzybowych w roślinach warzywnych i rolniczych. Poinformowała o możliwości korzystania z portalu…
Ostatnio zmieniany 17 lutego 2018
16 lutego 2018

Wspólnie dla wielkopolskiej wsi

Opracowanie: Konrad Raniś
Spotkanie pod hasłem „Wspólnie dla wielkopolskiej wsi” odbyło się 15 lutego br. w sali OSP w Szczytnikach. Wzięło w nim udział ponad 100 rolników z powiatu kaliskiego. Celem spotkania w ramach wspólnej inicjatywy instytucji rolniczych takich jak: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, KRUS, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Powiatowy Lekarz Weterynarii, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, było przybliżenie wiedzy na najbardziej aktualne zagadnienia dotyczące tematyki rolniczej. Reprezentanci wymienionych instytucji omówili kolejno następujące zagadnienia: planowane do uruchomienia działania PROW 2014 - 2020; priorytety działalności WODR; zmiany w obrębie świadczeń i…
Ostatnio zmieniany 16 lutego 2018
15 lutego 2018

Dotacja na budowę Przydomowej Oczyszczalni Ścieków na terenie Gminy Blizanów

Opracowanie: Barbara Galant • Zamieszczenie: Konrad Raniś
W dniach od 5 do 23 marca 2018 r. mieszkańcy, których nieruchomości znajdują się na terenie Gminy Blizanów mogą składać wnioski do Urzędu Gminy w Blizanowie o przyznanie dotacji ze środków budżetu Gminy Blizanów na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w roku 2018. Dotacje będzie udzielona na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków z przeznaczeniem na zakup i montaż urządzeń oczyszczalni w wysokości 50% kosztów budowy, jednak nie więcej niż 3000 zł. O dotację mogą ubiegać się podmioty, których nieruchomość położona jest poza terenami na których istnieje  lub w najbliższym czasie planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej, lub nieruchomość zlokalizowana jest…
Ostatnio zmieniany 15 lutego 2018
23 stycznia 2018

Obowiązkowe ubezpieczenia w gospodarstwie rolnym

Opracowanie: Dariusz Bryś • Zamieszczenie: Konrad Raniś
Przełom roku, to okres zawierania obowiązkowych ubezpieczeń budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i OC rolnika. Zgodnie z ustawą (o Ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Gwarancyjnych z dnia 22 maja 2003 roku (Dz.U. nr 76, poz. 1152 z późn. zm.) każda osoba fizyczna zajmująca się działalnością rolniczą, posiadająca areał użytków rolnych przekraczający łącznie 1ha i opłacająca podatek rolny, ma obowiązek zawarcia ubezpieczeń obowiązkowych OC rolnika i budynków rolniczych. Obowiązek zawarcia ubezpieczeń obowiązkowych powstaje w dniu objęcia gospodarstwa rolnego. OC rolnika to ubezpieczenie, które nie dotyczy samego rolnika, ale osób trzecich mogących ponieść szkody z tytułu prowadzenia…