Nowości z Jarocina
13 marca 2017

Nie samym chlebem zyjemy - życie kulturalne w gminie Kotlin

Opracowanie: Janusz Michałowicz
Mieszkańcy gminy Kotlin czynnie uczestniczą w życiu kulturalnym swojej gminy. Szeroka i intensywna działalność kulturalna realizowana jest w świetlicach wiejskich , oraz w Domu Kultury w Kotlinie w którym działają następujące sekcje; Grupa Twórcza Artystycznie, Music Voice and Joy, Chór „Arion”, Zespoły Akordeonowe Kotlin, Wieczory Śpiewacze, Studio Kreacji Ruchu, Taniec towarzyski dla dorosłych, Zumba, Sekcja Gitarowa, Głośna Akademia Rozrywki "GAR", Klub szachowo warcabowy"SKOCZEK", Warsztaty Dramowo - teatralne, 11 Gromada Zuchowa " Leśne Ludki ",Klub Miłośników Muzyki Rockowej,  Film Team Kotlin.Na potwierdzenie intensywności i szerokiego zakresu działających sekcji przedstawiam z opisem tygodniowy Plan Działań Domu Kultury w Kotlinie.  Poniedziałek: -godz. 18.00…
26 stycznia 2017

Koła łowieckie nagrodzone

Opracowanie: Janusz Michałowicz
236 lisów odstrzeliły koła łowieckie nagrodzone w powiatowym konkursie wspierającym regulację populacji lisa na terenie powiatu jarocińskiego. Konkurs jest odpowiedzią na problem wzrostu populacji lisa , który spowodował rażące obniżenie się liczebności zwierzyny drobnej ,takiej  jak zające czy kuropatwy. Konsekwencją czego jest ,iż lisy poszukuj pożywienia w gospodarstwach rolnych ,powoduje to zagryzanie ptactwa domowego. Ranga i znaczenie powyższego problemu staje się wspólnym wyzwaniem dla myśliwych samorządowców jarocińskich. Podążając tym tokiem w roku 2016 odbyła się I edycja powiatowego konkursu , którego celem jest nagrodzenie kół łowieckich realizujących roczny plan łowiecki w zakresie pozyskania lisa. Komisja konkursowa , powołana przez starostę…
24 stycznia 2017

Zaproszenie na spotkanie z rolnikami i mieszkańcami wsi w Jarocinie

Opracowanie: ARiMR • Zamieszczenie: Dorota Jakowczuk-Gregulec
Ostatnio zmieniany 24 stycznia 2017
22 grudnia 2016

Następne dzierżawy na terenie gminy Żerków na nowych zasadach.

Opracowanie: Janusz Michałowicz
 Po serii przetargów na dzierżawę ziemi z zasobów ANR które odbyły się na wiosnę bieżącego roku , pojawiły się kolejne oferty gruntów do dzierżawy na terenie gminy Żerków. Należy jednak przypomnieć że od połowy roku zmieniły się zasady dzierżawy gruntów z zasobów Agencji Nieruchomości Rolnych . W poprzednich kryteriach wyboru ofert decydujące znaczenie miała wysokość czynszu dzierżawnego zaproponowanego przez przyszłego dzierżawcę . Obecnie wysokość czynszu dzierżawnego została określona przez ANR na podstawie klas bonitacyjnych gleb przeznaczonych do dzierżawy . Przetargi ograniczone ofertowe powinny być organizowane jeżeli z takim wnioskiem wystąpią rolnicy ,organizacje rolnicze lub rada terenowa , okres na który…
22 grudnia 2016

Obchody Święta Niepodległości w Żerkowie.

Opracowanie: Janusz Michałowicz
 Tradycyjnie jak co roku obchody Święta Niepodległości rozpoczęły się w Żerkowie o godz. 10.30 mszą świętą w intencji Ojczyzny w kościele pw. Stanisława Biskupa. Następna część uroczystości odbyła się na  rynku w Żerkowie pod Pomnikiem Poległych , gdzie przedstawiciele władz gminy, radni, delegacje szkolne , kombatanci ,harcerze, bractwo kurkowe i  strażacy złożyli wiązanki kwiatów . Uroczystość uświetniły występy dzieci , chóru oraz orkiestry dętej. Po oficjalnych uroczystościach   Kurkowe Bractwo Strzeleckie zorganizowało piknik strzelecki. Opracował: Jacek Furmaniak
Ostatnio zmieniany 22 grudnia 2016
16 grudnia 2016

Zanieczyszczenia dróg produktami z gospodarstw rolnych

Opracowanie: Janusz Michałowicz
Zanieczyszczenia dróg błotem corocznie nasila się w okresie jesiennym. Jest to czas, kiedy rolnicy wywożą z pól płody rolne, a także czas uprawy pól pod zasiewy. W chwili obecnej coraz więcej ludzi zdaje sobie sprawę, jakie konsekwencje grożą za zanieczyszczenie drogi i starają się temu zapobiegać. A jak już dojdzie do zanieczyszczenia drogi, to po sobie sprzątają. Dlatego pamiętać należy, aby jadąc na pole lub z niego wracając, odpowiednio zabezpieczyć przewożony ładunek. Transportując obornik, gnojówkę lub gnojowicę powinno się zadbać o to, aby nic na jezdnię nie spadało i nie wylewało się. Przy przewożeniu słomy lub siana tak je zabezpieczyć,…
23 listopada 2016

Święto Niepodległości w Jaraczewie

Opracowanie: Janusz Michałowicz
Tegoroczne obchody Święta Niepodległości w Jaraczewie rozpoczęły się Mszą Świętą w intencji Ojczyzny w Kościele p.w. św. Marii Magdaleny. Po niej nastąpił przemarsz ulicami Jaraczewa pod pomnik, gdzie miał miejsce uroczysty Capstrzyk z Apelem Poległych. Zgromadzone na uroczystości delegacje władz Gminy, partnerów z  Niemiec, Organizacji Społecznych, Szkół, mieszkańców, pocztów sztandarowych złożyły okolicznościowe wiązanki kwiatów. Następnie odbył się III Jaraczewski Bieg Niepodległościowy  który zgromadził ponad 120 uczestników. Zawodnicy wystartowali z drogi serwisowej do Borku. Trasa wynosiła 5,5 km i prowadziła przez Łukaszewo, Golę i kończyła się w Jaraczewie. Zawodnicy z flagami Polski oraz Gminy Jaraczewo ukończyli bieg w czasie poniżej 1,5…
15 listopada 2016

Dzień Seniora w Jaraczewie

Opracowanie: Janusz Michałowicz
                       W czwartek 20 października o godzinie 16: w Gminnym Ośrodku Kultury zorganizowany został „ Dzień Seniora „. Kolejna edycja  imprezy cieszyła się ogromnym zainteresowaniem i zgromadziła 60 seniorów z  naszej gminy.                        Dla wszystkich gości przygotowany został występ artystyczny, pyszny poczęstunek oraz zabawa taneczna. Członkowie Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów otrzymali dyplomy i odznaczenia. W uroczystości udział wzięli Burmistrz Miasta i Gminy Jaraczewo Dariusz Strugała oraz przewodniczący Powiatowego Oddziału Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Franciszek Matuszewski.    Opracował: Lech Berger
08 listopada 2016

Jaraczewo Miastem

Opracowanie: Janusz Michałowicz
                    W tym roku miejscowości Jaraczewo przywrócono prawa miejskie. Dziś już niewielu pamięta, że przez 415 lat Jaraczewo posiadało prawa miejskie, nadane przez Zygmunta I Starego. Z punktu widzenia korzyści dla mieszkańców nie powoduje to znaczącej zmiany, ani nie zostaną poniesione koszty z tym związane. Otwierają się jednak szansę na szybszy rozwój. Wiąże się to głównie z odrolnieniem gruntów w obrębie miasta, co w sytuacji pojawienia się inwestora chcącego zainwestować na tym terenie, skraca proces biurokratyczny. Kolejna szansa jest związana ze środkami z Unii Europejskiej. Nadanie statusu miasta poszerza możliwości ubiegania się o środki zewnętrzne przeznaczone tylko miastom. Przy tym…