Nowości z Jarocina
19 grudnia 2017

KALKULACJE ROLNICZE NARZĘDZIEM RACHUNKU EKONOMICZNEGO GOSPODARSTWA

Opracowanie: Janusz Michałowicz • Zamieszczenie: Izabela Grzesiak
Kalkulacja - jest to wyliczenie kosztu jednostkowego wytworzonego produktu, dostarczenie informacji o wysokości poniesionych kosztów oraz o wysokości poszczególnych kosztów w całości. Kalkulacje rolnicze są podstawowym narzędziem rachunku ekonomicznego. Pozwalają one określić efektywność wytwarzania produktów w gospodarstwie. Jednakże nie powinniśmy ich traktować jako podstawę analizy konkretnego gospodarstwa lecz jako przykład sposobu obliczania kosztów. Zatem dokonując analizy poniesionych kosztów musimy wziąć pod uwagę własne gospodarstwo, które znajduje się w określonych warunkach przyrodniczych i ekonomicznych i również to, że każde wahanie któregokolwiek z tych czynników powoduje zmianę dokonanych wyliczeń. Zatem, występujące ostatnio w kraju często klęski powodują znaczne różnice w dochodach osiąganych przez rolników w uprawach. Nie powinniśmy zatem mylić faktycznych własnych obliczeń…
29 listopada 2017

Olej z pestek dyni tłoczony na zimno

Opracowanie: Katarzyna Kowalska • Zamieszczenie: Izabela Grzesiak
Dynia należy do najbardziej znanych i charakterystycznych warzyw dających plony jesienią. Występuje w bardzo różnorodnych kształtach, kolorach a nawet smakach. Na początek może trochę historii o pochodzeniu dyni i oleju z jej pestek. Pochodzi z Ameryki Południowej gdzie uprawiali ją Indianie zamieszkujący tereny dzisiejszego Peru już 3000 lat przed naszą erą. W Europie uprawa dyni rozpoczęła się i rozwinęła głównie na terenach dawnej Styrii, krainy geograficznej, która obecnie należy do Słowenii i Austrii. Na wspomnianych terenach zaczęto wyrabiać olej z pestek tej rośliny, ale używano go jedynie do celów kulinarnych. W roku 1773 z rozkazu cesarzowej austriackiej Marii Teresy olej ten trafił do aptek i znalazł zastosowanie jako maść lecznicza. Oleje tłoczone na zimno jako…
16 listopada 2017

Festiwal Solistów i Zespołów Akordeonowych KOTLIN 2017

Opracowanie: Izabela Grzesiak
W miesiącu październiku w dniach od 1 do 27 w Kotlinie odbył się Festiwal Solistów i Zespołów Akordeonowych KOTLIN 2017. Program obfitował w wiele występów oraz projekcji filmów dla zainteresowanych. Wstęp na każde wydarzenie artystyczne był wolny ale obowiązywała ograniczona ilość miejsc. Gwiazdą tegorocznej edycji festiwalu był Marcin Wyrostek, zwycięzca w 2009 roku II edycji programu „Mam Talent”. Wystąpił on w niedzielę 22 października razem z zespołem "Corazon". W trakcie odbywania się festiwalu prowadzone były warsztaty dla uczniów szkół i ognisk muzycznych oraz „Międzynarodowy turniej mistrzów” pomiędzy akordeonistami z Polski, Ukrainy i Mołdawii. Podczas festiwalu odbyła się również projekcja teledysku Zespołu Akordeonowego „Kotlin” zrealizowanego przez sekcję FILM TEAM KOTLIN – Mała Akademia Filmowa działającej przy Domu Kultury w…
16 listopada 2017

Integrowana ochrona w gospodarstwie rolnym

Opracowanie: Izabela Grzesiak
Ochrona roślin stosowana zbyt intensywnie i niewłaściwie w gospodarstwach jest zagrożeniem zarówno dla ludzi jak i zwierząt a zatem dla całego środowiska naturalnego. Brak monitoringu agrofagów wpływa na zbyt duże zużycie środków ochrony roślin w rolnictwie. Wprowadzając integrowaną ochronę roślin nastąpiło ograniczenie do minimum negatywnego wpływu i zagrożeń dla ludzi i środowiska naturalnego. Integrowana ochrona roślin od 1 stycznia 2014 roku zarówno w Polsce jak i w pozostałych krajach Unii Europejskiej stała się obowiązkiem. Mając zatem na myśli integrowana ochronę roślin myślimy o umiejętnym i odpowiednim dobraniu i zastosowaniu kilku ważnych elementów czyli: - płodozmianu, - agrotechniki, - racjonalnego nawożenia, dostosowanego do zapotrzebowania roślin, - ochrony biologicznej, - i użycia środków ochrony roślin, w uzasadnionych przypadkach. Mając kilka…
16 listopada 2017

Sołectwo Łuszczanów nagrodzone

Opracowanie: Katarzyna Kowalska • Zamieszczenie: Izabela Grzesiak
Jedenaste miejsce oraz bon o wartości tysiąca złotych na wyposażenie Centrum Aktywności Lokalnej zdobyło sołectwo Łuszczanów w konkursie „Jeden dzień w sołectwie - przyroda, kultura, tradycja”. Celem konkursu jest promowanie potencjału przyrodniczego, kulturowego i turystycznego sołectw, wyszukiwanie nowych produktów turystycznych, zachęcanie mieszkańców miasta do turystyki wiejskiej i podejmowania działań na rzecz ochrony przyrody. Dnia 10.10.2017 roku w Wyższej Szkole Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu odbył się finał II edycji konkursu na temat „Jeden dzień w sołectwie- przyroda, kultura, tradycja”. W tegorocznej edycji udział wzięły wsie z 19 powiatów Wielkopolski. Do finału wybrano 30 najlepszych projektów. Podczas II etapu konkursu odbyła się degustacja potraw kuchni staropolskiej lub regionalnej w formie drugiego dania na ciepło. Zaproponowany przepis na królika po…
Ostatnio zmieniany 16 listopada 2017
02 listopada 2017

OBORNIK - BEZCENNY NAWÓZ

Opracowanie: Janusz Michałowicz • Zamieszczenie: Izabela Grzesiak
Obornik to nawóz organiczny. Każde gospodarstwo posiadające zwierzęta gospodarskie jest posiadaczem tego jakże cennego nawozu. Obornik bowiem powstaje na bazie odchodów zwierzęcych i ściółki. Od wielu lat jego wykorzystanie w rolnictwie jest bardzo duże, a od kilku lat pojawia się też w uprawach amatorskich na ogródkach działkowych. Obornik składa się z odchodów (kału i moczu) zwierząt gospodarskich oraz ściółki. Rodzaje obornika różnią się składem w zależności od tego, od jakich zwierząt pochodzą, a także od stopnia przefermentowania odchodów. Dziś, kiedy dla wielu z nas ma znaczenie ekologia oraz rolnictwo integrowane obornik ma coraz większe znaczenie. Stosowanie obornika w gospodarstwie jest znacznie tańsze niż zakup nawozów mineralnych i zdrowsze. Obornik jest bogaty…
25 października 2017

Biogazownie szansą dla rolników!!!

Opracowanie: Janusz Michałowicz • Zamieszczenie: Izabela Grzesiak
Życie i każda działalność rolnicza jest uzależniona od energii elektrycznej. Patrząc obiektywnie nie ma dziedziny naszego życia, która nie byłaby uzależniona od energii  elektrycznej. Zapotrzebowanie na tą cenną energię wzrasta wraz z rozwojem mniejszych miejscowości i wsi czyli gospodarstw rolnych. Każda nowa inwestycja to potrzeba energia elektryczna i to zarówno w każdym domu jak i na większym obszarze. Dostępność funduszy unijnych sprzyja nowym inwestycją w gminach a częste niekorzystne warunki atmosferyczne np. wichury powodują, że braki w przepływie prądu trzeba samemu rozwiązywać. Ciągłość dostaw energii elektrycznej z instalacji agroenenergetycznych i utylizacyjnych pozwoliłoby odwrócić negatywne zjawiska społeczne w niektórych regionach gdzie jest brak funduszy na inwestycje. Nastąpiłaby redukcja tych zjawisk co wpłynie…
23 października 2017

Spotkanie szkoleniowe dla liderek społeczności wiejskiej

Opracowanie: Izabela Grzesiak
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie oraz Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Poznaniu byli organizatorami spotkania szkoleniowego - seminarium, które odbyło się 18 października 2017 roku w miejscowości Szkudła w gminie Gołuchów w budynku sali wiejskiej. Było to kolejne spotkanie dla pań z powiatów: pleszewskiego, kaliskiego i jarocińskiego. Głównym tematem spotkania było: Liderki społeczności wiejskiej w procesach rozwoju lokalnego. Wykład na w/w temat prowadziła Jolanta Szczepańska specjalista branżowy z Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.  Program obejmował również spotkanie z przedstawicielem Lokalnej Grupy Działania „Wspólnie dla przyszłości” – Działania LGD dla społeczności lokalnej oraz wystąpienie Pana Mirosława Maruszewskiego prezesa Wielobranżowej Spółdzielni Socjalnej „A-Z” w Gołuchowie, która zajmuje się usługami kurierskimi na terenie…
13 października 2017

Lokalne Forum w Sławoszewie

Opracowanie: Izabela Grzesiak
W dniu 12 października 2017 roku w Sali Wiejskiej w Sławoszewie o godzinie 11.00 odbyło się Forum Lokalne Programu „Równać Szanse” My dla Młodych – Młodzi dla Nas. To już drugie takie spotkanie zorganizowane przez Wójta Gminy Kotlin Pana Mirosława Paterczyka oraz Stowarzyszenie „Przyszłość Kotlina”. Spotkanie miało służyć dyskusji na temat możliwości, jakie daje lokalne środowisko dla zainteresowań młodzieży oraz wszelkich barier leżących u podstaw mniejszych szans ludzi z ich miejscowości. Na spotkaniu omówiono wyniki przeprowadzonej przez Zespół diagnozy w gminie Kotlin na temat: jaka jest tutejsza młodzież?. Przedyskutowano również wyniki analizy dotyczące obrazu młodzieży po przeprowadzonej diagnozie i omówiono oraz podjęto wspólny program działań. Na zakończenie nastąpiło podsumowanie Forum i dyskusja. W przerwie…