02 stycznia 2020

KREDYTY KLĘSKOWE

Opracowanie: Jacek Furmaniak • Zamieszczenie: Izabela Grzesiak
  • wielkość czcionki Zmniejsz czcionkę Zmniejsz czcionkę Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
  • PDF
  • Wydrukuj
  • Email

Rolnicy którzy zostali dotknięci przez niekorzystne zjawiska pogodowe mogą skorzystać z kredytu klęskowego. Są to kredyty na wznowienie produkcji rolnej w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej w których wystąpiły szkody w wyniku powodzi, suszy, przymrozków wiosennych, gradu , ujemnych skutków przezimowania, deszczu nawalnego, huraganu, pioruna i obsunięcia ziemi lub lawiny .

Zostały przygotowane dwie linie kredytowe: K01 – linia inwestycyjna i K02 – linia obrotowa. Kredytu udziela się w terminie 12 miesięcy od daty sporządzenia protokołu oszacowania szkód przez komisję klęskową którą powołuje wojewoda. W każdej gminie jest powołana taka komisja klęskowa. Żeby móc uzyskać kredyt z linii inwestycyjnej muszą szkody w środkach trwałych wynosić ponad 30 % średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym i być w wysokości co najmniej 3350 złotych.

W ramach linii inwestycyjnej można realizować nakłady na:

- zakup  ciągników, maszyn, urządzeń rolniczych

- zniszczonych lub uszkodzonych budynków inwentarskich, magazynowych, składowych, szklarni i innych budynków służących do produkcji

- na zakup materiału szkółkarskiego jak i na zakup zwierząt stada podstawowego

Oczywiście jeśli w/w uległy zniszczeniu lub uszkodzeniu.

W przypadku kredytu z linii K02 szkody mogą wynieść poniżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym.

W ramach linii obrotowej można dokonać zakupów środków obrotowych na wznowienie produkcji rolnej takich jak:

 - kwalifikowany materiał siewny

- nawozy mineralne

- środki ochrony roślin

- pasze i koncentraty, pasze objętościowe

- paliwo rolnicze

- zwierzęta stada obrotowego i pnie pszczele

- materiały opałowe na cele rolnicze

 

W przypadku kredytu z linii K01 jego kwota nie może przekroczyć wysokości szkód w środkach trwałych poniesionych bezpośrednio w wyniku klęski i nie może przekraczać kwoty 5 mln złotych dla gospodarstw rolnych i 8 mln złotych w przypadku działów specjalnych produkcji rolnej.

Podobnie w przypadku linii K02 kwota kredytu nie może przekroczyć wysokości szkód w uprawach rolnych lub zwierzętach gospodarskich, oszacowanych przez komisję klęskową i nie może przekraczać kwoty 5 mln złotych dla gospodarstw rolnych i 8 mln złotych w przypadku działów specjalnych produkcji rolnej.

Bardzo istotne jest to że w przypadku obydwu linii kredytowych nie jest wymagany wkład własny kredytobiorcy. Oprocentowanie kredytów klęskowych nie jest wysokie, jest ono zmienne i nie może wynosić więcej niż stopa referencyjna WIBOR 3M powiększona nie więcej niż o 3,5 punktu procentowego. Kredytobiorca płaci odsetki w wysokości 0,5% jeżeli w dniu wystąpienia tych szkód co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem łąk i pastwisk, lub co najmniej 50% liczby zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej było ubezpieczonych. Pozostałą część oprocentowania dopłaca bankowi ARiMR.

Należy podkreślić że każdorazowo o przyznaniu kredytu decyzja należy do banku bowiem na nim ciąży sprawdzenie zdolności kredytowej potencjonalnego klienta. Rolnicy nie powinni zrażać się faktem że bank wymaga od nich dodatkowych dokumentów oprócz protokołu klęskowego bowiem takie są wymogi jeśli korzysta się z kredytów z dofinansowaniem ARiMR.                                                                                      

 

 

Czytany 426 razy